Administraatori juhend (Project Service)

Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x

See juhend abistab teid installimisel ja konfigureerimisel.

Vt ka

Project Service Automationi ülevaade
Kontohalduri juhend Projektijuhi juhend
Ressursihalduri juhend
Aja-, kulu- ja koostööjuhend