Esikülje redigeerimise mootoriga sisu avaldamine

Sisuredaktoriga saate veebilehel teksti redigeerida, linke luua ja pilte kuvada.

Sisuredaktori kasutamiseks on vaja vastavaid õigusi ja muudetav sisu peab olema lehe mallil.

Sisu muutmiseks avage sisuredaktor, osutage kursoriga muudetavale sisule ja valige vasakus ülanurgas asuv sinine redigeerimisnupp.

Sisuredaktori käsud ja juhtelemendid

Redaktori tööriistaribal on mitu nuppu, mille abil saab sisu redigeerida. Viige hiirekursor nupu kohale, et näha nupu funktsiooni kohtspikrit. Allolevas tabelis on lisateavet saadaolevate nuppude kohta, mis on loetletud tööriistaribal kuvamise järjekorras.

Nupp Kirjeldus
Salvestamine Salvetab sisus tehtud muudatused ja sulgeb redaktori.
Tühista kõik muudatused Hülgab kõik tehtud muudatused ja sulgeb redaktori.
Lülita täisekraanrežiim sisse/välja Muudab redaktori suurust brauseriakna suuruse järgi.
Paks, kursiiv, allakriipsutus, läbikriipsutus Muudab valitud ja äsja tipitud teksti paksuks või kursiivi, kriipsutab selle alla või läbi.
Joonda vasakule, keskele, paremale, täis Joondab valitud ja äsja tipitud teksti vasakule, keskele, paremale või täis.
Suund vasakult paremale, paremalt vasakule Muudab kirjaliku teksti suuna vasakult paremale või paremalt vasakule.
Redigeeri CSS-i laadi Avab dialoogi liideses, mis võimaldab täielikku kontrolli valitud ja äsja tipitud teksti CSS-i laadi üle. Kui soovite määrata üksiku sõna või valitud teksti laadi, märkige tekst ja valige siis dialoogiboksis CSS-i laadi redigeerimise märkeruut Vahemiku lisamine valimisel. Kohandatud laadi liigne lasutamine võib oluliselt vähendada eri lehtedel oleva sisu välimuse ja ilme kooskõla. Seda meetodit on soovitatav kasutada ainult juhul, kui see on tingimata vajalik.
Vorming Muudab valitud ja äsja tipitud teksti valitud eelnevalt määratletud laadi järgi.
Spikker Avab dialoogi TinyMCE kohta.
Lõika, kopeeri, kleebi Lõikab, kopeerib või kleebib valitud teksti lõikelauale ja lõikelaualt.
Kleebi tavalise tekstina Kleebib teksti lõikelaualt eemaldatud vormingu ja laadiga.
Kleepimine Wordist Kleebib teksti lõikelaualt, püüdes säilitada Microsoft Wordi vormingu ja laadi.
Otsi, otsi/asenda Avab dialoogi sisu otsimiseks ja asendab soovi korral leitud sisu.
Lisa/eemalda täpploend, numberloend Lisab täpp- või numberloendi valitud tekstile või tekstikursori juurde (kui teksti veel ei ole). Kui loend on juba olemas, siis see eemaldatakse.
Vähenda, suurenda taanet Vähendab või suurendab teksti või loendiüksuse taanet.
Plokktsitaat Paigutab valitud või äsja tipitud teksti tsitaadiplokki.
Võta tagasi, tee uuesti Võtab eelmise muudatuse tagasi või teeb uuesti tagasivõetud muudatuse. Tagasi saab võtta ainult neid muudatusi, mis on tehtud redaktori avamise hetkest. Tagasi ei saa võtta ega uuesti teha muudatusi, mis on salvestatud või tühistatud.
Lisa/redigeeri link(i) Lisab või redigeerib hüperlingi/hüperlinki valitud teksti jaoks. Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks vt allolevat jaotist Loo link.
Lingi eemaldamine Muudab hüperlingi uuesti tekstiks.
Lisa ankur /redigeeri ankrut Lisab ankrulingi või redigeerib seda valitud teksti jaoks.
Lisa/redigeeri pilt(i) Lisab sisule pildi või redigeerib seda. Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks vt allolevat jaotist Lisa pilt.
Lisa/redigeeri manustatud meedium(it) Lisab või redigeerib manustatud meediumi(t), nagu video või rakendus.
Puhasta segane kood Püüab eemaldada kehtetu märgistuse, mis võib olla tulnud kleepimisest.
Redigeeri HTML-allikat Avab dialoogi, mis sisaldab sisu HTML-allikat. HTML-i saab sellest aknast otse muuta ja värskendada. See dialoog ei kinnita HTML-i! On soovitatav, et seda funktsiooni kasutada vaid need kasutajad, kellel on HTML-i alased teadmised.
Tabeli lahtrite ühendamiseks kasutage suvandit Lisa tabel / Redigeeri tabelit Sisestab tabelid ja nende read, lahtrid ja atribuudid või redigeerib neid.
Sisesta horisontaaljoon Lisab horisontaaljoone tekstikursori juurde.
Eemalda vorming Eemaldab valitud teksti vormingu ja laadi.
Kuva/peida juhised / nähtamatud elemendid Lülitab tabeli äärise juhised ja muud nähtamatud elemendid sisse või välja.
Allindeks, ülaindeks Muudab valitud ja äsja tipitud teksti all- või ülaindeksiks.
Sisesta erimärk Avab dialoogi erimärkidega ja lisab valitud tähemärgi tekstikursori juurde.

Märkus

Täisekraani režiimis ei ole nupud Salvesta ja Tühista kõik muudatused saadaval. Salvestamiseks või tühistamiseks tehke valik Lülita täisekraani režiim sisse/välja, et pöörduda tagasi tavarežiimi, kus nupud on saadaval.

Valige sisuredaktorist tekst, millele soovite hüperlinki teha, ja tehke valik Lisa link / Redigeeri linki. Sisestage hüperlingi jaoks atribuudid ja tehke valik Lisa. Muudatuse salvestamiseks tehke sisuredaktori tööriistaribal valik Salvesta.

Nimi Kirjeldus
Lingi URL URL, millele lingitakse. See võib olla mis tahes õigesti vormindatud URL, veebisaidiväline või samal veebisaidil asuv. Kui see asub samal veebisaidil, võib see olla suhteline ja seda saab otsida nupuga Sirvi (asub väljast Lingi URL paremal).
Sirvi Avab veebisaidi jaoks failivalija. Valitud lehe või faili URL paigutatakse valimisel väljale Lingi URL. Vt jaotist Failivalija kasutamine.
Tegelik Määratleb, kas link avatakse selle valimisel samas või uues brauseriaknas. Kui seda ei ole määratud, avaneb link vaikimisi samas aknas.
ametinimetus Kirjeldav nimi hüperlingile. Kuvatakse tavaliselt siis, kui hiirekursor hõljub hüperlingi kohal.
Lisa, värskenda Loob hüperlingi või värskendab seda määratud atribuutidega ja sulgeb dialoogi. Arvestage sellega, et muudatused tehakse sisuredaktoris ainult siis, kui sisuredaktori tööriistaribal on valitud nupp Salvesta.
Tühistage Hülgab kõik tehtud muudatused ja sulgeb dialoogi.

Lisa pilt

Asetage sisuredaktoris tekstikursor pildi lisamiseks paika ja klõpsake nuppu Lisa/redigeeri pilt(i). Sisestage pildi jaoks atribuudid ja tehke valik Lisa. Muudatuse salvestamiseks tehke sisuredaktori tööriistaribal valik Salvesta.

Pildi atribuudid ja käsud

Nimi Kirjeldus
Pildi URL Pildi URL. See võib olla mis tahes õigesti vormindatud pildi URL, veebisaidiväline või samal veebisaidil asuv. On soovitatav, et URL on samal veebisaidil. Kui see asub samal veebisaidil, võib see olla suhteline ja seda saab otsida nupuga Sirvi (asub väljast Pildi URL paremal).
Sirvi Avab veebisaidi jaoks failivalija. Valitud pildifaili URL paigutatakse valimisel väljale Pildi URL. Vt jaotist Failivalija kasutamine.
Pildi kirjeldus Määrab pildile atribuuti. Seda loevad ekraanilugejad ja see on tavaliselt näha, kui pilti ei laadita korralikult.
ametinimetus Kirjeldav nimi hüperlingile. Kuvatakse tavaliselt siis, kui hiirekursor hõljub pildi kohal.
Eelvaade Annab eelvaate lisatud või värskendatud pildist.
Välimus (vahekaart) Pakub võimalusi tegelike pildi atribuutide, laadi ja paigutuse alistamiseks.
Täpsem (vahekaart) Pakub täpsemaid võimalusi, mille jaoks võib vaja olla lehe malli tuge.
Lisa, värskenda Loob pildi või värskendab seda määratud atribuutidega ja sulgeb dialoogi. Muudatused tehakse sisuredaktoris ainult siis, kui sisuredaktori tööriistaribal on valitud nupp Salvesta.
Tühistage Hülgab kõik tehtud muudatused ja sulgeb dialoogi.

Veebilehtede ja failide sirvimine failivalijaga

Failivalija võimaldab sirvida samale veebisaidile kuuluvaid lehti ja faile. Failivalijaga saab ka uusi faile üles laadida. Failivalija on saadaval, kui lisada link või pilt sisuredaktori kaudu. Failivalija avamiseks valige ikoon, mis sarnaneb Windows Exploreri aknale. Sirvige vasakpoolse puuvaate abil lehte või faili ja topeltklõpsake parempoolseimas loendivaates lehel või failil selle valimiseks.

Uute failide üles laadimiseks tehke järgmised toimingud.

  1. Liikuge kausta, kuhu soovite faili üles laadida, ja valige rohelise plussmärgiga kettaikoon.
  2. Avanevas dialoogiboksis tehke valik Sirvi ja valige üleslaaditav fail. Tehke sama järgmisel väljal, et lisada mitu faili.
  3. Valitud failide üleslaadimiseks tehke valik OK.

Failivalija käsud

Allolevas tabelis on lisateavet saadaolevate nuppude kohta, mis on loetletud nende tööriistaribal kuvamise järjekorras.

Nimi Kirjeldus
Tagasi Liikuge eelnevalt vaadatud kausta.
Laadi uuesti Värskendage kausta vaadet.
Faili valimine Valige valitud leht või faili URL.
Ava Vaadake lehte või failu uues brauseriaknas.
Laadi failid üles Avab dialoogi uute failide üleslaadimiseks. Uute failide kohe kausta üles laadimiseks tehke valik OK.
Kopeeri, lõika Keelatud
Eemaldamine Kustutab valitud faili. Eemaldada saab ainult faile, mitte lehti. Lehti eemaldatakse sisu avaldamise tööriistaribal nupuga Kustuta.
Teabe hankimine Kuvab lisateabe valitud lehe või faili kohta.
Kiirvaatega eelvaade Vaadake faili ja veidi teavet selle kohta väikeses ülekatteaknas.
Ikoonivaade Kuvab kausta sisu ikoonidena.
Loendivaade Kuvab kausta sisu tabeline, kus on rohkem üksikasju iga üksuse kohta.
Spikker Avab dialoogi elFinderi kohta: veebifaili haldur.

Vt ka

Portaali ettevalmistamine
Portaali sisuredaktoriga alustamine
Sisu kohandamine sisulõikude abil