Kohandatud laienduse JavaScript lisamine

Veebivormi etapi kirje sisaldab välja nimega Kohandatud JavaScript, mida saab kasutada JavaScripti koodi talletamiseks, et saaksite laiendada või muuta vormi välimust või funktsiooni.

Kohandatud JavaScripti plokk lisatakse lehe alaossa vahetult vormi sulgeva sildielemendi ette.

Vormi väljad

Olemi välja HTML‑sisendi ID‑ks on määratud atribuudi loogiline nimi. See lihtsustab jQueryga väljade valimist, väärtuste määramist või muud kliendipoolset muutmist.

$(document).ready
(
function() 
{
$("#address1_stateorprovince").val("Saskatchewan");
}
); 

Kliendipoolne välja lisakinnitamine

Mõnikord võib olla vaja vormi väljade kinnitamist kohandada. Järgmine näide kujutab kohandatud validaatori lisamist. See näide kohustab kasutajat meiliaadressi määrama ainult siis, kui teise eelistatud kontaktimeetodi välja väärtuseks on määratud Meil.

if (window.jQuery) 
{
(function ($) 
{

$(document).ready(function () 
{
if (typeof (Page_Validators) == 'undefined') return;

// Create new validator

var newValidator = document.createElement('span');

newValidator.style.display = "none";
newValidator.id = "emailaddress1Validator";
newValidator.controltovalidate = "emailaddress1";
newValidator.errormessage = "<a href='#emailaddress1_label'>Email is a required field.</a>";
newValidator.validationGroup = ""; // Set this if you have set ValidationGroup on the form
newValidator.initialvalue = "";
newValidator.evaluationfunction = function () 
{
var contactMethod = $("#preferredcontactmethodcode").val();
if (contactMethod != 2) return true; // check if contact method is not 'Email'.

// only require email address if preferred contact method is email.
var value = $("#emailaddress1").val();
if (value == null || value == "") 
{
return false;

} else {

return true;

}

};

// Add the new validator to the page validators array:

Page_Validators.push(newValidator);

// Wire up the click event handler of the validation summary link
$("a[href='#emailaddress1_label']").on("click", function () { scrollToAndFocus('emailaddress1_label','emailaddress1');});
});
}(window.jQuery));
}

Üldine valideerimine

Nupu Edasi/Edasta klõpsamisel käivitatakse funktsioon webFormClientValidate. Saate seda meetodit laiendada kohandatud valideerimise loogika lisamiseks.

if (window.jQuery) {

(function ($) {
if (typeof (webFormClientValidate) != 'undefined') {
var originalValidationFunction = webFormClientValidate;
if (originalValidationFunction && typeof (originalValidationFunction) == "function") 
{

webFormClientValidate = function() {
originalValidationFunction.apply(this, arguments);
// do your custom validation here
// return false; 
// to prevent the form submit you need to return false
// end custom validation.

return true;
};
}
}
}(window.jQuery));
}

Vt ka

Dynamics 365 portaali konfigureerimine
Dynamics 365 portaalis olemi vormide ja kohandatud loogika määratlemine
Portaalide veebivormi etapid
Vormi/vahekaardi laadimise etapi tüüp
Ümbersuunamise etapi tüüp
Tingimuslik etapi tüüp