RTV alamolekute seadistamine, et määrata leppe olekut täpsemini (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Kui toode tuleb hankijale tagastada, luuakse tagastatud üksuste jälgimiseks hankijale tagastamise (RTV) kirje. Saate luua RTV alamolekuväärtused tagastamise oleku täpsemaks määramiseks, järgides oma ettevõtte äriprotsesse.

  1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand RTV alamolekud.

  2. Klõpsake kuval RTV alamolekud vasakus ülanurgas valikut + Uus.

  3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid ja seejärel klõpsake käsku Salvesta.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade Hankijale tagastuse loomine
Tagastuse töötlemine Hinnakirja loomine
Ostutellimuse alamolekute seadistamine
Lao loomine
Tarnevaliku loomine
RMA alamoleku loomine
Hinnakirja loomine
Tagastuse töötlemine
Kasutusjuhend