Väliteeninduse kasutajate ja turberollide häälestamine

Field Service hõlmab turberolle ja väljaturbe profiile, mis on rakenduse Field Service jaoks unikaalsed.

Kasutajatele turberolle määrates saate hallata andmetüüpe ja olemeid, mis on kasutaja jaoks saadaval ja redigeeritavad. Väljaturbe profiilide seadistamine võimaldab määrata, milliseid välju kasutaja olemi puhul näeb. Näiteks võib kasutajal olla õigus kontode nägemiseks, aga mitte konto konkreetsete väljade nägemiseks.

Rakenduse Dynamics 365 turberollide kuvatõmmis

Märkus

Kõigil väliteenuse turberollidele määratud kasutajatel on vaja rakenduse Dynamics 365 litsentsi, mis hõlmab rakendust Field Service. Pärast selle artikli juhiste järgimist on soovitatav sisse logida veendumaks, et võimalused kuvatakse õigesti.

Väliteeninduse rollid

Field Service – administraator on loodud teenindusjuhtide ja IT-administraatorite jaoks. Selle rollil on juurdepääs kõigile väliteeninduse olemitele, sh töökorraldustele, kavandamisele ja varudele. Peale selle on rollil täielikud loomise, lugemise, värskendamise ja kustutamise (CRUD) õigused. Näiteks väliteeninduse administraator saab luua organisatsiooni jaoks uued töökäskude tüübid, mida teised saavad kasutada enda loodud töökäskude jaoks.

Field Service – rakenduse juurdepääs ja Field Service – ressurss on loodud välitehnikutele ja need tuleb määrata välitehnikutele, kes täidavad klientide töökäske peamiselt mobiilirakenduse kaudu. Üldjuhul iseloomustavad seda rolli lugemis- ja värskendamisõigused. Näiteks võimaldab roll vaadata ja värskendada sellele kasutajale (ja ainult sellele kasutajale) määratud töökäskude teavet.

Field Service – lähetaja on mõeldud plaanijatele, kes vastutavad töökäskude rühma haldamise ja ressursirühmale määramise eest. See pakub piiratud CRUD-õigusi äriüksuses kavandamisega seotud olemite jaoks. Näide: Washingtoni piirkonnas töökäskude redigeerimine ja ressursside jaoks ajastamine.

Field Service – varude ost on mõeldud varude halduritele, kes vastutavad veokivarude haldamise, varude ostmise ja ümberkorraldamise ja toodete tagastuste töötlemise eest. See pakub piiratud CRUD-õigusi oma äriüksuses varudega seotud olemite jaoks. Näide: toote tagastuse töötlemine ühe või mitme tegevusala puhul.

Väliteeninduse kasutaja häälestamine

 • Avage Dynamics 365 > Sätted > Turve > Kasutajad ja seejärel määrake rakenduses Field Service kasutatavad väljad. Vaadake tabelist, kuidas välju rakenduses Field Service kasutatakse.
Üksus Kirjeldus
Konto teave Kasutajanimi: valideerib kasutajakirje Active Directory järgi. Kasutajad tuleb luua Active Directorys enne nende lisamist funktsiooni Field Service.
Kasutaja teave Sisestage kasutaja nimi, ametinimetus, meiliaadress ja telefoninumbrid.
Organisatsiooni teave Sisestage kasutaja koht, piirkond, äriüksus ja ülemus. Piirkond kasutajakirjel on Dynamics 365-i olem ega lisa piirkonnale seostatud ressursikirjet. Seda peate tegema paanil Field Service’i administraator jaotises Ressursid.
Postiaadress Sisestage kasutaja aadress. Seda teavet saavad kasutada marsruutimismootor ja kavandamisabiline reisiaegade ja läbisõidu arvutamiseks. Kui kasutajast saab reserveeritav ressurss, tuleb aadressile määrata geokood. Klõpsake ülemisel käsuribal valikut Veel ja seejärel klõpsake valikut Geokood.

Pärast kasutajale turberolli määramist peate määrama kasutajale vastava väljaturbe profiili.

Väljaturbe profiilide kuvatõmmis

Lähetaja seadistamine

Järgige juhiseid, et luua lähetaja, kes kavandab välitehnikute töökäske.

 1. Avage jaotis Sätted > Turve > Kasutajad.

 2. Valige kasutaja ja seejärel suvand Halda rolle.

Kasutajale turberolli määramise kuvatõmmis

 1. Määrake roll Field Service – administraator, et lubada kavandamise, lähetamise ja konfigureerimise võimalused. Kui kasutaja on ainult lähetaja, määrake roll Field Service – lähetaja.

 2. Avage lähetaja kasutajakirje ja valige Väljaturbe profiilid.

Dynamics 365 rippmenüüs olevate väljaturbe profiilide kuvatõmmis

 1. Määrake väljaturbe roll Field Service – lähetaja.

Lähtestajate väljaturbe profiili kuvatõmmis

Välitehniku häälestamine

 1. Avage jaotis Sätted > Turve > Kasutajad.

 2. Valige välitehnikuks muu kasutaja peale lähetaja/administraatori ning seejärel määrake turberollid Field Service – ressurss ja Field Service – juurdepääs.

Ressurssidele välitehnikud turberollide (lisamise kuvatõmmis)

 1. Valige sama kasutaja jaoks Väljaturbe profiilid.

Dynamics 365 rippmenüü kaudu väljaturbe profiilidele juurdepääsemise kuvatõmmis

 1. Määrake välitehnikule väljaturbe profiil Field Service – ressurss.

Kasutajakirjele ressursi väljaturbe profiilide lisamise kuvatõmmis

Märkus

Tehnikud ei saa mobiilsel töökäsu vomil välju muuta, enne kui viite selle toimingu lõpule.

Väljaturbe profiili kuvatõmmis

Välitehniku jaoks geokodeerimise häälestamine

Määrake, kus iga ressurss päeva alustab ja/või lõpetab, et häälestada geokodeerimine ning lubada ajastamise ja marsruutimise jaoks asukohateadlikkus.

 1. Avage jaotis Sätted > Kasutajad ja seejärel valige välitehniku kirje.

 2. Veenduge, et kirje sisaldaks aadressi.

Dynamics 365 kasutajakirje aadressi kuvatõmmis

Kui kasutajal ei ole veel aadressi, avage Office 365 halduskeskus ja sisestage see. Dynamics 365 organisatsioonis aadressi kuvamiseks värskendage lehte.

Office 365 kasutaja kuvatõmmis

 1. Dynamics 365 organisatsioonis geokodeerimise lubamiseks avage jaotis Ressursiplaanimine > Haldus > Plaanimise parameetrid.

Dynamics 365 rippmenüüs ressursside plaanimise halduse kuvatõmmis

Plaanimise parameetritele juurdepääsemise kuvatõmmis

 1. Kasutajakirjes aadressi pikkus- ja laiuskraadi lisamiseks määrake valiku Ühenda kaartidega seadeks Jah. API võti täidetakse automaatselt, et kasutada Bingi kaartide API-d.

Dynamicsis kaartidega ja Bingi kaartide API-ga ühenduse loomise kuvatõmmis

 1. Avage kasutajakirje ja seejärel tehke valik Geokood.

Geokodeerimise kasutajakirje kuvatõmmis

 1. Valige aadress dialoogiaknas Leitud kohad.

Aadressi leidmise kuvatõmmis

 1. Valige käsk Muuda.

Geokodeerimise protsessi laius- ja pikkuskraadide kuvatõmmis

 1. Veenduge, et laius- ja pikkuskraadid oleksid jaotises Plaanimine kuvatud.

Kasutajakirjesse laius- ja pikkuskraadide lisamise kuvatõmmis

Märkus

Kui teil on aadressi lisamise või geokodeerimisega probleeme, sisestage laius- ja pikkuskraad väljadele käsitsi.