Ühisloome ideed

Vaadake, kuidas hallata ideefoorumit, idee kommentaare ja idee hääli.

Ideefoorumite haldamine rakenduses Dynamics 365

Dynamics 365-i kasutajad saavad ideefoorumit hallata vahekaardi Kogukond kaudu, kui portaali kohandamised on imporditud teie Dynamics 365-i organisatsiooni.

Märkus

Paljude sisu/kuvaatribuutide renderdamist juhivad portaali arendaja loodud vaated.

Juurdepääsuõigused

 • Ideefoorumi lugemisõiguse saab piirata teatud veebirollidele, kasutades seost Lugemisõigusega rollid. See seos määrab veebirollid, kellel on õigus ideefoorumi postitusi näha ja foorumis osaleda. Mistahes nende rollidega seostatud kasutajale on tagatud juurdepääs ideefoorumile. Vt jaotist Veebirollide loomine portaalidele.
 • Ideefoorumi muutmisõigust reguleeritakse seose Moderaatorid kaudu. Praegu pole ideeportaali rakendusel sisseehitatud esikülje modereerimisfunktsioone.

Ideefoorumi atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse ideefoorumi olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Nimi Kirjeldus
Ametinimetus Ideefoorumi nimi.
Veebisait Veebisait, kuhu ideefoorum kuulub.
Osaline URL Ideefoorumi portaali URL‑i ehitamiseks kasutatud URL‑i tee segment.
Kokkuvõte Ideefoorumi kirjeldust sisaldav HTML‑sisu.
Ideed Seos, mis määrab kõik ideefoorumiga seostatud ideekirjed.
Uute ideede poliitika Suvand, mis määrab, kuidas uusi ideekirjeid tuleks ideefoorumis käsitleda.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas ideede kommentaare tuleks ideefoorumis käsitleda.
Hääletuspoliitika Suvand, mis määrab, kuidas ideede hääletusi tuleks ideefoorumis käsitleda.
Hääletuse tüüp Hääletuse tüüp, mis on selles ideefoorumis lubatud.
Hääli idee kohta Häälte arv, mis on kasutajal sellesse ideefoorumisse kuuluva üksiku idee puhul lubatud. Kui hääletuse tüübiks on Poolt‑ või vastuhääletus, on selle väärtuseks seatud 1.
Hääli kasutaja kohta Häälte arv, mis kasutajal on lubatud selles ideefoorumis kasutada. Kui väärtust pole määratud, on kasutajal ideefoorumis piiramatu häälte arv.
Lugemisõigusega rollid Seos, mis määrab veebirollid, kellel on õigus ideefoorumi postitusi näha ja foorumis osaleda. Mistahes nende rollidega seostatud kasutajale on tagatud juurdepääs ideefoorumile.
Moderaatorid Seos, mis määrab veebirollid, kellel on õigus ideefoorumit modereerida. Praegu pole ideeportaali rakendusel sisseehitatud esikülje modereerimisfunktsioone.

Ideede haldamine Dynamics 365-is

Dynamics 365 -i kasutajate puhul saab ideekirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandamised on imporditud Dynamics 365-i organisatsiooni.

Idee atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse idee olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Nimi Kirjeldus
Ametinimetus Ideed kirjeldav pealkiri.
Ideefoorum Ideefoorum, kuhu idee kuulub.
Osaline URL Ideefoorumi portaali URL‑i ehitamiseks kasutatud URL‑i tee segment.
Osalisi URL-i väärtusi kasutatakse URL-i tee segmentidena. Sellistena ei tohiks need sisaldada lubamatuid URL-i tee märke, nagu „?”, „#”, „!” ja „%”. Portaalide URL-id luuakse osaliste URL-i väärtuste ühendamisel kaldkriipsuga (/), seega need ei tohiks üldjuhul kaldkriipse sisaldada.
Soovituslik tava oleks piirata osalisi URL‑i väärtusi tähtede, numbrite ja sidekriipsude või allkriipsudega. Näiteks: eraklientidele-tavakasutajatele, ettevõtte_ajaveeb, toode1.
Avaldatud veebis Määrab, kas idee on veebisaidil nähtav.
Kopeerimine Idee kirjeldust sisaldav HTML‑sisu.
Kokkuvõte Idee lühikokkuvõte.
Autori nimi Tekst, mis täpsustab idee esitanud kasutaja nime.
Autori meiliaadress Tekst, mis täpsustab idee esitanud kasutaja meiliaadressi.
Autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on ideega seostatud.
Edastamise kuupäev Idee loomise kuupäev ja kellaaeg.
Oleku põhjus Suvand, mis määrab idee praeguse oleku.
 • Uus: mõte on aktiivne ja selle üle on võimalik hääletada.
 • Heaks kiidetud: mõte on heaks kiidetud ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada. Häältearvu piirangu korral tagastatakse nende kasutajate hääled, kes hääletasid juba varem.
 • Lõppenud: mõte on edukalt rakendust leidnud ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada. Häältearvu piirangu korral tagastatakse nende kasutajate hääled, kes hääletasid juba varem.
 • Tagasi lükatud: mõttest loobuti ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada. Häältearvu piirangu korral tagastatakse nende kasutajate hääled, kes hääletasid juba varem.
Oleku autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on idee oleku ja oleku kommentaariga seostatud.
Oleku kommentaar Valikuline kommentaar idee oleku põhjuse kohta. Ehk teisisõnu, kui juurutamine on planeeritud, siis miks see on tagasi lükatud jne.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas idee kommentaare tuleks käsitleda.
 • Pärand: kasutatakse põhiideefoorumi kommentaaripoliitikat. See on vaikesäte.
 • Avatud: nii autenditud kui ka anonüümsete kasutajate edastused on lubatud ja kuvatakse kohe.
 • Avatud autenditud kasutajatele: ainult autenditud kasutajate edastused on lubatud ja kuvatakse kohe.
 • Modereeritud: nii autenditud kui ka anonüümsete kasutajate edastused on lubatud. Edastused kuvatakse alles pärast seda, kui moderaator on need heaks kiitnud.
 • Suletud: kuvatakse olemasolevad edastused, kuid uued edastused ei ole lubatud.
 • Puudub: kasutaja edastused on keelatud. Edastusi ei ole võimalik esitada ega vaadata.
Poolthääled Idee poolthäälte arv.
Vastuhääled Idee vastuhäälte arv.
Häälte summa Poolt‑ ja vastuhäälte vahe.
Häälte arv kokku Poolt‑ ja vastuhäälte summa.
Idee kommentaarid Seos, mis määrab kõik ideega seostatud kommentaarid.
Idee hääled Seos, mis määrab kõik ideega seostatud hääled.

Märkus

Osalisi URL-i väärtusi kasutatakse URL-i tee segmentidena. Nii ei tohi need sisaldada lubamatuid URL-i tee märke, nagu „?”, „#”, „!” ja „%”. Kuna portaali URL-ide loomiseks liidetakse osaliste URL-ide väärtused kaldkriipsudega („/”), ei tohi need üldjuhul ise kaldkriipse sisaldada. Soovitatav on piirata osaliste URL-ide väärtused tähtede, numbrite ja side- või allkriipsudega. Näiteks: eraklientidele-tavakasutajatele, ettevõtte_ajaveeb, toode1.

Idee kommentaaride haldus Dynamics 365-is

Dynamics 365 -i kasutajate puhul saab idee kommentaaride kirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandamised on imporditud Dynamics 365-i organisatsiooni.

Idee kommentaari atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse idee kommentaari olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Nimi Kirjeldus
Nimi Idee kommentaari pealkiri.
Idee Idee, mille juurde kommentaar kuulub.
Sisu Kommentaari sisu HTML‑vormingus.
Avaldatud veebis Määrab, kas kommentaar on veebisaidil nähtav
Autori nimi Tekst, mis täpsustab kommentaari esitanud kasutaja nime.
Autori meiliaadress Tekst, mis täpsustab kommentaari esitanud kasutaja meiliaadressi.
Autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on kommentaariga seostatud.
Postitamiskuupäev Kommentaari loomise kuupäev ja kellaaeg.

Idee häälte haldus Dynamics 365-is

Dynamics 365 -i kasutajate puhul saab idee häälte kirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandamised on imporditud Dynamics 365-i organisatsiooni.

Idee hääletuse atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse idee hääletuse olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Nimi Kirjeldus
Väärtus Täisarv, mis tähistab hääle väärtust.
Nimi Hääletuse pealkiri.
Idee Idee, mille juurde hääl kuulub.
Hääletaja nimi Tekst, mis täpsustab hääle esitanud kasutaja nime.
Hääletaja meiliaadress Tekst, mis täpsustab hääle esitanud kasutaja meiliaadressi.
Hääletaja Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on häälega seostatud.
Edastamise kuupäev Hääletuse loomise kuupäev ja kellaaeg.

Vt ka

Foorumilõimede haldamine
Foorumipostituste loomine portaalis
Foorumite modereerimine
Teatiste tellimine