Reserveeritavate ressursside seadistamine (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Dynamics 365 for Field Service’ ressurss on mis tahes üksus, mida tuleb ajastada. See võib olla kasutajad, meeskonnad, teeninduskeskused, ettevõtte varad (vahendid), kontod või kontaktid.

Reserveeritava ressursi loomine

 1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand Broneeritavad ressursid.

 2. Klõpsake kuval Aktiivsed reserveeritavad ressursid valikut Uus.

 3. Valige suvand Ressursi tüüp.

  • Ettevõte või Kontakt: ressursid, mis pole otseselt teie organisatsiooni osa, kuid kellega sõlmite hankelepinguid.

  • Kasutaja: ressurss on teie organisatsiooni liige.

  • Ettevõtte vara: vahendid.

  • Teeninduskeskus: remondikoht.

  • Meeskond: mis tahes ressursside kogum, näiteks kaks või enam töötajat või rühm.

 4. Valige suvand Ajavöönd.

 5. Sisestage väärtus väljale Tunnimäär. See on tunnitasu, mida ettevõte peab ressursile maksma.

 6. Valige suvandid Algusasukoht ja Lõppasukoht, et määrata ressursi asukoht töö alustamisel ja lõpetamisel.

 7. Valige, kas ressurss tuleks ajakavapaneelil ja ajakavaabilises kuvada.

 8. Valige suvandi Luba lõigu kaupa planeerimine sätteks Jah või ei. See määrab, mitu ajakava kuvatakse mobiilirakenduses. Kui lõigu kaupa planeerimine on keelatud, kuvatakse kõik ajakavad olenevalt teie mobiiliseadme sätetest.

 9. Valige, kas eemalolekuaeg tuleb kinnitada või mitte.

 10. Klõpsake nuppu Salvesta.

 11. Tunnuste lisamiseks kõpsake jaotises Tunnused käsku + Lisa reserveeritava ressursi tunnuste kirje. Lisateave: Tunnuste seadistamine

Tööaja lisamine

 1. Kui ressurss on loodud, klõpsake ülaservas ressursi nime kõrval olevat noolt ja seejärel valikut Tööaeg.

 2. Klõpsake ripploendit Seadistamine ja valige üks järgmistest suvanditest.

  • Uus nädala ajakava: saate määrata ressursi jaoks praeguse nädala ajakava.

  • Ühe päeva töögraafik: saate määrata tunnid, mille jaoks ressursi saab konkreetsel päeval planeerida.

  • Eemalolekuaeg: saate määrata kuupäevad ja kellaajad, millal ressursid ei saa töötada.

Tunnuste lisamine

 1. Klõpsake ressursi nime alammenüüs valikut Reserveeritava ressursi tunnused.

 2. Klõpsake käsku + Lisa uued reserveeritava ressursi tunnused.

 3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid ja seejärel klõpsake käsku Salvesta. Lisateave: Tunnuste seadistamine

Ressursi piirkondade lisamine

 1. Klõpsake ressursi nime alammenüüs valikut Ressursi piirkonnad.

 2. Klõpsake käsku + Lisa uus ressurssi piirkond. Lisateave:Alade seadistamine

 3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid ning seejärel klõpsake käsku Salvesta ja sule.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Broneeritava ressursi kategooriate seadistamine
Tunnuste seadistamine
Ressursi tasutüüpide seadistamine
Kasutusjuhend