Gamificationis mängude seadistamine ja käitamine

Volinikud ja mängujuhid loovad ning käitavad rakenduses Dynamics 365 – Gamification mänge, et muuta KPI-d Dynamics 365 (Online)’i jaoks mänguliseks ja motiveerida töötajaid saavutama paremaid tulemusi. Looge mänge millal ise soovite ja määrake need mis tahes ajal käivituma.

Enne mängu seadistamise alustamist rakenduses Gamification veenduge, et täidetud oleks järgmised eeltingimused.

Mängu seadistamine

Rakenduses Gamification mängu seadistades loob volinik või mängujuht tulevasele võistlusele aluse.

Mängu üldised võimalused

Mängu seadistamise esimene etapp on sisestada üldteave loodava mängu kohta. Minge rakenduses Gamification jaotisse Mängud > Mängu seadistamine, et seadistada uut mängu, või jaotisse Mängud > Mängud, et redigeerida olemasolevaid mänge.

Uue mängu loomine

 1. Valige äriüksus, mille jaoks soovite mängu luua. Äriüksus tähistab Dynamics 365 (veebiversioon) organisatsiooni. Lisateave: Gamificationi lahenduse installimine ja konfigureerimine rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon)

 2. Sisestage mängu nimi.

 3. Valige Mängumudel.
  Lisateave: Enne Gamificationi kasutamise alustamist vajaminevad mõisted
  Lisateave Stream TV seadistamise kohta: Stream TV mängude haldamine rakenduses Gamification.

 4. Valige Sporditeema, mida soovite mängus kasutada.

 5. Selleks et määrata, kui tihti saavad mängijad meeskondi vahetada, määrake Värbamise sagedus. Ideaalis võiksite määrata värbamise sageduseks nädala, et mängijatel oleks võimalus asendada meeskondade teisi mängijaid, kui nad mängust eemaldatakse või kui nad viibivad eemal.

 6. Seadistage mängu jaoks väärtused Alguskuupäev ja Lõppkuupäev. Mängud kestavad nädalase graafiku alusel, esmaspäevast pühapäevani. Määrake algus- ja lõppkuupäevad nii, et mänguperioodid ei kestaks vähem kui nädala.

  Näpunäide

  Selleks et mängukogemus oleks mängijatele kaasahaarav, on soovitatav kasutada mängu kestust vahemikus kaks kuni kuus kuud. Lühematesse mängudesse on inimestel raskem süüvida, samas pikemaid mänge on keerulisem jälgida.

 7. Järgmise etapi juurde liikumiseks klõpsake mängu seadistamise päises nuppu 1.

KPI tüübid ja kasutajarollid

KPI-d on mängu võti. Need on mõõdikud, mis põhinevad rakenduse Dynamics 365 (Online) andmetel, mida sünkroonitakse automaatselt rakendusega Gamification, ja need on mängijatele antavate punktide aluseks. KPI-sid tuleb määrata nädalastele eesmärkidele.

Näpunäide

 • Kasutage KPI-de jaoks kirjeldavaid nimesid, et mängijad saaksid aru, kuidas punkte teenida.
 • Täiuslik KPI-de arv mängu kohta on vahemikus kolm kuni viis. Kui KPI-sid on liiga palju, keskenduvad mängijad vaid paarile mõõdikule, unustades ülejäänud. Samas peab KPI-sid olema piisavalt, et igal tasemel mängijad tunneksid, et nad saavad panustada ja edu saavutada. Hea tava on kaasata nii tulemuspõhiseid kui ka käitumuslikke KPI-sid. Tulemuspõhised KPI-d on näiteks tulusumma, kvoodi % ja lõpetatud müük. Käitumuslikud mõõdikud on näiteks tehtud kõnede, määratud kohtumiste ja tehtud esitluste arv. Muidugi võite oma mängu jaoks määrata nii palju KPI-sid, kui soovite.
 • Kasutage KPI-de jaoks väiksemaid arve. Näiteks andke 1 punkt iga uue müügivihje eest, selle asemel et anda 100 punkti iga viie müügivihje eest, et erinevus esimese ja teise koha vahel poleks liiga suur. Mängijad võivad tunda, et nad on juba kaotanud, kui järgmisele positsioonile jõudmiseks tuleks koguda väga palju punkte.
 • Määrake KPI-dele alam- ja ülempiirid, et ühe esindaja saavutused ei võtaks üle kogu mänguvälja. Alampiirid määravad minimaalse arvu, mis tuleb KPI-s saada, et mängija saaks punkte. Ülempiirid määravad KPI maksimaalse arvu, mida on vaja mängijatele punktide andmiseks. Näiteks, kui määrate telefonikõnesid jälgiva KPI alampiiriks 5 ja ülempiiriks 50, peavad mängijad punkti saamiseks saavutama vähemalt 5 telefonikõnet. Ülempiiri tõttu saavad nad 80 kõne eest sama palju punkte kui saaksid 50 kõne eest. Alam- ja ülempiirid lähtestatakse mängu igal nädalal. Lisateave KPI-de kohta: Enne Gamificationi kasutamise alustamist vajaminevad mõisted.

KPI valimine

 1. Mängu seadistamise 2. etapis valige, kas soovite kasutada mängus KPI-de kohta välja Tegelikud näitajad või Sihid. Lisateave: Enne Gamificationi kasutamise alustamist vajaminevad mõisted

 2. Valige loendist saadaolevate KPI-de vahel. KPI-d loob rakenduses Dynamics 365 (Online) kasutaja, kellel on rakenduses Dynamics 365 (Online) määratud turberoll Mängujuht. Need kasutajad saavad mängujuhi kasutajarolli ka juhul, kui nad logivad sisse portaali Gamification. Lisateave: Gamificationi KPI-de konfigureerimine rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon)

 3. Võite KPI-le anda ka teistsuguse (mängupõhise) nime.

 4. Valige loendist KPI mõõtmise meetod. Valikud on Arv, Tulu või summa, Protsent ja Kvoodi protsent.

  Kui valite ühes KPI-s valiku Kvoodi protsent, lisatakse mängu seadistusprotsessi uus etapp, kus teil palutakse määrata iga mängija kvoodid. Kogemus on näidanud, et valiku Vaikimisi kasutamine valiku Lineaarne asemel muudab mängijate jälgimise lihtsamaks.

 5. Määrake, mitu punkti mängijad saavad, kui nad KPI-ni jõuavad.

  Saavutatava nädalase sihi seadmiseks looge juhuslik KPI ja seejärel muutke mängu seadistamise 2. etapis sõna iga sõnaks väärtusel.

 6. Võite ka KPI-le seada väärtused Alampiir ja Ülempiir.

 7. Korrake ülaltoodud etappe kõikide KPI-dega, mille olete mängu jaoks plaaninud.

 8. Võite teatud KPI-de jaoks kasutada ka Exceli punktiarvestust. Lisateave: Mänguskooride värskendamine, kasutades Gamificationi Exceli punktiarvestuse funktsiooni

 9. Järgmise etapi juurde liikumiseks klõpsake mängu seadistamise päises nuppu 2.

Oluline

Kui eemaldate aktiivsest mängust KPI, peab rakenduse Dynamics 365 (Online) mängujuhi turberolliga kasutaja jaotisesDynamics 365 (veebiversioon) > Gamification > Gamificationi sätted klõpsama käsku Värskenda andmeid, et värskendada rakenduses Dynamics 365 (Online) kuvatavaid andmeid.

Mängukvoodid

Kui lõite mängu seadistamise 2. etapis kvoodi protsendi KPI, peate määrama mängijatele mängukvoodid. Võite ka määrata kõikide mängijate kvoodi kõikidel või üksikutel KPI-del samale väärtusele.

Märkus

Kvooti kasutavaid KPI-sid võib mängus olla kuni neli.

Mängijad ja fännid

Valitud sporditeemast olenevalt saate nüüd määrata mängijad positsioonidele ja seejärel valida fänne mängus osalema.

Mängija määramiseks positsioonile klõpsake positsiooni ja valige seejärel sellele positsioonile määratavate kasutajate märkeruudud.

Näpunäide

Veenduge, et jaotaksite mängijad positsioonidele ühtlaselt, et keegi ei saaks kõiki tipptegijaid enda meeskonda värvata.

Mängule fännide lisamiseks valige nad 3. etapi loendist.

Järgmise etapi juurde liikumiseks klõpsake nuppu 4.

Auhinnad ja preemiad

Selles etapis saate määrata mängu jaoks mitmesuguseid auhindu ja preemiaid. Lisateave: Enne Gamificationi kasutamise alustamist vajaminevad mõisted

Peale mängu auhindade saate seadistada iganädalasi auhindu. Lisateave: Iganädalaste auhindade loomine mängijate ja fännide kaasatuna hoidmiseks

Mängu seadistamise lõpetamiseks klõpsake määratud kuupäevade juures käsku Alusta mängu. Saate ka mängu salvestada ja enne alustamist sätteid viimistleda.

Pärast mängu aktiveerimist ja enne mängu alguskuupäeva saate muuta KPI-sid, mängu auhindu ja mängija mängukvoote, kuid uusi kvoodi protsendi KPI-sid pole võimalik lisada. Mängu alguskuupäeval või pärast seda saate mängu auhindu ja mängija mängukvoote endiselt muuta.

Märkus

Pärast mängu aktiveerimist saate mängijaid või fänne igal ajal lisada või eemaldada, tehes valiku Lisa või eemaldada mängijaid või fänne lehel Mängud, mida näete siis, kui mäng on aktiveeritud. Kui mängija ei ole enam organisatsioonis, inaktiveerige ta lehel Mängijad. Kui käitate mängu, mis kasutab fantaasiameeskondi, peate kõigepealt inaktiveerima mängija rakenduses Gamification, et külmutada selle mängija punktid, et meeskonnad ei kaotaks praeguse ja varasemate mänguperioodi(de) punkte.

Ärge unustage mängu lõpetada, kui olete jõudnud mängu lõppkuupäevani. See on väga oluline samm, et preemiad antaks kindlasti mängijatele üle.

Mängu läbiviimine ja skooride ajakohasena hoidmine

Veenduge aktiivse mängu ajal, et mängijad ja fännid oleks kaasatud. Kui värskendate teatud KPI-sid käsitsi, kasutate Exceli punktiarvestuse funktsiooni. Lisateave: Mänguskooride värskendamine, kasutades Gamificationi Exceli punktiarvestuse funktsiooni

Oluline

Kui redigeerite aktiivset mängu ja eemaldate KPI või muudate aktiivseid mängijaid, peab mängujuhi turberolliga kasutaja rakenduses Dynamics 365 (Online) klõpsama käsku Värskenda andmeid, et värskendada rakenduses Dynamics 365 (Online) kuvatavaid andmeid.

Näpunäide

Mängu lõpetamine

Pärast mängu lõppkuupäeva peab mängujuht või volinik lõpetama viimase mänguperioodi punktiarvestuse. Kui integreerisite rakenduse Dynamics 365 – Gamification rakendusega Dynamics 365 (Online), peab mängujuht või volinik veenduma, et kõik andmed oleksid õiged, et KPI-d kajastaksid õigeid väärtusi ning mängijatele määrataks õige lõppskoor ja preemiad. Lõpetage mäng käsitsi või laske mängul lõppeda automaatselt 31 päeva pärast mängu lõppkuupäeva.

Mängu käsitsi lõpetamine

 1. Minge rakenduses Gamification jaotisse Mängud.

 2. Klõpsake loendis Aktiivsed mängud nuppu Lõpeta mäng selle mängu juures, mida soovite lõpetada.

Vt ka

Ülevaade Gamificationi volinikele ja mängujuhtidele
Gamificationi lahenduse installimine ja konfigureerimine rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon)
Rakendusest Dynamics 365 (veebiversioon) mängijate ja fännide importimine ning nende turberollide haldamine