Ülevaade (turundus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 for Marketing on turundustegevuse automatiseerimise rakendus, mis toetab potentsiaalsete klientidega ärisuhete loomist. Rakendust on lihtne kasutada, see ühildub sujuvalt rakendusega Dynamics 365 for Sales ja sellel on sisseehitatud ärianalüüsitööriistad. Rakendus Dynamics 365 for Marketing võimaldab näiteks järgmist.

 • Turundustegevusi toetavate graafiliste meilisõnumite ja veebisisu loomine
  Saate kasutada kohandatavaid meilisõnumite ja sihtlehtede malle, mis aitavad teie digitaalturundust tõhustada. Intuitiivselt kasutatavad pukseerimismeetodiga kujundustööriistad hõlbustavad sisu loomist. Saate abi nii sõnumi isikupärastamisel kui ka müügivihjete hindamisel.

 • Interaktiivne klienditeekonnatööriist võimaldab individuaalsemat kliendisuhtlust
  Saate kasutada pukseerimismeetodiga klienditeekonnatööriista, mis võimaldab kampaaniaid automatiseerida: süsteem saadab kohandatud meilisõnumeid, käivitab järeltegevusi (tagasisideprotsessi), genereerib töövooge ja teeb veel palju muud. Sihtrühma kontaktisikute jaoks määratakse kohandatud suhtlustaktika (klienditeekond), mis kindlustab asjakohase suhtluse (tagasiside) ning aitab tuvastada parimad potentsiaalsed kliendid. Saate hõlpsalt jälgida kampaaniate käiku ja analüüsida nende tulemusi, et tegevusi tõhustada ning kasulikke ja kestvaid kliendisuhteid luua.

 • Potentsiaalsete klientidega suhtlemine LinkedIni kaudu
  Jõuate kiiresti sobivate LinkedIni kasutajarühmadeni, importides LinkedIni tööriistaga tuvastatud potentsiaalsete klientide andmed otse rakendusse Dynamics 365.

 • Teabe jagamine meeskondade vahel
  Saate müügivihjeid ja kontakte ettevõtte töötajatega turvaliselt jagada ning mõistate paremini, kuidas kliendisuhtlus teie müügitulemusi mõjutab. Teil on võimalik müügi- ja turundusprotsessid ühendada, järeltegevused automatiseerida ja potentsiaalsete klientidega suhtlemise edenemist jälgida.

 • Õpite potentsiaalseid kliente paremini tundma
  Saate täieliku ülevaate suhtlusest potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega ning õpite oma sihtturge paremini tundma. Tänu protsesside ühendamisele ja ühistele teabeallikatele on nii müügi- kui turundusmeeskonnal alati ühtsed ajakohased andmed, sh põhikontaktid ning hiljutiste tegevuste, varasemate ostude ja müügivõimaluste teave.

 • Sündmuste kavandamine ja teabe levitamine
  Saate hoida sündmusega seotud teavet – andmeid toimumispaiga, logistika, piletite, seansside, kõnelejate, sponsorite ja muu kohta – ühes kohas, et meeskonnaliikmed saaksid tegevusi tõhusamalt koordineerida. Samuti saate luua sündmuse veebisaidi, kus osalejad ürituse kohta teavet leiavad ja end üritusele registreerida saavad. Ürituse reklaamimiseks saate vastava teabe lisada turundusmeilisõnumitesse ja integreerida ürituse klienditeekonnaprotsessi.

 • Turundusinvesteeringute tasuvuse (MROI) analüüsimine ja dokumenteerimine
  Teie käsutuses on armatuurlauad ja aruandetööriistad, mis võimaldavad turundustegevuste tõhusust jälgida ja analüüsida ning tuvastada parimad vihjeallikad ja turundusvõtted. Saate kõrvutada müügi- ja turundustegevuse tulemused, et hinnata ja suurendada tegevuste mõju äritulemustele.

 • Tulemuste parandamiseks müügivihjete prioriseerimine
  Saate kasutada automaatset müügivihjete hindamise süsteemi, mis tuvastab parimad müügivihjed, lähtudes sellest, kuidas potentsiaalsed kliendid klienditeekonna ja ürituste käigus suhtlevad. Kui müügivihje müügivalmiduse skoor on vastav, suunab süsteem selle automaatselt müügiesindajale, et ta saaks sellega õigeaegselt tegeleda. Seega saate kindlustada, et parimad müügivihjed jõuavad müügivalmiduse skoori täitumisel müüjateni.

 • Uuringutulemuste tõhusam kasutamine
  Saate hõlpsalt uuringuid korraldada ning koguda klientidelt kasulikult rakendatavat tagasisidet. Kui tunnete klientide vajadusi ja ootusi, saate kliendisuhteid ja seeläbi ka äritulemusi parandada.

 • Rakenduse konfigureerimine ja kasutusvõimaluste suurendamine
  Rakendust saate oma vajadustest lähtuvalt kohandada. Lihtsamaid kohandusi saate teha rakenduse sisseehitatud tööriistadega. Saate selle kasutusvõimalusi laiendada ja lisada täiendavaid funktsioone, installides erinevaid teiste pakkujate tööriistapakette meie turukeskkonnast Microsoft AppSource. Samuti saate hõlpsalt ühendust pidada Dynamics 365 partneritega ja küsida nõu asjatundjatelt. Rakendus Marketing põhineb samal platvormil ja kasutab samu andmebaase, mis müügirakendus – seega on müügi- ja turundusmeeskonnal ühised andmed. Rakenduse arendajad saavad ühtlasi kasulikku teavet täiendavate funktsioonide lisamiseks.

Rakenduse Dynamics 365 for Marketing komplekti kuuluvad tööriistad

Dynamics 365 for Marketing paketti kuuluvad mitmesugused hoolikalt valitud rakendused ja lahendused, mis toetavad turundusosakondade tööd ja tõhustavad koostööd müügiosakonnaga. Mõned rakendused ja lahendused on saadaval ka Dynamics 365 toodete lisandmoodulitena, mõned saab hankida aga ainult turunduspaketiga. Paketi funktsioonid on järgmised.

 • Põhilised turundustoimingud.
  Saate luua turundusmeile, klienditeekondi, jälgida kliendikäitumist, hinnata vihjeid, luua turunduslehti ja teha muidki toiminguid. Need on rakenduse Marketing põhifunktsioonid ja Dynamics 365 for Marketing unikaalsed võimalused.
 • Sündmuste haldamine
  Saate kavandada ja reklaamida traditsioonilisi või veebisündmusi, samuti luua veebiportaali, kus kutsutud kontaktid saavad tutvuda sündmuse programmi ja esinejatega ning registreerida end üritusel osalejaks. See funktsioon on praegu saadaval ainult rakendusega Dynamics 365 for Marketing.
 • Kliendi arvamus
  Saate luua veebiuuringuid ja analüüsida tulemusi. See funktsioon on saadaval rakenduse Marketing osana, kuid seda on võimalik hankida ka teiste Dynamics 365 toodete lisandmoodulina.
 • Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
  LinkedIni müügivihjetööriistadega genereeritud müügivihjed saate otse rakendusse Dynamics 365 importida. See funktsioon on saadaval rakenduse Marketing osana, kuid seda on võimalik hankida ka teiste Dynamics 365 toodete lisandmoodulina.
 • Dynamics 365 portaalid
  Rakendus Marketingkasutab sündmuse-, turundus- ja veebiuuringulehtede avaldamiseks Dynamics 365 portaale. Portaalifunktsioon on saadaval rakenduse Marketing osana, kuid seda on võimalik hankida ka eraldi, teiste Dynamics 365 for Customer Engagement toodete lisandmoodulina. Komplekti kuulub kasutusvalmis ja mitmekülgsete võimalustega sündmuse veebileht. See on sündmuste haldamise tööriista unikaalne lahendus.

Kõik need funktsioonid on täielikult integreeritud ja omavahel ühendatud ning moodustavad tervikliku turunduslahenduse.

Uus, rakenduse Unified Interface jaoks loodud täielikult reageeriv rakendus

Dynamics 365 for Marketing on loodud spetsiaalselt uue Dynamics 365rakenduste Unified Interface’i jaoks. Unified Interface kasutab ka kiirelt reageeriva veebidisaini põhimõtteid, et tagada igasuguse seadme puhul, sõltumata ekraanisuurusest või paigutusest, optimaalne vaatamis- ja suhtlemiskogemus. Igale seadmele eraldi kliendi installimine ega seadmele vastava saidi valimine pole vajalik.

Paljud Dynamics 365 rakendused toetavad nii uut Unified Interface’i kui ka vanemat veebikliendi liidest, kuid peaaegu kõik rakendused plaanivad kasutusele võtta Unified Interface’i. Teatud haldus- ja kohandamisfunktsioonide ning integreeritud kasutajafunktsioonide kasutamiseks võib olla aeg-ajalt vajalik kasutada veebikliendi rakendust, aga eeldatavasti on peagi kõik funktsioonid kättesaadavad rakenduses Unified Interface.

Märkus

Marketing jagab tavaliselt andmeid teiste Dynamics 365 samal eksemplaril töötavate rakendustega ja kasutab mitmeid samu andmebaasi olemeid, sealhulgas näiteks kontaktide, müügivihjete, kontoandmete jt olemeid. Mõne rakenduse Marketing erifunktsiooni, näiteks turundustegevuse analüüsi ja ülevaadete kuvamise, eelduseks on Unified Interface’i kasutamine ja seetõttu ei kuvata neid andmeid, kui vaatate olemeid veebikliendi rakendustes.

Lisateave:Unified Interface’i teave ja Rakenduses Marketing orienteerumine

Meiliturunduskampaaniate jaoks mõjuvate ja tõhusate meilide kujundamine

Meilisõnum on enamiku veebiturunduskampaaniate põhikomponent. Pukseerimismeetodil põhineva turundusmeilikujundaja ja asjatundjate väljatöötatud kohandatavate mallide abil saate kiiresti luua mõjuvaid meilisõnumeid. Kõigi mallide kujundus on põhjalikult läbimõeldud, et meilid kuvataks korrektselt ja kaunilt kõigis seadmetes, platvormides ja meilikeskkondades.

Kuvatõmmis meilikujundustööriistast

Turundusmeili põhifunktsioonid/-võimalused on näiteks järgmised.

 • Lihtne pukseerimismeetodil põhinev sisukoostur (koodi ei ole vaja kirjutada).
 • Asjatundlikult kujundatud mallid, mis aitavad meile kiiremini luua.
 • Üldised ja kliendipõhised meilisõnumi eelvaated
 • Ühildub sujuvalt Litmusega – teise pakkuja lahendusega, mille põhifunktsioon on meilide täpse eelvaate genereerimine ja mis võimaldab näha, kuidas meilisõnum eri meilikeskkondade, vormitegurite ja paigutuste korral kuvatakse.
 • HTML-koodi redaktor keerulisemate kohanduste tegemiseks ja dünaamilise sisu lisamiseks, eri tüüpi kasutajate hõlpsa koostöö võimaldamiseks ning teistest süsteemidest mallide ja kujunduste importimiseks.
 • Täpne meilide avamise, klõpsamise ja edasisaatmise statistika
 • Intensiivsuskaart, asukohakaardid ja muud meilitulemuste visuaalse esitamise täiustatud lahendused

Uue meili loomiseks peate esmalt valima sobiva malli, mis määrab veergude paigutuse ning (valikuvõimalusena) ka täieliku esialgse graafilise kujunduse. Sisukujundustööriista juurde kuulub lõuend, kohandatav eelvaateosa ja vahekaartidega tööriistakast kujunduselementide lisamiseks (pildid, nupud, tekstiväljad), valitud kujunduselementide konfigureerimiseks ja kujunduslaadide rakendamiseks. Tekstielementidega töötamisel saate kasutada reasisest tööriistariba, mis võimaldab määrata tekstiosa laadi ja lisada dünaamilist sisu, näiteks kirjakoostevälju.

Kui olete sõnumi kujundamisega lõpuni jõudnud, klõpsake nuppu Veakontroll, et tuvastada sõnumis võimalikud vead ja kontrollida, kas see sisaldab nõutavaid osi. Kui meilisõnum on veakontrolli läbinud, saate selle serveris aktiveerimiseks avaldada, misjärel saab seda klienditeekonnafunktsiooniga saata (nagu järgmises artikliosas kirjeldatakse).

Lisateave: Turundusmeilisõnumite koostamine

Kontaktidega suhtlemine turunduslehtede kaudu

Saate luua ja avaldada esinduslikke sihtlehti, mis toovad teile veebikülastajaid – nii saate uusi kontakte ja müügivihjeid. Sihtlehe juurde kuulub üldjuhul ka andmevorm, mis andmed otse Dynamics 365 andmebaasi registreerib, ning see võib sisaldada ka reklaamteksti, pilte, linke ja muud teavet.

Turunduslehtede hulka kuulub ka näiteks kordustellimuste keskuse leht, mis võimaldab kontaktidel hallata turundusteabe tellimusi (end loenditesse lisada/nendest eemaldada), ja sõbrale edasisaatmise leht, mis võimaldab kontaktidel turundusmeile kolleegidega jagada.

Turunduslehti saate kujundada graafilise pukseerimismeetodil põhineva sisukoosturiga, mille tööpõhimõte on sama nagu turundusmeilide kujundamise tööriistal. Kui leht on valmis, saate selle avaldada ja teistele kasutajatele veebis kättesaadavaks teha. Süsteem kasutab turunduslehtede avaldamiseks ja käitamiseks standardset Dynamics 365 portaalifunktsiooni.

Kuvatõmmis turunduslehe kujundustööriistast

Peamised turunduslehe funktsioonid on järgmised.

 • Lihtne pukseerimismeetodil põhinev kujundustööriist (ei nõua koodi kirjutamist) – müügivihje- ja kontaktivormi lisamise võimalusega sihtlehtede loomiseks ja avaldamiseks
 • Meilide, turunduslehtede ja andmevormide redigeerimine ühtse süsteemi järgi
 • Kasutusvalmis andmevormi- ja lehemallid
 • Potentsiaalsete klientide sihtlehtede külastuste ja tegevuse jälgimine tulemuste analüüsimiseks ja müügivihjete hindamiseks
 • Meiliturundust toetavad kordustellimuste keskuse ja sõbrale edasisaatmise lehed
 • Täielik ühildumine klienditeekonna-, meiliturundus- ja müügivihjete hindamise süsteemiga
 • Brauseripõhine eelvaatefunktsioon, mis võimaldab näha, kuidas leht erinevate ekraanisuuruste ja -paigutuste korral kuvatakse
 • HTML-koodi redaktor keerulisemate ja piiranguteta kohanduste tegemiseks (valikuline)

Uue lehe loomiseks peate esmalt valima sobiva malli, mis määrab veergude paigutuse ning (valikuvõimalusena) ka täieliku esialgse graafilise kujunduse – koos näidispiltide, fontide ja värvidega. Seejärel avaneb teile Dynamics 365 sisukujundustööriist, mille juurde kuulub lõuend, kohandatav eelvaateosa ja vahekaartidega tööriistakast kujunduselementide lisamiseks (pildid, nupud, vormid, tekstiväljad), valitud kujunduselementide konfigureerimiseks ja kujunduslaadide rakendamiseks. Tekstielementidega töötamisel saate kasutada reasisest tööriistariba, mis võimaldab määrata tekstiosa laadi. Üldjuhul lisatakse vormielemendi abil lehele ka andmevorm.

Kui olete lehe kujundamisega lõpuni jõudnud, klõpsake nuppu Veakontroll, et tuvastada lehe võimalikud vead ja kontrollida, kas see sisaldab nõutavaid osi. Kui leht on veakontrolli läbinud, saate selle serveris aktiveerimiseks avaldada, et veebikasutajad (kellel on vastav URL või kes on klõpsanud vastavat linki) lehele juurde pääseksid. Külastajate lehele suunamiseks saate kasutada turundusmeile, klienditeekonnafunktsiooni, suhtlusportaalide postitusi, ettevõtte veebilehe linke, OR-koodi ja muidki kanaleid.

Kui leht on mõnda aega juba aktiivne olnud, saate vaadata, kui palju olete saanud selle kaudu uusi kontakte ja müügivihjeid.

Lisateave: Turunduslehtede loomine ja kasutamine

Automaatne ja interaktiivne klienditeekonnalahendus

Klienditeekonnalahendus võimaldab turundajatel luua mitmeetapilisi ja eri kanaleid kaasavaid turunduskampaaniaid: selle abil saab saata turundusmeile, pidada kliendiga suhtlust, käivitada Dynamics 365 töövooge ja muud.

Kuvatõmmis klienditeekonnast

Siin on toodud mõned peamised kampaanialahenduse automaatfunktsioonid ja võimalused.

 • Kasutusvalmis ja kohandatavate mallide kogu, et saakiste kampaania üldise ülesehituse kiiresti paika panna
 • Visuaalne pukseerimismeetodil põhinev teekonnakoostur
 • Kõigile turundusmaterjalidele pääseb juurde ühest kohast ning neid saab alati vaadata ja juurdekuuluva sisukoosturiga redigeerida.
 • Sündmuspõhine ja laiendatav automaatiseeritud süsteem
 • Süsteem genereerib nii jooksvaid kui ka kokkuvõtvaid aruandeid selle kohta, kuhu (millistele lehtedele) kontaktid on liikunud ja mida nad seal teinud on
 • Turundusvõimaluste laiendamiseks saab klienditeekondi täiendada kohandatud kanalitega

Klienditeekonna loomise ja redigeerimise käigus saate moodustada müügitoru, lohistades sellesse lõuendi paremas servas asuvast veerust erinevaid teekonnapaane. Müügitoru paanide konfigureerimiseks peate paani valima ja avama siis vahekaardi Atribuudid.

Klienditeekonna loomine algab segmendi- või sihtlehepaanil teekonnaga seotavate kontaktide määramisega. Seejärel lisatakse harilikult meilipaan, mis kindlustab turundusmeili saatmise kõigile segmenti kuuluvatele kontaktisikutele. Turundusmeil võib sisaldada linke, mis viivad mõnele sündmuse veebilehele või turunduslehele. HIljem saate müügitorule lisada selle eri harude aktiveerimise päästikud, mis rakenduvad näiteks siis, kui kontakt avab meili, klõpsab linki või täidab ära mõne turunduslehe vormi. Sõltuvalt sellest, mida kontakt meilisõnumis teeb, rakendab päästik ühe või teise müügitoruharu ja käivitab asjakohased (teie määratavad) järeltegevused. Päästikute rakendumise saab siduda paljude erinevate klienditegevustega, näiteks meili avamise, meililinkide klõpsamise, sündmusele registreerimise, küsimustikule vastamise ja muuga.

Kui olete klienditeekonna kujundamisega lõpuni jõudnud, klõpsake nuppu Veakontroll, et tuvastada võimalikud vead ja kontrollida, kas kõik sisuosad on olemas ja avaldatud. Kui klienditeekond on veakontrolli läbinud, peate teekonna selle kasutamise võimaldamiseks avaldama (teekonna rakendamise tegeliku algus- ja lõpukuupäeva saate määrata hiljem).

Lisateave: Automaatsete kampaaniate loomine klienditeekondade abil

Klienditeekonna täiendamine kohandatud kanalitega

Lisaks klienditeekonna valmiskanalitele saate luua kohandatud kanaleid, et rakenduse Dynamics 365 for Marketing turundusvõimalusi avardada. Saate luua kohandatud kanaleid näiteks tekstisõnumite (SMS) või suhtlusportaalide kasutamiseks ja lisada kanali jaoks klienditeekonnakoosturisse vastava paani. Kohandatud kanalite puhul on teil samasugused võimalused nagu valmiskanalite kasutamisel: näiteks saate saata turundussõnumeid, jälgida klienditegevust ja lisada päästikuid klienditeekonna eri harude rakendamiseks.

Kohandatud kanalite väljatöötamisel on abi Dynamics 365 olemasolevast laiendatavast taristust ja tööriistadest (nt kohandatavad üksused, töövoofunktsioonid, lisandmoodulid). Arendajad saavad Dynamics 365 kasutamise kogemuse baasil töötada välja kohandatud kanaleid.

Turundussündmuste ja veebiseminaride kavandamine, reklaamimine ja haldamine

Turundussündmused ja veebiseminarid on müügi- ja turunduskanalina väge olulised, kuid nende kavandamine, elluviimine ja järeltegevuste korraldamine võib vahel olla väga keeruline. Rakenduse Dynamics 365 sündmuste haldamise tööriist aitab teid igas etapis: esialgsel plaanimisel ja eelarve koostamisel, reklaamimisel ja avaldamisel, osavõtjate registreerimisel, veebiseminari läbiviimisel, analüüsi ja kokkuvõtete tegemisel, müügivihjete hankimisel ja investeeringutasuvuse hindamisel.

Sündmuse veebisaidi kuvatõmmis

Peamised sündmuste haldamise funktsioonid on järgmised.

 • Kontaktide, registreerimise ja osalejate haldamise funktsioonid, mis töötavad ladusalt ühtse süsteemina
 • Äriprotsessifunktsioonid, mis toetavad kasutajaid sündmuse plaanimise kõigis olulistes etappides
 • Esitlusseansid, seansside jälgimine ja esinejate haldamine
 • Osalejapääsmete haldamise funktsioon kindlatel seanssidel osalemise või nende jälgimise võimaldamiseks
 • Toimumispaiga haldamise funktsioon hoonete, ruumide ja ruumipaigutusega seonduva korraldamiseks
 • Külaliste logistika funktsioon hotellide, ruumide jaotuse ja broneeringute korraldamiseks
 • Sündmuste sponsorite ja sponsorlussuhete haldus ja jälgimine
 • Veebiseminaride ettevalmistamine ja ülekandmine ning osalusstatistika (koostöös tipptasemel veebiseminaride pakkuja ON24-ga)
 • Kontaktide sündmustel ja seanssidel osalemise ajaloo ülevaated (statistika)
 • Kliendi arvamuse uuringute funktsioon
 • Täielikult toimiva sündmuse veebilehe avaldamine, mis hõlmab järgmist.
  • Osalejate registreerimine
  • Olulised andmed avaldatud sündmuste kohta, nt sündmuse nimi, toimumispaik, pääsmed, seansi ajakava ja esinejad
  • Kogu teave võetakse otse Dynamics 365 sündmuse plaanimise kirjetest, mille värskendused kajastuvad automaatselt ka portaalis

Sündmuste ja kõigi sündmustega seotud kirjete loomiseks, vaatamiseks ja redigeerimiseks minge rakenduse Dynamics 365 tööriista Sündmused tööalale, kus saate luua uue sündmuse. Sündmusekirje osast saate lisada ka muud tüüpi kirjeid ja teavet, mis sündmuse plaanimisel, avaldamisel, reklaamimisel ja analüüsimisel vajalik on. Sündmuse kirje (nagu ka paljude teiste Dynamics 365 kirjete) juurde kuulub kohandatav äriprotsessi töövoofunktsioon, mis toetab kasutajat kõigis protsessi etappides.

Tööriista Sündmused teistes osades saate töötada sündmuse plaanimisega seotud muude kirjetüüpidega (näiteks on eraldi kirjed logistika, seansside, osavõtjate, sponsorite jmt jaoks). Olenevalt sellest, mida teil parasjagu vaja teha on, saate eri tüüpi kirjetega töötada kas ülemsündmuse kirje kaudu või siis otse konkreetse kirje tööalalt (kui soovite töötada vaid mõne kindla kirjetüübiga). Saate ka töötada korraga mitme sündmusega.

Kui sündmuse-, seansi-, jälgimis-, esineja- ja pääsmekirjed on sündmuse jaoks valmis seatud, saate selle avaldada sündmuse veebisaidil, kus osalejad saavad sündmuse teavet lugeda ja registreeruda. Saate valida, kas võimaldate registreerimise kõigile või ainult kutsutud kontaktidele. Sündmuse portaalis avaldamiseks avage sündmusekirje ja valige selle jaoks olekusäte Avaldatud.

Lisateave: Sündmuse planeerimine ja haldamine

Müügivihjete hankimine, hindamine ja liigitamine

Teie kui turundaja peamine ülesanne on tekitada nõudlust, tuvastada potentsiaalseid kliente ja edastada suurima potentsiaaliga müügivõimaluste teave müügivihjena müügiesindajatele. Dynamics 365 toetab teid kogu protsessi vältel: müügivõimaluse tuvastamisest tehingu sõlmimiseni.

Kuvatõmmis müügivihje hindamise mudeli kujundustööriistast

Siin on mõned müügivihjete haldamise tööriista põhifunktsioonid ja -eelised.

 • Müügivihjete hankimine erinevate kanalite kaudu
  Saate luua erinevaid kanaleid rakendavaid klienditeekondi ja hankida parimaid müügivihjeid LinkedIn turundusmeilide, sündmusportaalide, veebiseminaride ja muu abil. Turundusloendid saab hõlpsalt importida tuttavate töövahendite, näiteks rakenduse Microsoft Excel abil.
 • Müügivihjega tegelemine
  Rakendage ülevaateid ja juurutage automatiseeritud klienditeekondi, et toetada müügivihjeid, pakkudes kontaktidele asja- ja ajakohast teavet nendele meelepärasel moel.
 • Müügivihje kvalifitseerimine
  Saate kasutada äriprotsessivoo funktsooni, mis suunab müügivihjet müügivihje haldamise mudeli kohaselt – tuvastamise ja tegelemise faasist kuni kvalifitseerimise ja tehingu sõlmimise faasini.
 • Müügivihje hindamine
  Saate koostada paindlikke müügivihje hindamise mudeleid, mis võivad põhineda näiteks järgmisel.
  • Demograafiline ja muu müügivihje-, kontakti-ja kontokirjetel olev teave
  • Hiljutisuse, sageduse ja rahalise väärtuse (RFM) näitajatel põhinevad valemid, mis kasutavad automaatselt kogutavaid suhtlusandmeid (nt meiliklikid, veebisaidikülastused, sündmusele registreerimised jmt)
  • Reeglid/tingimused müügivihje hinnangu tõstmiseks või vähendadamiseks (lähtudes suhtluse iseloomust); nt võib määrata, et hinnangud ajaga vähenevad
 • Müügivihjete prioriseerimine
  • Müügivihjete hindamine erinevate hindamismudelite alusel
  • Hindamismudeli jaoks müügivalmiduse näitaja määramine
 • Analüüs ja ülevaated
  Saate hinnata oma turundustegevuste tõhusust ning võtta analüüsitulemusi arvesse edaspidiste kampaaniate korraldamisel. Kasutada saab mitmesuguseid analüüsitööriistu.
  • Nõudlusmudelitega armatuurlauad, mis kasutavad selliseid mõõdikuid nagu näiteks konversioon (conversion), maht (volume), kiirus (velocity) jm.
  • Diagrammid ja vidinad, mis mõõdavad müügivihjete hindamise mudelite tõhusust, arvutades mudelite jaoks selliseid näitajaid nagu saadud müügivihjete koguarv mingi aja kohta, müügivalmidus jm.
  • Diagrammid ja vidinad, mis mõõdavad müügivihjete seisu ja kvaliteeti, võttes arvesse näiteks vihje vanust, vihjega seotud suhtluse ajaskaalat, vihjega tegelemise protsessi edenemist jm.

Reegli loomisel või redigeerimisel määratakse selle loogika pukseerimismeetodil põhineva reeglikoosturiga. Reeglile määratakse tingimus (atribuut või sündmus) ja tegevused (kuidas tingimustele vastava müügivihje hinnangut korrigeeritakse).

Tingimuse määramiseks tuleb võtta vahekaardilt Tööriistakast paan Tingimus ja lohistada see lõuendi vasakusse serva. Valitud tingimusepaani jaoks reegli määramiseks avage vahekaart Atribuudid. Üksikud tingimused on suhteliselt lihtsad, kuid eri tingimusi kombineerides saate luua ka keerulisemaid loogikaid – lohistades olemasoleva tingimuspaani peale täiendavaid tingimuspaane.

Selleks et määrata, mis tingimuse täidetuse korral juhtub, valige vahekaardilt Tööriistakast paan Tegevus ja lohistage see vahekaardist Tingimus paremale jäävale alale. Seejärel avage reegli määramiseks vahekaart Atribuudid.

Olenemata sellest, kui palju tingimuse ja tegevuse paare teie hindamisreegli jaoks määratud on, peate määrama tasemed ka reegli kohta tervikuna. Tase määratakse hinnangute vahemiku kohta ja sellel on nimi. Tasemed ei saa kattuda. Saate määrata nii palju tasemeid kui soovite, kuid kõige olulisem on müügivalmidusele vastava taseme eristamine. Kui müügivihje jõuab sellele tasemele, siis loetakse see turunduslikult kvalifitseerituks ning selle võib edastada müügiesindajale, kes selle aktsepteerib ja sellega edasi tegeleb. Reegli jaoks tasemega seotud ajakava ja müügivalmiduse läve määramiseks kasutage vahekaarti Tasemed.

Lisateave: Müügivihjete hindamise mudelite koostamine

LinkedInist müügivihjete importimine rakendusse Dynamics 365

Suunake oma LinkedIni müügivihjed rakendusse Dynamics 365, et nendega asjakohaselt edasi tegeleda.

Kuvatõmmis LinkedIni analüüstööriistast

Saate kasutada rakendust Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. See võimaldab sünkroonida LinkedIni müügivihjeandmed rakenduse Dynamics 365 andmetega, tänu millele saavad turundusmeeskonnad nende vihjetega asjakohaselt edasi tegeleda. Siin on toodud mõned funktsioonid ja eelised.

 • Võimalus kasutada mitut LinkedIni liikmekontot
  Kui teie ettevõttes töötab mitu turundusjuhti, kes korraldavad eraldi kampaaniaid nende enda LinkedIn kontode kaudu, siis saate konfigureerida rakenduse Dynamics 365 nii, et see impordiks korraga kõigi kontode müügivihjed.
 • Kohandatavad müügivihje genereerimise ja ühildamise põhimõtted
  Saate konfigureerida, kuidas LinkedIni müügivihjed rakenduse Dynamics 365 andmetega seotakse ja kuidas andmeid värskendatakse.
 • Müügivihjete kasulikkuse analüüsimine allikate lõikes
  Saate jälgida ja analüüsida LinkedIni kaudu saadud müügivihjete kasulikkust ja võrrelda vastavaid näitajaid teistest allikatest saadud vihjete näitajatega.

LinkedIni andmeid saab integreerida siis, kui müügivihjete hankimiseks kasutatakse LinkedIni tööriista Lead Gen Forms. Tegemist on LinkedIni tasulise teenusega. Integreerimise võimaldamiseks peate selle tellima.

Lisateave: LinkedIn Lead Geni integreerimine