Veebilehele juurdepääsu juhtimine portaalides

Veebilehele juurdepääsu reguleerimise reeglid on reeglid, mille loote oma saidile, et reguleerida nii avaldamistegevusi, mida veebiroll saab teie veebisaidi lehtedel teha, kui ka seda, millised lehed on milliste veebirollidega nähtavad. Veebilehe juurdepääsu olemil on järgmised atribuudid.

Nimi Kirjeldus
Nimi Reegli kirjeldav nimi.
Veebisait Veebisait, millele see reegel kehtib, peab vastama lehe veebisaidile, millele see reegel rakendub. Filtreerib veebilehte.
Veebileht Veebisait, millele ree reegel rakendub. Reegel ei mõjuta ainult lehte, vaid kõiki lehe alamlehti, pannes seega atribuudi valima veebisaidi haru, millele reegel rakendub. Kui reegel kehtestatakse avalehele, rakendub see kogu portaalile.
Õigus Luba muutmine või Piira lugemist allpool.
Ulatus
  • Kogu sisu: kogu järeltulija sisu sisaldub turvalisuse kinnitamises.
  • Jäta otsesed alamveebifailid välja: kõik selle veebilehega otseselt seotud alamveebifailid jäetakse turvalisuse kinnitamisest välja. See ei välista alama järeltulijaid.
Vaikimisi on valitud kogu sisu.
Kirjeldus Reegli kirjeldus (valikuline).

Pärast uue juurdepääsu reguleerimise reegli loomist seostage see lehega. See mõjutab nii lehekülge, millele reegli määrasite, kui ka kõiki alamlehti – teisisõnu kogu veebisaidi 'haru'.

On kahte tüüpi juurdepääsu reguleerimise reegleid: Luba muutmine ja Piira lugemist.

Luba muutmine

Luba muutmine võimaldab kasutajal reegliga seostatud veebirollis avaldada sisu muudatusi lehel ja kõikidel lehe alamlehtedel. Luba muutmine on ülimuslik lugemise piiramise suhtes. Näiteks võib saidil olla jaotis „uudised”, mida soovite lasta redigeerida kasutajatel, kes on veebirollis „uudiste redaktor”. Nendel kasutajatel ei pruugi olla juurdepääsu kogu saidile ja nad ei saa kindlasti redigeerida kogu saiti, kuid selles harus on neil kogu sisu avaldamise õigus. Saate luua veebisaidi juurdepääsu reguleerimise reegli nimega „Anna uudiste redaktoritele uudiste avaldamise õigus”.

Järgmisena määrate kogu saidi uudisteharu emalehele õiguse lubada muutmine. Seejärel määrate selle veebirolli kõikidele kontaktidele, kellele soovite uudisteredaktori rolli anda. Pange tähele, et ühel kasutajal võib olla mitu veebirolli.

Reegel Luba muutmine peaks olema igas portaalis, kus soovite lubada esikülje redigeerimise. See reegel rakendub saidi avalehele, muutes selle seega kogu saidi vaikereegliks. See reegel seostatakse veebirolliga, mis esindab saidi administraatori rolli. Sellesse rolli määratakse kasutajad, kellele antakse esikülje sisu avaldamise õigused.

Piira lugemist

Lugemise piiramise reeglit kasutatakse lehe (ja selle alamlehtede) ning selle sisu vaatamise piiramiseks vaid teatud lugejatele. Kui muutmise luba on lubav reegel (see annab kasutajatele võimause midagi teha), siis lugemise piiramine on piirav reegel, sest see piirab tegevust piiratud hulgale kasutajatele. Näiteks võib teil olla saidi osa, mis on mõeldud ainult töötajatele kasutamiseks. Võite piirata selle haru lugemist ainult inimestele, kellel on töötaja veebiroll. Võite luua uue reegli nimega „Luba lugemine ainult töötajatele”.

Seejärel määrate ainult töötajatele lugemiseks mõeldud haru ülaosas asuvale lehele õiguse piirata lugemist ja lehte. Siis seostate selle reegli töötaja veebirolliga ja seejärel määrate sellele rollile kasutajad.

Märkus

Kui rakendate õigust Piira lugemist veebilehe juurlehel (kodulehel) ja valite valiku Jäta otsesed alamveebifailid välja veebilehe parameetriks Ulatus, pääsevad kõik kasutajad ligi kodulehe otsestele alamveebifailidele.

Vt ka

Veebirollide loomine portaalidele
Veebirollide konfigureerimine PRM-i portaalile Kirjepõhise turbe lisamine portaalide olemiõiguste abil