Teadmusartiklite konfigureerimine ja haldamine

Sellest jaotisest leiate teavet teadmusartiklite uue kategooria loomise kohta ja kuidas seda artikliga seostada. Ühtlasi saate teada, kuidas lubada teadmusartikli hinnanguid.

Uue teadmusartiklite kategooria loomine

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

 3. Valige jaotises Teabebaasi haldus suvand Kategooriad.

 4. Tehke valik Uus.

 5. Sisestage kategooria nimi ja kirjeldus.

 6. Valige emakategooria. Kui soovite, et see oleks kõrgema taseme kategooria, jätke see väli tühjaks.

Teadmusartikli seostamine kategooriaga

 1. Avage klienditeeninduskeskuses Customer Service Hub jaotis Teenus > Teadmusartiklid.

 2. Avage teadmusartikkel.

 3. Valige käsuribal suvand Kategooria seostamine. Ilmub kategooria seostamise aken.

 4. Väljal Seostamiseks kategooria valimine valige kategooria, mida soovite artikliga seostada, ja seejärel valige käsk Seosta.

  Teadmusartikli seostamine kategooriaga

Märkus

Ühtlasi saate teadmusartiklile lisada seotud artikleid, tooteid ja märksõnu. Lisateavet teadmusartiklite haldamise kohta leiate jaotisest Teadmusartiklite haldamine.

Artiklilt kategooria eemaldamine

 1. Avage klienditeeninduskeskuses Customer Service Hub teadmusartikkel, millelt soovite kategooria eemaldada.

 2. Vahekaardi Kokkuvõte jaotises Seotud teave valige suvand Seotud kategooriad.

  Teadmusartikliga seostatud kategooriate kuvamine

 3. Valige kategooria, mille soovite eemaldada.

 4. Jaotisest Veel käske valige käsk Eemalda.

  Seostatud kategooria kustutamine teadmusartiklilt

Teadmiste kategooria kustutamine

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

 3. Valige jaotises Teabebaasi haldus suvand Kategooriad.

 4. Valige loendivaatest kategooria ja valige käsuribal käsk Kustuta.

Märkus

Kategooriaga seostatud teadmusartiklite seos eemaldatakse pärast kategooria kustutamist.

Teadmusartikli hinnangute lubamine

 1. Logige portaali sisse ja avage teadmusartikkel.

 2. Redigeerige artiklit tekstisisese redaktoriga.

 3. Valige vahekaardil Suvandid käsk Luba hinnangud.

Vt ka

Portaali sisuredaktoriga alustamine
Dünaamilise sisu lisamine kohandatud mallide loomine