Failimanuste kuvamine teadmusartiklitega

Teadmusartiklid aitavad teil end ise teenindada. Teadmushaldurina võite mõnd allalaaditavat faili koos artiklitega jagada, et pakkuda üksikasjalikku teavet juhtumiuuringu kohta. Rakendus Dynamics 365 võimaldab teil olla teadmusbaaside autor ja lisada neid märkmemanustena, mida kasutajad saavad kasutada. Neid manuseid ei kuvata portaalides automaatselt, mis vähendab iseteeninduse tõhusust.

Allalaaditavate failimanustega teadmusartiklite loomiseks peate looma saidi sätte KnowledgeManagement/DisplayNotes ja seadma väärtuseks õige. Kui seate saidisätte väärtuseks Tõene, kuvatakse teadmusartiklid koos nende manustega, nii et portaali kasutajad saavad neid manuseid otsida.

Võite jätkata märkmete kirjeldustele portaalis avaldamiseks eesliite *WEB* lisamise pärandkäitumist. Kui soovite eri eesliidetega märkmeid portaalis avaldada, peate muutma saidisätte väärtust KnowledgeManagement/NotesFilter soovitud eesliitega. Selle saidisätte jaoks sisestatud väärtust kasutatakse filtrimiseks, milliseid manustega märkmeid portaalis kuvatakse. Ilma manuseta märkmeid ei kuvata, isegi kui nad vastavad filtrile. Kui te ei täpsusta saidi sätte jaoks mitte midagi, kuvatakse portaalis kõik manused ning neid saab otsida.

Märkus

  • Märkmete pealkirja portaalis ei avaldata. Avaldatakse ja otsida saab ainult märkmete kirjeldusi ja failimanuse nime.
  • Märkmed rühmitatakse teadmusartikli alla. Otsingutulemustes kuvatakse maksimaalselt kolm teadmusartikli otsingule vastavat märget.
  • Kui otsingutermin vastab teadmusartiklile ja manusele, tõstetakse esile kogu märkme tekst ja failimanuse nimi.
  • Kui otsingutermin vastab ainult manusele, kuvatakse ka sellele vastav artikkel.