Käsu lubamisega nõustute jagama oma faile ja täpsied asukohaandmeid Microsoft Dynamics 365 või Microsoft Dynamics CRM-iga. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft andmeid kogub ja kasutab, leiate toote dokumentatsioonist ning Microsofti privaatsusavaldusest aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=310138. Lisateavet vaadake funktsiooni tehnilisest dokumentatsioonist.