Kohandatud lehemalli loomine RSS‑voo renderdamiseks

Selles näites loome Liquidi ja veebimaali lehe malli abil kohandatud lehemalli uudislugude RSS-voo renderdamiseks. Lisateave: Allika sisu talletamine veebimalle kasutades

Esmalt loome uue Dynamics 365-i vaate, mida kasutame voo andmete laadimiseks. Selles näites teeme selle vaate kohta veebilehed ja kasutame artiklite talletamiseks seda olemit. Seda vaadet saame kasutada tulemuste sortimise ja filtrimise konfigureerimiseks ning Liquidi mallile soovitavate olemi atribuutide kaasamiseks veergudena.

Veebilehe malli redigeerimine

Järgmiseks loome RSS-voole veebimalli. Seda malli rakendatakse veebisaidi konkreetsele veebilehele, seega kasutame lehe pealkirja ja kokkuvõtet voo pealkirja ja kirjeldusena. Seejärel kasutame äsja loodud vaate Uudislood laadimiseks silti entityview. Lisateave: Dynamics 365-i olemisildid Pange tähele, et määrasime veebimalli välja MIME‑tüüp väärtuseks application/rss+xml. See näitab, milline võib olla vastuse sisu tüüp malli renderdamisel.

RSS-voo jaoks veebimalli konfigureerimine

Nüüd loome uue lehemalli, mis võimaldab meil määrata RSS‑voo malli mistahes veebilehele meie veebisaidil. Pange tähele, et tühistasime valiku Kasuta veebisaidi päist ja jalust, sest tahame, et vooga renderdataks kogu lehe vastus.

RSS-voo jaoks lehemalli konfigureerimine

Nüüd on jäänud veel luua uus veebileht voo hostimiseks, anname sellele pealkirja ja kokkuvõtte ning määrame selle RSS‑voo malliks. Seda on võimalik teha nii Dynamics 365-is kui ka portaali tekstisiseste redigeerimisfunktsioonide abil.

Uue alamlehe lisamine

Nüüd kuvatakse uut veebilehte küsides RSS‑voo XML.

RSS-voo näide

Selles näites nägime, kuidas saame kohandatud RSS-voo loomiseks kombineerida Liquidit, veebimalle, Dynamics 365-i vaateid ja portaalide sisuhalduse funktsioone. Nende funktsioonide kombinatsioon annab mistahes portaali rakendusele võimsaid kohandamisvõimalusi.

Vt ka

Täpsemate mallide loomine portaalidele
Kohandatud lehemalli loomine Liquid- ja veebimalli lehemalli kasutades
Praeguse lehega seostatud olemiloendi renderdamine
Veebisaidi päise ja esmase navigeerimisriba renderdamine
Lehehierarhia renderamine kuni kolm taseme võrra hübriidnavigatsiooni abil