Automaatsete kampaaniate loomine klienditeekondade abil

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 aitab visualiseerida ja automatiseerida teekondi, mille kliendid teie turundusalgatuste või toote ostmise raames läbivad. Lihtne klienditeekond võib sisaldada üksnes põgusat toimingut, nagu näiteks meilikampaania aktiveerimine. Keerukas teekond võib hõlmata kogu protsessi alates müügivihje tuvastamisest ja sellega tegelemisest kuni turunduslikult kvalifitseeritud müügivihjeni. Lisaks saavad klienditeekonnad luua ja määrata Dynamics 365 ülesandeid (nt ajastatud telefonikõne pärast kontaktiga suhtlemist) ja käivitada äritöövooge.

Dynamics 365 pakub graafilist lohistamispõhist teekonna modelleerijat, mis toimib sarnaselt lihtsa lauamänguga. Kontakt alustab esimeselt ruudult (sihtrühm lisamise raames) ja liigub ühe ruudu kaupa edasi nii, et iga ruut esindab ühte turundustegevust, otsusepunkti või sisemise toimingu üksust.

Klienditeekonna näide

Eeltoodud pildil on näha, kuidas lihtne klienditeekond rakenduses Dynamics 365 välja võib näha. Pisut keerukam näide võib välja näha näiteks järgmiselt:

 1. Kontakt Tallinnast soovib tellida teie uudiskirja ja täidab teie saidil turunduslehe. Selle tulemusena luuakse teie andmebaasis uus kontaktikirje.

 2. Teil on dünaamiline segment, mis otsib üles kõik uudiskirja tellijad Tallinnast ja lisab uue kontakti automaatselt sellesse loendisse.

 3. Olete loonud rakenduse Dynamics 365 klienditeekonna, mis algab esimesel paanil Tallinnas asuvate tellijate segmendiga, nii et kontakt alustab sealt ja liigub otse järgmisele paanile.

 4. Teekonna järgmine paan on meilipaan, nii et süsteem saadab uuele kontaktile automaatselt turundusmeilisõnumi ja kontakt liigub edasi järgmisele paanile. Meilisõnum pakub allalaadimiseks tasuta ülevaadet.

 5. Järgmine paan on päästik (käivitab meilisõnumi). See hoiab kontakti siin ühe nädala jooksul või kuni ta allalaadimislinki klõpsab. Päästik jagab tee kaheks, nii et kui kontakt dokumendi allalaadimislinki klõpsab, suunatakse ta tõese ploki teele, aga kui ta nädala jooksul allalaadimislinki ei klõpsa, suunatakse ta väära ploki teele.

 6. Ülemine (tõene) tee jätkub rohkemate paanidega, mis aitavad müügivihjega põhjalikumalt tegeleda. Kuna kontakt klõpsas linki, lõi Dynamics 365 selle kontaktiga seotud müügivihje, mis esindab nende huvi selles dokumendis reklaamitud toote vastu. Mõni paan sellel teel võib käivitada müügivihjetega seotud toimingud (nt uuringud või sündmusekutsed), teised paanid võivad luua süsteemisiseseid sündmusi (nt ülesande määramine või CRM-i süsteemis töövoo alustamine). Vastavalt sellele, kuidas kontakt algatustele reageerib, kasvab müügivihje skoor, kuni see on valmis müügietappi edasi minema.

 7. Alumine (väär) tee algab järgmise meilipaaniga, mis saadab meeldetuletuse ja annab teise võimaluse allalaadimiseks, misjärel võib kontakt reageerimise korral jätkata samal müügivihjega tegelemise teel või reageerimata jätmise korral hetkel kõrvale jääda.

Klienditeekonna seadistamine

Klienditeekondade kuvamiseks ja loomiseks valige Turundus > Turundusmeilisõnumite saatmine > Klienditeekonnad. See avab standardse loendivaate, kus saate olemasoleva teekonna leidmiseks loendist otsida ning seda sortida ja filtreerida või käsuriba nuppude abil uue teekonna luua.

Uue klienditeekonna loomisel loetletakse teile esmalt klienditeekonna mallid, mis võivad teil aidata kiiresti alustada. Dialoogiboksis Vali klienditeekonna mall on kategoriseeritud ülevaade mallidest ja otsinguvormist, mille abil saate otsida soovitud malli. Iga mall on esindab teatud tüüpi kampaaniat ning sisaldab eelkonfigureeritud müügitoru ja paari seotud sätet, mis aitavad teil luua valitud tüüpi klienditeekonna.

Dialoogiboks „Vali klienditeekonna mall”

Lisaks võite malli kasutamise asemel alustada täiesti algusest. Mallid sisaldavad kampaaniate vormil ja loogikal põhinevaid müügitorusid, kuid teil tuleb paane siiski konfigureerida, näiteks määrates konkreetsed turundusmeilisõnumid, mille iga meilipaan saatma peaks.

Klienditeekonna loomine ja redigeerimine toimub klienditeekonna vormi lehel. Selle lehe ülaosas on lõuend, kus saab kampaania müügitoru loomiseks lisada, paigutada ja konfigureerida teekonna etappe esindavaid paane. Lehe allosas lõuendi all on üldised sätted ja metaandmeväljad.

Teekonna koostamine

Vahekaardil Koostur saate oma kampaania kujundamiseks paanid loogilisse järjestusse paigutada ja seejärel iga paani konfigureerida.

Paanide ja müügitoruga töötamine

Müügitorru paanide lisamiseks saate paane paremal pool olevalt vahekaardilt Tööriistariba lõuendile sobivasse kohta lohistada. Paanide lisamiseks saate kasutada ka käsuriba ja nooleklahve, nagu on kirjeldatud järgmises jaotises.

Paani lohistamine tööriistaribalt lõuendile

Müügitoru esimene paan paneb paika klienditeekonna sihtrühma. Selle alusel määratakse, millised kontaktid müügitorru suunatakse. Tavaliselt on alguses segmendipaan, mis leiab kontaktid loogikapäringu alusel (dünaamiline loend) või staatilisest loendist, mille liikmed lisatakse või eemaldatakse käsitsi. Saate luua demograafilistel andmetel põhinevaid loendeid (nt Tallinnast pärit kontaktid), samas staatiline loend võib esindada kordustellimuste loendit, mida kontaktid mõne teie tellimuskeskuse lehe kaudu ise täiendada ja muuta saavad.

Enamik lisatud paane pakuvad samasuguseid funktsioone nagu on näidatud järgmisel pildil.

Klienditeekonna paani funktsioonid

Legend:

 1. Paani tüüp: kuvab paani tüübi (segmendi-, meili-, päästikupaan jne). Seda väljendavad ka ikoon ja värv.
 2. Paani nimi: kuvab konkreetsele paanile määratud nime.
 3. Paani olek: kuvab paani olulisema statistika, nagu näiteks ootel olevate kontaktide ja seni saadetud sõnumite arvud. Siin kuvatav teave erineb paanide lõikes.
 4. Nupp Laienda: teatud tüüpi paanid võivad sisaldada pesastatud paane. Pesastatud paani kuvamiseks või peitmiseks valige laiendamisnupp. Nende paanide juures, mis pesastatud paane ei toeta, seda nuppu ei kuvata.
 5. Pesastatud paanid: kui ümbrispaan on laiendatud, saab siin olemasolevaid pesastatud paane vaadata, valida, konfigureerida ja eemaldada. Uue pesastatud paani loomiseks lohistage paan siia või ümbrispaanile (toimib ka siis, kui ümbrispaan on ahendatud).

Paani või pesastatud paani konfigureerimiseks valige paan müügitorus ja seejärel avage lõuendi paremas servas vahekaart Atribuudid, kus on kõik valitud tüüpi paani jaoks saadaolevad sätted.

Paanide lisamine käsuriba ja nooleklahvide abil

Enamasti kasutatakse paanide lisamiseks ja korraldamiseks lõuendile lohistamise funktsiooni, kuid seda saab teha ka lõuendi kohal oleva tööriistariba abil ning müügitoru võib koostada hoopis ilma hiirt kasutamata. Nii kohandub lahendus erinevate eelistuste jaoks paremini ja muudab töötamise hõlpsamaks ka nendele inimestele, kelle jaoks on hiirega töötamine keeruline.

 1. Paani lisamise rippmenüü avamiseks valige käsuribal Lisa. Lisaks saate vajutada tabeldusklahvi (Tab), kuni nupp Lisa tõstetakse esile või ekraaniluger selle nime ette loeb.

 2. Valige rippmenüüst lisatava paani tüüp hiire abil või nooleklahvide ja sisestusklahvi (Enter) abil.

  Paani lisamine tööriistariba kaudu

 3. Müügitoru värskendatakse, et kuvada kõik saadaolevad sisestuspunktid, kuhu saate uue paani asetada. Asukoha valimiseks ja paani asetamiseks kasutage hiirt või nooleklahve ja sisestusklahvi (Enter).

  Uue paani asukoha valimine

Lisateave: Hõlbustusfunktsioonid ja kiirklahvid

Paanisätete konfigureerimine

Iga paan esindab klienditeekonna ühte etappi ning teie saate konfiguratsioonisätetega määrata, mis igas etapis juhtub. Enamik paane suhtlevad rakenduse Dynamics 365 mõne teise kirjega, nagu näiteks sihtrühma, turundusmeilisõnumi, sihtlehe, sündmuse või toiminguga. Muud tüüpi paanid (nt ajastid, päästikud ja jagajad) reageerivad teekonna jooksul toimuvatele sündmustele ja juhivad seda, mis teele kontaktid nende sündmuste tulemusena suunatakse.

Paani konfigureerimiseks valige paan müügitorus ja seejärel avage lõuendi paremas servas vahekaart Atribuudid, kus on kõik valitud tüüpi paani jaoks saadaolevad sätted. Uue paani lisamisel avatakse automaatselt vahekaart Atribuudid, nii et saate paani kohe konfigureerima hakata.

Selliste paanide puhul, mis viitavad mõnele muule rakenduse Dynamics 365 kirjele (nt meilisõnumid ja sündmused), võite jätta kirje määramata, valida olemasoleva kirje või luua koos selle paaniga uue kirje. Kõik seda tüüpi paanid sisaldavad järgmisel pildil esile tõstetud vahekaardi Atribuut sätteid.

Tavaliste paanisätete näide

Legend:

 1. Uus: loob uue kirje aktiivse paani tüübile vastava tüübiga. Valige see, et avada kiirloomise hüpikaken, mis libiseb sisse kuva ülaservast ja kus saab sisestada uue kirje jaoks kõik nõutavad ja olulisimad sätted. Pärast kiirloomisvormi täitmist luuakse teie paaniga seotud uus kirje, aga ilmselt tuleb sellega enne kasutamist veel tööd teda. Võite selle kohe lõpuleviimiseks ja kirje täieliku vormi avamiseks valida nupu Redigeeri, samuti võite seda hiljem teha, et praegu hoopis oma klienditeekonna struktuurile keskenduda.
 2. Nupp Otsi: valige see aktiivse paani jaoks nõutavat tüüpi kirje otsimiseks. Otsingu piiritlemiseks hakake otsingunupu kõrval olevale väljale tippima otsitava kirje nime ja seejärel valige nupp.
 3. Praegune kirje: kui paan on juba konfigureeritud, kuvatakse aktiivse paaniga seotud kirje nimi. Nagu eespool mainitud, võite seda koos otsingunupuga kasutada ka otsinguväljana, et muid olemasolevaid kirjeid otsida.
 4. Redigeeri: kui paan on juba kirjega seostatud, valige see kirje täieliku vormi avamiseks. Siin on kõik selle kirje andmed ja sätted.

Lisateave: Klienditeekonna paanide viitematerjal

Tegevuspaani jaoks tegevuspõhise turundusmalli loomine

Tegevuspaan võimaldab rakendusel Dynamics 365 klienditeekonna raames luua tegevuste (nt telefonikõne, ülesanne või kohtumine) kirjeid, seostada tegevusi kõigi paanile sisenevate kontaktidega ja määrata rakenduse Dynamics 365 kasutajatele järeltegevusi. Iga tegevuspaan kasutab loodava tegevuse tüübi ja üksikasjade määratlemiseks tegevuse turundusmalli.

Tegevuse turundusmalli vaatamiseks, redigeerimiseks ja loomiseks avage olenevalt seadistatava tegevuse tüübist üks järgmistest aladest.

 • Telefonikõnede jaoks valige Mallid > Telefonikõne tegevuse turundusmall.
 • Ülesannete jaoks valige Mallid > Ülesandetegevuse turundusmall.
 • Kohtumiste jaoks valige Mallid > Kohtumistegevuse turundusmall.

Igal juhul avatakse valitud tüübiga mallid. Loendis on saadaval tavalised juhtelemendid otsimiseks, sortimiseks, filtreerimiseks ning mallide lisamiseks ja eemaldamiseks.

Igat tüüpi tegevuste turundusmallidel on järgmised nõutavad sätted.

 • Nimi: see nimi kuvatakse tegevuspaanile malli määramisel.
 • Omanik: see on rakenduse Dynamics 365 kasutaja, kellele mall kuulub. Pange tähele, et see, kellele tegevus määratakse, pannakse paika seda malli kasutava paani sätete põhjal.
 • Teema: see on teema, mis kuvatakse kõigi selle malli põhjal loodud tegevuskirje juures.

Muud tegevuse turundusmallide sätted erinevad tegevuse tüüpide lõikes ja määratakse kõigile selle malli põhjal loodud tegevustele (nt Teema). Need muud sätted vastenduvad tegevuskirjete kasutatavate sätetega.

Lisateave: Toimingupaanid

Üldiste sätete (nt käivitamisajakava ja sisusätted) määramine

Vahekaardil Üldine saate oma teekonnale nime panna, määrata omaniku, seada käivitamisajakava, valida sisusätted, kuvada ajaskaala ajaloo ja palju muud.

Kontodele või kontaktidele suunamine

Peate seadistama, kas klienditeekond on suunatud kas kontaktidele või kontodele. Iga teekonna jaoks selle valiku konfigureerimiseks kasutage sätet Siht vahekaardil Üldine.

 • Kui see on suunatud kontaktidele, käsitleb teekond kontakti üksikuna, arvestamata ettevõtet (kontot), mille jaoks kontakt töötab.
 • Kui see on suunatud Kontodele, saab teekond rühmitada kontakte ettevõtte (konto) järgi, mille jaoks kontakt töötab, ning see võib mõjutada kontaktide töötlemist teekonna jooksul, näiteks järgmistel viisidel.
  • Päästikpaanid saavad saata kõik sama konto kontaktid samale teele.
  • Tegevuspaanid saavad iga konto kohta luua vaid ühe tegevuse (nt tööülesanne või telefonikõne), isegi kui teekonda on kaasatud selle konto mitu kontakti.
  • Töövoo käivitamise paanid saavad käivitada töövoo vaid korra iga konto kohta, isegi kui teekonda on kaasatud selle konto mitu kontakti.
  • Müügivihje loomise paanid saavad luua müügivihjeid, mis on seotud kontode, mitte kontaktidega.
  • Paneelil Andmed kuvatud teekonna ülevaateid saab filtreerida konto järgi.

Lisateave: Kontopõhine turundus

Kui teie saidil on lubatud andmekaitse (näiteks kui peate täitma GDPR-i nõudeid), kasutage sätet Minimaalne nõusolek minimaalse nõusolekutaseme määramiseks, mille iga kontakt peab andma, et teda saaks teekonda kaasata. Taseme valik oleneb tegevustest, mida teekonnal teete.

Kui kasutate klienditeekondi ja muid rakenduse Dynamics 365 for Marketing funktsioone, peab teie organisatsioon tagama, et see vastaks täielikult kõigile asjakohastele andmekaitse määrustele.

Lisateave: Andmekaitse ja GDPR

Käivitamisajakava seadmine

Klienditeekonnad on aktiivsed piiratud perioodi jooksul. Selle aja jooksul töötleb teekond kõiki selle sihtrühma kuuluvaid kontakte ja suunab neid ühelt paanilt teisele vastavalt nende sätetele. Teekonna alguses töödeldakse kõiki juba segmenti kuuluvaid kontakte ja edaspidi töödeldakse jooksvalt ka kõiki uusi kontakte, kes segmenti aktiivse aja jooksul lisatakse. Ajakava lõpus peatub kõigi kontaktide töötlemine olenemata sellest, kus nad teekonnal parasjagu asuvad. Kasutage algus- ja lõppaegade seadistamiseks sätteid Alguskuupäev ja kellaaeg ja Lõpukuupäev ja kellaaeg vahekaardil Üldine ja nende väärtuste tõlgendamise viisi määramiseks sätet Ajavöönd.

Sisusätete valimine

Sisusätetega määratakse turundusmeili koostamise standardid ja sisu kohustuslikud osad. Sättekomplektis on kordustellimuste keskuse link, sõbrale edasisaatmise link, suhtlusportaalide lingid, ettevõtte postiaadress ja muu teave, mida on võimalik sõnumisse redigeerimisabifunktsiooni kasutades dünaamiliste väärtustena lisada. Saate klienditeekonna jaoks määrata kindla sisusättekirje, mis tähendab, et kõigile selle klienditeekonnaga seotud meilisõnumitele rakendatakse samu sisusätteid. Iga teekonna jaoks saab määrata ka erineva sisusättekirje. See tähendab, et saate kasutada sama turundusmeilisõnumi kujundust kahe või enama klienditeekonna jaoks, mille sisusätted on erinevad.

Klienditeekonna jaoks sisusätete määramiseks avage selle vahekaart Üldine ja määrake oma valik väljal Sisusätted.

Lisateavet sisusätete kirje loomise ja konfigureerimise kohta leiate teemast Sisusätetega standardsete ja nõutavate meilisõnumiosade määramine.

Kui teil on mitu sisusätete komplekti, siis uue klienditeekonna loomise korral rakendatakse ühte neist vaikimisi automaatselt. Lisateavet uute teekondade jaoks sisusätete vaikekirje määramise kohta leiate teemast Turunduse vaikesätted.

Korduva teekonna seadistamine

Tavaliselt suunatakse kontakt läbi müügitoru ainult ühe korra. Isegi kui kasutate mitut segmenti ja teatud kontakt esineb mitmes segmendis, töödeldakse kontakti siiski vaid ühe korra. Vajadusel saate siiski seadistada korduva teekonna, mille raames kontakte aktiivse perioodi jooksul regulaarselt uuesti töödeldakse.

Kõik turusegmendi liikmesuse kriteeriumid vaadatakse iga korduvuse alguses uuesti üle. Kontakte võidakse tsüklite vahel lisada või eemaldada.

Korduva teekonna seadistamiseks tehke järgmist.

 1. Avage oma teekond ja minge vahekaardile Üldine.
 2. Määrake sätte Kordub väärtuseks Jah. Seejärel avatakse kaks täiendavat sätet.
 3. Määrake sätte Kordumisintervall väärtuseks iga korduvuse kestuse arv päevades.
 4. Määrake sätte Korduvuste arv väärtuseks iga kontakti töötlemiskordade maksimumarv.

Märkus

Teie kordumiste ajakava peab mahtuma algus- ja lõppkuupäevade vahele järgmiselt:
intervall * arv ≤ lõppkuupäev – alguskuupäev.

Tõkestussegmendi lisamine

Teekonna tõkestussegmendis on loetletud kontaktid, kellele teekonna raames ühtegi sõnumit ei saadeta, isegi kui need kontaktid sisalduvad teekonnal otseselt sihitavates segmentides või kui need kontaktid on juba teekonnal poole peal.

Tõkestussegmendina saab kasutada mis tahes olemasolevat segmenti. Teekonna jaoks tõkestussegmendi valimiseks avage selle vahekaart Üldine ja seejärel valige segment otsinguväljal Tõkestussegment.

Oluline

Customer Insightsi teenused töötlevad segmentide liikmesuse muudatusi asünkroonselt, mis tähendab, et te ei saa muudatuste töötlemise järjekorda prognoosida. Teatud juhtudel, nt väga suurte andmebaaside töötlemisel, võib segmendi värskendamiseks kuluda kuni kuus tundi. Seetõttu ei saa te eeldada, et mis tahes segmenti töödeldakse enne või pärast muud segmenti, seega olge seotud kampaaniate haldamisel ja/või tõkestussegmentide kasutamisel ettevaatlik.

Avaldamine teekonna käivitamiseks ja kontaktide töötlemiseks

Uue klienditeekonna esmakordsel loomisel ja kui selle kallal töötate, jääb teekond mustandi olekusse. (Olek kuvatakse teekonna lõuendil väljal Oleku põhjus.) Mustandirežiimis teekond on passiivne ja see ei saada ühtegi sõnumit ega töötle kontakte. Kui kõik on tehtud ja olete valmis teekonna käivitama, avaldage see. See määrab teekonna välja Oleku põhjus väärtuseks Avaldatud ja väljal Alguskuupäev määratud kuupäeval hakatakse kõiki sihtrühmas olevaid kontakte töötlema.

Pärast klienditeekonna koostamist selle kontrollimiseks ja avaldamiseks tehke järgmist.

 1. Kontrollige välju Alguskuupäev ja Lõppkuupäev vahekaardil Üldine. Klienditeekond ei tee midagi enne väljal Alguskuupäev määratud kuupäeva saabumist ja lõpetab kontaktide töötlemise nende auskohast olenemata väljal Lõpukuupäev määratud kuupäeva saabumisel. Pidage silmas, et töötlema hakatakse ka pärast teekonna käivitamist sihtrühmaga liituvaid kontakte, kes alustavad esimeselt paanilt.

 2. Kampaania kontrollimiseks ja vigade otsimiseks valige käsuribal nupp Tõrgete kontroll. See toiming aitab veenduda, et kõik nõutavad turundusmeilisõnumid ja lehed oleks määratud ja avaldatud, ning kontrollib ka muid nõudeid ja levinud vigu. Probleemide tuvastamise korral kuvatakse teile veateade koos vigade parandamise soovitustega. Kontrollige ja parandage tõrkeid ning kontrollige uuesti, kuni teekond testi läbib.

 3. Nüüd olete valmis avaldama, seega valige käsuribal nupp Avalda. Dynamics 365 käivitab viimast korda tõrgete kontrolli. Kui teekond testi läbib, avaldatakse see teie turundusteenustesse, kus majutatakse ka avaldatud turundusmeilisõnumeid ja turunduslehti.

Oluline

Meilisõnumite HTML-sisul on ülempiir 128 KB, mis hõlmab kõiki HTML-i tekste, laade, kommentaare ja manustatud pilte (kuid mitte kinnitatud väliseid pilte). Kui HTML-sisu ületab limiidi, siis saate e-kirja siiski väljastada, kuid ei saa väljastada mis tahes klienditeekondadele, mis seda e-kirja juba hõlmavad; selline nimekiri toob alati veateate seotud e-postile: „Sisemine viga: meil sünkroonib veel. Proovige hiljem uuesti.”

Kui väljastate sõnumi, töötleb Dynamics 365 for Marketing HTML-sisu tekstisiseste stiilide loomiseks, tühikute tihendamiseks ja muuks. Seega on sõnumi täpset lõplikku suurust raske määratleda. Kui arvate, et sõnum rikub HTML-i mahupiirangut, tehke järgmist.

 1. Avage veebibrauser ja sisestage URL-i vorm. https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
  Kus:
  • <teie_domeen> on teie Dynamics 365 for Marketing eksemplari juur (nt „contoso.crm.dynamics.com”).
  • <e-posti aadressi_id> on kontrollitava sõnumi ID. ID leidmiseks avage sõnum Dynamics 365 for Marketing ja leidke teie brauseri aadressiriba id= parameetri väärtus.
 2. Otsige tagastatud JSON-i välja „msdyncrm_emailbody” väärtus.
 3. Kopeerige selle välja väärtus tekstiprogrammi, mis ütleb teile HTML-sisu täpse suuruse.

Vt ka

Klienditeekonna paanide viitematerjal
Lihtsa klienditeekonna loomine
Interaktiivse klienditeekonna loomine
Sissetuleva klienditeekonna loomine
Tegevuste loomine klienditeekonna kaudu
Segmentidega töötamine
Hõlbustusfunktsioonid ja kiirklahvid
Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine