Ressursi tasutüüpide seadistamine ressursireserveerimisega seotud ettevõtte kulude jälgimiseks (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Ressursi tasutüüpe saab kasutada ressursireserveerimisega seotud ettevõtte kulude jälgimiseks. Kui ressursireserveeringu kirje olek on Lõpule viidud, loob süsteem reserveerimistöölehe kirjed vastavalt ajale, mis kulus väliagendil töö tegemiseks.

Süsteem saab luua ühe reserveerimistöölehe kirje iga järgmise töölehetüübi kohta – reis, tööaeg, puhkepaus, ületunnitöö ning pühad ja puhkepäevad – olenevalt ressursireserveeringu olekust, mille kasutaja töö lõpuleviimisel ressursireserveeringule rakendas.

Selle funktsiooni seadistamiseks looge iga töölehetüübi kohta üks ressursi tasutüübi kirje ja seejärel määrake ressursi tasutüübid, mille lõite lehe Field Service’i sätted jaotises Ressursi tasutüübid.

Uue ressursi tasutüübi loomine

 1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand Ressursi tasutüübid.

 2. Klõpsake kuval Aktiivsed ressursi tasutüübid vasakus ülanurgas valikut + Uus.

 3. Sisestage tasutüübi Nimi.

 4. Määrake protsent suvandis Tunni juurdehindlus.

  Väli Tunni juurdehindlus rakendub tunnitasu summale, mis määrati ressursikirjes ressursireserveeringuga seostatud kulude kindlaksmääramisel. Näiteks kui loote tasutüübi nimega Ületunnitöö, määrate sellele tunni hinnalisandina 150% ja seostate selle suvandi Field Service sättega Ületunnitasu tüüp, määrab see töö teostanud ressursi tunnitasu kuluks 150%, kui süsteem loob reserveeringutöölehe ületunnitöö kohta.

Tasutüübi määramise stsenaariumid

 1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand Field Service’i sätted.

 2. Määrake loodud ressursi tasutüübid jaotises Ressursi tasutüüp erinevatele töölehetüüpidele, seejärel klõpsake vasakus alanurgas nuppu Salvesta.

  Iga töölehetüübi kohta luuakse ressursireserveeringu kulu arvutamiseks reserveeringutöölehed, kasutades järgmist põhimõtet.

  • Töö: aeg, mille vältel on ressursireserveeringu olek Pooleli, kui ressurss on planeeritud tööaja piires.

  • Ületunnitöö: iga aeg, mis registreeritakse väljaspool ressursi tavapärast tööaega.

  • Reis: aeg, mille vältel on ressursireserveeringu olek Reisil.

  • Puhkepaus: aeg, mille vältel on ressursireserveeringu olek Puhkepausil

  • Pühad ja puhkepäevad: iga aeg, mille ressurss registreerib, kui ettevõte on suletud.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Määrake, millal teie äri on lõpetatud
Aktiivsete broneeritavate ressursside seadistamine
Broneeritava ressursi kategooriate seadistamine
Tunnuste seadistamineKasutusjuhend