Demoandmetega katsetamine (Project Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 for Project Service’iga tutvumiseks on hea, kui teil on eelnevalt konfigureeritud keskkond, mida uurida. Selleks otstarbeks oleme loonud eraldi näidisandmete installipaketi (hetkel ainult inglise keeles), mille abil on neid lahendusi lihtsam õppida.

Installipakett on saadaval Microsofti allalaadimiskeskuses.

Package Deployeri installi käivitamine teeb järgmised tegevused:

  • Loob või määrab väärtused, mis ajendavad Project Service'i käitumist

  • Impordib näidisandmed, nagu broneeritavad ressursid, rollid, müügi ja omahinna hinnakirjad, organisatsiooniüksused, asjakohased müügiprotsessi kirjed, töökorraldused ja projektid

Oluline

Demoandmeid ei saa ühelgi moel desinstallida. Seetõttu kasutage seda paketti ainult süsteemide demonstreerimiseks, hindamiseks, koolitamiseks ja testimiseks.

Lisateabe saamiseks vt seda blogi.

Vt ka

Administraatori juhend
Kontohalduri juhend
Projektijuhi juhend
Ressursihalduri juhend
Aja-, kulu- ja koostööjuhend