Müügivõimaluste loomine, redigeerimine ja levitamine Dynamics 365-is

[comment]: <> (need more step wise 'how-to' information)

Partneriportaalis saate kasutada võimalusi teavitada oma partnereid müügiväljavaadetest, mida nad jälgida saavad. Võimalusi võib olla olemasolevate klientide või uute klientide jaoks ning jagades neid oma partneritele, saate luua uusi tuluallikaid või tugevdada praeguseid kliendisuhteid.

Võimaluste jagamine konkreetsete partneritega võib olla abiks ka klientide kokkuviimisel müüjatega, kellel on nende vajadustega sobivad teadmised ja oskused.

Müügivõimaluse loomine

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivõimalused.
 2. Tehke valik Uus.
 3. Sisestage Müügivõimaluse lehe alale Kokkuvõte müügivõimaluse teema ja kontaktteave. Saate muuta ka müügivõimaluse valuutat.
 4. Lisage üksikasjad väljadele Kliendi olukord, Kliendi vajadus ja Soovitatav lahendus.
 5. Valige käsk Salvesta.

Müügivõimaluse jagamine

Saate levitada müügivõimalusi käsitsi või kasutada eelistatud partneri määramise süsteemi müügivõimaluste automaatseks edastamiseks sobivate partnerite kontodele.

Levitage müügivõimalusi käsitsi, kui teate, millisele partnerile soovite müügivõimalust määrata. Müügivõimalust käsitsi levitades saate tagada, et see läheb partnerile, kes on kliendi vajadustele kõige sobivam.

Müügivõimaluste levitamine käsitsi

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivõimalused.
 2. Valige redigeeritav müügivõimalus.
 3. Sisestage Müügivõimaluse lehe alal Partneri üksikasjad väljale Partner partneri konto, millele soovite müügivõimaluse edastada.
 4. Muutke müügivõimaluse suvandi Olek väärtuseks Edastatud.
 5. Valige käsk Salvesta.

Müügivõimaluste levitamine mitmele partnerile

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivõimalused.
 2. Valige redigeeritav müügivõimalus.
 3. Märkige jaotise Partneri konveier vahekaardil Üldine ruut Partneri koostöö.
 4. Kerige alla jaotiseni Partneri koostöö kontod ja valige nupp +, et lisada partnerid, kellele soovite müügivõimalust levitada.
 5. Muutke müügivõimaluse suvandi Olek väärtuseks Aktsepteeritud.
 6. Valige käsk Salvesta.

Partneritel müügivõimaluse edenemise vaatamise lubamine

Kui müügivõimalus on partnerile levitatud, saab ta vaadata portaalis müügivõimaluse üksikasju ja edenemist. Partnerid leiavad müügivõimaluse portaali vahekaardilt Müügivõimalused. Aktsepteerimist vajavad müügivõimalused on lehe jaotises Levitatud müügivõimalused ja aktsepteeritud müügivõimalused jaotises Hallatavad müügivõimalused.

Kuidas saavad partnerid üksteisega koostööd teha?

Üks olulisimaid erinevusi müügivõimaluses, mille juures partnerid koostööd teevad, on see, et nad ei saa enam müügivõimalust sulgeda ega pikendada. Enamik müügivõimaluse vaatamise suvanditest jäävad siiski samaks. See hõlmab võimalust lisada ajajoonele märkmeid, mida teised partnerid saavad vaadata. Oluline on märkida, et partnerid ei saa määrata müügivõimalusi teistele partneritele.

Partneri armatuurlaud sisaldab andmeid praeguste hallatavate ja levitatud müügivõimaluste kohta

Kui müügivõimalus on õigesti partnerile levitatud, kuvatakse teave selle müügivõimaluse kohta portaalis partneri armatuurlaual. Armatuurlaua kaks olulisimat osa on levitatud ja hallatavad müügivõimalused. Levitatud müügivõimalused on need, mida partner pole veel aktsepteerinud, ja hallatavad müügivõimalused need, mis on aktsepteeritud. Selle erinevuse tõttu annab armatuurlaua hallatava müügivõimaluse osa müügivõimaluse kohta rohkem teavet, muu hulgas seda, kas partnerid teevad müügivõimaluse juures koostööd.

Uue või olemasoleva müügivõimaluse puhul tehingu registreerimine

Partnerid saavad registreerida müügivõimaluste puhul tehinguid, mida nad on portaalis teinud, et saada müügivõimaluse ainumüügiõigus. Esmalt peavad partnerid liikuma portaalis loodud müügivõimaluse juurde ja leidma lehe alaservast nupu Registreeri. See loob tehingu registreerimise taotluse, mis on näha müügivõimalusel Dynamics 365-is.

Partneri registreeritud müügivõimaluste heakskiitmine

Kui partner on portaali kaudu müügivõimaluse loonud, kuvatakse see Dynamics 365-is avatud müügivõimalusena. Minge müügivõimaluse juurde, valides suvandid Sales > Müügivõimalused, ja see toimib samamoodi, nagu iga muu Dynamics 365-is loodud müügivõimalus. Müügivõimaluse heakskiitmiseks muutke selle olekuks Aktsepteeritud.