Ajaveebide haldus

Õppige, kuidas hallata ajaveebikommentaare ja -postitusi nii rakendusega Dynamics 365 kui ka oma portaalis.

Blogide haldamine rakenduses Dynamics 365

Rakenduse Dynamics 365 kasutajad saavad ajaveebikirjeid hallata vahekaardi Portaalid kaudu siis, kui teie portaali kohandamised on imporditud rakenduse Dynamics 365 organisatsiooni.

Ajaveebide haldamine portaalis

Ajaveebi autori õigustega portaali kasutajad saavad ajaveebe portaali tekstisiseses redigeerimisliideses redigeerida ja kustutada. Kui teie portaali kontaktile on määratud vajalikud õigused, kuvatakse tekstisisene redigeerimisliides portaali sisselogimisel automaatselt. Pange tähele, et kuigi ajaveebi saab redigeerida või kustutada portaali redigeerimisliidest kasutades, peab see olema rakenduses Dynamics 365 loodud ja algselt konfigureeritud.

Ajaveebi redigeerimiseks liikuge selle ajaveebi avalehele ja valige redigeerimise tööriistaribal nupp Redigeeri.

Redigeeri blogi

Ajaveebi kustutamiseks tehke valik Kustuta ja valige seejärel kinnitusdialoogis Jah.

Märkus

Ajaveebi kustutamisega kustutatakse ka kõik sellega seostatud postitused ja kommentaarid.

Turvalisus

Ajaveebi lugemisõigus pärineb ajaveebi emalehe lugemisõigustest. Kui kasutaja saab lugeda peamist veebilehte, siis saab ta lugeda ajaveebi ja kõiki seal avaldatud postitusi. Vt jaotist Veebilehele juurdepääsu reguleerimine portaalis.

Ajaveebi muutmis‑/kirjutamisõigust kontrollitakse seose Autori rollid kaudu. See seos määrab veebirollid, mis annavad ajaveebile autoriõiguse. Nende rollidega seostatud portaali kasutajatele antakse õigus uusi postitusi luua ning redigeerida ja kustutada oma postitusi, samuti redigeerida atribuute ja ajaveebi sätteid. Vt jaotist Veebirollide loomine portaalidele.

Märkus

Seda postitust saab esikülje redigeerimisliidese abil redigeerida või kustutada ainult konkreetse postituse autor. Postituse autor näeb ka enda avaldamata postitusi, kuid teiste autorite omi mitte.

Ajaveebi atribuudid ja seosed

Allolevas tabelis selgitatakse ajaveebi olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Siinkohal on oluline märkida, et paljude sisu-/kuvapõhiste atribuutide renderdamist juhivad kasutatavad lehemallid.

Nimi Kirjeldus
Nimi Ajaveebi pealkiri.
Veebisait Veebisait, millele ajaveeb kuulub.
Peamine leht Ajaveebi emaveebileht veebisaidi sisuhierarhias.
Osaline URL URL-i tee segment, mida kasutati ajaveebi portaali URL-i ehitamiseks.
Märkus: osalisi URL-i väärtusi kasutatakse URL-i tee segmentidena. Nii ei tohi need sisaldada lubamatuid URL-i tee märke, nagu „?”, „#”, „!” ja „%”. Kuna portaali URL‑id luuakse osaliste URL‑i väärtuste ühendamisel kaldkriipsudega („/”), ei tohiks need üldiselt kaldkriipse sisaldada.
Soovituslik tava oleks piirata osalisi URL‑i väärtusi tähtede, numbrite ja sidekriipsude või allkriipsudega. Näiteks: eraklientidele-tavakasutajatele, ettevõtte_ajaveeb, toode1.
Avalehe mall Ajaveebi avalehe/põhilehe renderdamiseks kasutatav lehemall. Seda malli kasutatakse tavaliselt ajaveebi viimas(t)e postitus(t)e renderdamiseks.
Postituse mall Ajaveebipostituse juurde liikumisel üksiku postituse renderdamiseks kasutatav lehemall. Tavaliselt on selle malli ülesanne ka postitusega seostatud kommentaaride renderdamine.
Arhiivimall Arhiivi vaadete (nagu nende postituste vaated, mis enam ajaveebi avalehel nähtavad pole) renderdamisel kasutatav lehemall. Üldiselt on sellel mallil mitu kohustust.
kõigi antud kalendrikuu postituste vaadete renderdamine;
  • kõigi antud sildiga seotud postituste vaadete kuvamine;
  • kõigi antud autori postituste vaadete renderdamine.
Kokkuvõte Ajaveebi kirjeldust sisaldav HTML-sisu.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas postituste kommentaare ajaveebis tuleks käsitlemise.
Ajaveebipostitused Seos, mis määrab kõik ajaveebiga seostatud postitused.
Autori rollid Seos, mis määrab veebirollid, kellel on ajaveebi autorluse õigus. Nende rollidega seostatud portaali kasutajatele antakse õigus uusi postitusi luua ning redigeerida ja kustutada oma postitusi, samuti redigeerida atribuute ja ajaveebi sätteid.

Blogipostituste haldamne Dynamics 365-s

Dynamics 365-i kasutajad saavad ajaveebipostitusi hallata, käivitades soovitud ajaveebi redaktori ja navigeerides seejärel ajaveebiga seotud postitusteni.

Ajaveebipostituste haldamine portaalis

Ajaveebi autori õigustega portaali kasutajad saavad ajaveebipostitusi portaali tekstisiseses redigeerimisliideses hallata. Kui teie kasutajakontole on määratud vajalikud õigused, kuvatakse tekstisisene redigeerimisliides portaali sisselogimisel ja ajaveebi liikudes automaatselt.

Uue ajaveebipostituse loomiseks

Liikuge ajaveebi avalehele ja tehke redigeerimise tööriistaribal valikud Uus > Ajaveebipostitus. Kuvatakse ajaveebipostituse redaktori dialoog.

Blogipostituse loomine

Tehke soovitud muudatused ja seejärel valige Salvesta.

Ajaveebipostituse redigeerimiseks

Liikuge ajaveebi lehele ja tehke redigeerimise tööriistaribal valik Redigeeri. Kuvatakse ajaveebipostituse redaktori dialoogiboks. Tehke soovitud muudatused ja valige siis muudatuste salvestamiseks nupp Salvesta.

Kui ajaveebipostituse loomisel või redigeerimisel on väli Osaline URL jäetud tühjaks, luuakse see automaatselt. Automaatselt loodud osalise URL‑i vorming on aaaa-kk-pp-postituse-pealkiri, kus aaaa-mm-pp märgib postituse Kuupäeva aastat, kuud ja kuupäeva ning ülejäänu on URL‑ile sobivasse vormingusse kohandatud postituse Pealkiri.

Postituse redaktori väljal Sildid pakutakse seostatud postituste olemasolevate siltide nimedega automaatteksti. Samuti on võimalik uue sildi nimi lihtsalt sisestada. Sildi nime lõpetamiseks ja uue alustamiseks vajutage tabeldusklahvi, sisestusklahvi, või klahvi ,. Sildi eemaldamiseks valige sildi nime kõrval olev märk x või vajutage tagasilükkeklahvi.

Muuda blogipostitust

Ajaveebipostituse kustutamiseks

Tehke valik Kustuta ja valige seejärel kinnitusdialoogis Jah.

Märkus

  • Ajaveebipostituse kustutamisega kustutatakse ka kõik sellega seostatud kommentaarid.
  • Seda postitust saab esikülje redigeerimisliidese abil redigeerida või kustutada ainult postituse autor. Postituse autor näeb ka enda avaldamata postitusi, kuid teiste autorite omi mitte.

Ajaveebipostituse atribuudid ja seosed

Allolevas tabelis selgitatakse ajaveebipostituse olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Siinkohal on oluline märkida, et paljude sisu-/kuvapõhiste atribuutide renderdamist juhivad kasutatavad lehemallid.

Nimi Kirjeldus
ametinimetus Ajaveebipostituse pealkiri.
Ajaveeb Ajaveeb, mille juurde ajaveebipostitus kuulub.
Osaline URL URL-i tee segment, mida kasutati ajaveebipostituse portaali URL-i ehitamiseks.
Märkus: osalisi URL-i väärtusi kasutatakse URL-i tee segmentidena. Nii ei tohi need sisaldada lubamatuid URL-i tee märke, nagu „?”, „#”, „!” ja „%”. Kuna portaali URL‑id luuakse osaliste URL‑i väärtuste ühendamisel kaldkriipsudega („/”), ei tohiks need üldiselt kaldkriipse sisaldada.
Soovituslik tava oleks piirata osalisi URL‑i väärtusi tähtede, numbrite ja sidekriipsude või allkriipsudega. Näiteks: eraklientidele-tavakasutajatele, ettevõtte_ajaveeb, toode1.
Autor Kontaktikirjes esindatud postituse autor.
Kuupäev Portaalis kuvatava postituse avaldamiskuupäev. See väärtus määratleb, kuidas kuvatakse postitusi vaadetes, kus postitused kuvatakse uusimatest vanimateni. See väärtus ei juhi postituse nähtavaks tegemist portaalis.
Kokkuvõte Ajaveebipostituse lühikokkuvõtet või väljavõtet sisaldav HTML‑sisu. Kui see on olemas, tuleks seda kasutada postituse sisuna ajaveebimallides ja levitamisvoogudes, nii et täielik sisu oleks kättesaadav ainult postituse URL‑il.
Koopia Postituse täielik HTML‑sisu.
Avaldatud Määratleb, kas postitus on portaalis nähtav või mitte. Kui see on märgitud, näevad postitust kõik kasutajad, kellel on ajaveebi lugemisõigus. Kui see pole märgitud, näeb postituse eelvaadet portaalis ainult selle autor.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas postituse kommentaare tuleks käsitleda.
Ajaveebipostituste kommentaarid Kõik postitusega seostatud kommentaarid.
Veebifailid Kõik postitusega seostatud failid.
Sildid Kõik postitusega seostatud sildid.

Ajaveebipostituse kommentaaride haldamine portaalis

Ajaveebi autori õigustega portaali kasutajad saavad ajaveebi kommentaare portaali tekstisiseses redigeerimisliideses hallata. Vt jaotist Esikülje redigeerimise mootoriga sisu avaldamine. Kui teie kasutajakontole on määratud vajalikud õigused, kuvatakse tekstisisene redigeerimisliides portaali sisselogimisel ja ajaveebipostituse juurde liikudes automaatselt.

Ajaveebipostituse kommentaari redigeerimiseks või kustutamiseks kasutatava kasutajaliidese täpse ilme määratleb postituse renderdamisel kasutatav lehemall, kuid üldiselt hõlmab see iga kommentaari juures olevaid tekstisiseseid linke või nuppe. Nupu Redigeeri valimine käivitab kommentaari redaktori, mis võimaldab kommentaari moderaatoritel kommentaari sisu redigeerida või kinnitamise olekut vahetada.

Ajaveebipostituse kommentaari atribuudid ja seosed

Allolevas tabelis selgitatakse ajaveebipostituse kommentaari olemi standardseid atribuute ja seoseid.

Siinkohal on oluline märkida, et paljude sisu-/kuvapõhiste atribuutide renderdamist juhib kasutatav lehemall.

Nimi Kirjeldus
Nimi Kommentaari kirjeldav nimi. Tavaliselt loob portaali rakendus selle automaatselt.
Ajaveebipostitus Ajaveebipostitus, mille juurde kommentaar kuulub.
Autor Kontaktikirjes esindatud kommentaari autor. See täidetakse juhul, kui kommentaari jättis autenditud portaali kasutaja.
Autori nimi Kommentaari autori kuvanimi. Seda kasutatakse tavaliselt anonüümse esitamise stsenaariumi puhul, kui kommentaariga pole võimalik siduda ühegi portaali kasutaja kontaktikirjet, ja üldiselt on see esitatud kommentaari autori poolt.
Autori meiliaadress Kommentaari autori meiliaadress. Seda kasutatakse tavaliselt anonüümse esitamise stsenaariumi puhul, kui kommentaariga pole võimalik siduda ühegi portaali kasutaja kontaktikirjet, ja üldiselt on see esitatud kommentaari autori poolt.
Autori URL Kommentaari autori veebisaidi URL – võib suunata nende oma ajaveebi või isiklikule veebisaidile. Seda kasutatakse tavaliselt anonüümse esitamise stsenaariumi puhul, kui kommentaariga pole võimalik siduda ühegi portaali kasutaja kontaktikirjet, ja üldiselt on see esitatud kommentaari autori poolt.
Postitamiskuupäev Portaalis kuvatav kommentaari ajatempel. See väärtus määratleb, kuidas kommentaare kuvamiseks sorditakse. See väärtus ei reguleeri seda, kas kommentaar on portaalis nähtav või mitte.
Sisu Kommentaari täielik HTML‑sisu.
Kinnitatud Määratleb, kas kommentaar on portaalis nähtav või mitte. Kui see on märgitud, näevad kommentaari kõik kasutajad, kellel on ajaveebipostituse lugemisõigus. Kui see pole märgitud, näeb kommentaari eelvaadet portaalis ainult selle autor.

Vt ka

Portaali sisuredaktoriga alustamine
Dünaamilise sisu lisamine kohandatud mallide loomine