Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 ja

Microsoft Dynamics CRM2015

Seletusfail

Mai 2015

2015 Microsoft. Kõik õigused on reserveeritud.


 

See dokument sisaldab olulist, värskeimat teavet järgmiste tooteversioonide kohta.

·         Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1

·         Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus

·         Microsoft Dynamics CRM 2015 värskendus 0.1

·         Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Leiate ka teavet teadaolevate probleemide kohta. Võimaluse korral esitatakse teadaolevate probleemide lahendused.

Teadaolevad probleemid

Üldist

Värskendus ja andmebaasi importimine

Veebiklient

CRM tahvelarvutitele ja CRM telefonidele

CRM 2015 Outlooki jaoks

Serveripoolne sünkroonimine

Parature'i teadmistehalduse integratsioon

Unified Service Desk

Kohandamine

Autoriõigus

 

Põhiressursid

Administraatorid, vaadake teemat Microsoft Dynamics CRM-i juurutamine ja haldamine, mis asub TechNetis.

Teie valmistumisjuhend selleks väljaandeks – vaadake siia aeg-ajalt värskenduste leidmiseks

CRM-i abikeskus – teabekeskus administraatoritele, arendajatele, koolitajatele ja IT-spetsialistidele


 

Teadaolevad üldised probleemid

Selles jaotises on üldised probleemid, mis esinevad CRM Online 2015 värskenduses, CRM Online'i värskenduses 1, CRM 2015-s (asutusesisene versioon) ja CRM 2015 värskenduses 0.1.

 

Praegu teadaolevaid probleeme pole.

Värskendamise ja andmebaasi importimise teadaolevad probleemid

Enne täiendamist versioonile Microsoft Dynamics CRM 2015 peavad kliendid registreerima lisandmoodulite assemblerid tööks täisusalduse isoleerimisrežiimis (mitte-liivakasti režiimis), kui assembleri mis tahes kohandatud lisandmooduli puhul on registreeritud mis tahes etapid järgmiste teadete ja olemite kombinatsioonidele.

1.       RetrieveMultiple/Create/Update/SetState kõigis olemites (globaalsed lisandmoodulid)

2.       RetrieveMultiple /Create/Update/SetState järgmistes olemites:

·         msdyn_postconfig

·         msdyn_postruleconfig

Veebikliendi teadaolevad probleemid

Automaatne salvestamine võib hiirekursori teise kohta liigutada (325877)

Automaatsel salvestamisel käivitatakse väljadel hägustamissündmus, et tagada kõigi muudatuste jäädvustamine. Kahjuks põhjustab see ühtlasi hiire asendi muutumist ja võib potentsiaalselt häirida sisestamist. Lahendus on keelata automaatne salvestus organisatsioonides, kus kasutajad tipivad palju ühele väljale. Näiteks kui kasutajatelt eeldatakse mitmerealiste tekstiväljade pika kestusega sisestamist, siis see võib olla häiriv.

Muudetud liitväljade väärtusi Exceli aruandes ei impordita CRM-i (336183)

Kui muudate eksporditud Exceli faili liitväljade väärtusi ja impordite muudatused tagasi, ei impordita liitväljade väärtusi CRM-i, kuna need väljad on kirjutuskaitstud. Hea näide selles on CRM-i kontakti täielik nimi (mis on liitväli).

                                          

Kui peate muutma Excelis liitvälju ja importima need tagasi, on lahenduseks eksportida liitväljade üksikud väljad. Näiteks saate eksportida vaatest, millel on väljad Eesnimi ja Perekonnanimi eraldi veergudena.

Exceli eksportimiseks ja importimiseks nõuab dünaamiline tööleht ja PivotTable-liigendtabel rakendust CRM Outlooki jaoks (340877, 336562)

Kui ekspordite CRM-i andmeid funktsiooniga Ekspordi Excelisse ja valite suvandi Dünaamiline tööleht või Dünaamiline PivotTable, peab teie arvutisse olema installitud CRM Outlooki jaoks. Vastasel juhul PivotTable-liigendtabelit ei looda ja te ei saa andmeid CRM-ist värskendada.

Excelis ei kuvata väljade Kuupäev ja Kellaaeg puhul kellaaega (336986)

Kui ekspordite CRM-i andmeid, millel on Excelis kuupäeva ja kellaaja veerg, näete Exceli lahtrites ainult kuupäevavälja. Selle põhjuseks on asjaolu, et Exceli vaikevorming lubab ainult kuupäeva visualiseerimist.

 

Eksporditakse siiski kogu kuupäeva ja kellaaja väärtus. Näete seda, kui klõpsate Exceli lahtrit. Kuupäeva ja kellaaja väärtust näete lahtri kirjelduses.

Dünaamilise Exceli lehe värskendamine kaotab numbrite vorminduse tekstiväljana (340387)

Kui teil on telefoninumber, mis algab märgiga „+” või „–”, ja värskendate dünaamilist töölehte, võib andmete visualiseerimine Excelis tuvastada lahtriväärtused ekslikult Exceli valemitena, põhjustades andmete vale esituse. Näiteks võidakse telefoniväli „+1-987-654-3210” esitada pärast värskendamist kui „-4850”.

 

Excel teeb sellisel juhul, kui telefoninumber kirjutatakse vormingus +A-XXX-YYY-ZZZZ, värskendamisel automaatsed arvutused ja hindab seda valemit dünaamilisel värskendamisel. Saate seda vältida, kui ei lisa nimetatud valemisse pärast A-d sidekriipsu (-) ja kasutate tühikut või ümarsulge (). Seega kasutage telefoninumbrite sisestamiseks järgmist vormingut: +A XXX-YYY-ZZZZ või +A (XXX)-YYY-ZZZZ

Uut veergu ei saa importida, kui see on lisatud eksporditud mallile (337046)

Exceli vorming, mille andmete importimise malli failinimelaiend on xlsx, ei võimalda Excelis uusi veerge luua ja importida CRM-i tagasi uute veergudena. Kui peate seda kindlasti tegema, kasutage andmete impordimalli vanemat versiooni, millel pole laiendit xlsx (nt xls), et saaksite CRM-is luua uusi veerge, lisades uusi veerge Excelisse.

Uus OneNote'i märkmik kuvab kaht kirjet (340939)

Kui kasutate kindla CRM-i kirje jaoks märkmiku loomiseks OneNote'i integreerimist ja seejärel navigeerite selle kirje ruudustikudokumendi seostamiseks, kuvatakse teile kaks kirjet. Selle põhjuseks on asjaolu, et OneNote loob mitu jaotistele vastavat faili ja ühe faili märkmiku juurtasandi jaoks.

                                          

See ei mõjuta teie OneNote'i integreerimise igapäevast kasutamist, kuid ärge kumbagi neist kustutage. Vastasel juhul võib märkmiku struktuur puruneda ja OneNote ei pruugi struktuuri enam mõista.

OneNote'i vaikejaotis kuvatakse pärast ümbernimetamist endiselt kui Pealkirjata (339941)

OneNote'i integreerimine kuvab CRM-i kirje jaoks mõeldud märkmiku jaotiste nimed. Kui te aga mõne jaotise OneNote Online'is veebi kaudu ümber nimetate, ei kajastu tehtud muudatused CRM-is kuvamisel. Selle põhjuseks on asjaolu, et failistruktuur pole OneNote Online'i CRM-i ning OneNote'i integreerimisviisi vahel ühtne.

 

Lahenduseks on nimetada jaotis ümber OneNote'i töölauarakenduses. Sel juhul kuvatakse muudetud jaotise nimi CRM-is õigesti.

Rakenduste CRM tahvelarvutitele ja CRM telefonidele teadaolevad probleemid

Mitme olemi otsinguväljalt kustutatud üksusi ei saa hõlpsasti uuesti lisada (342246)

Kui kustutate rakenduses CRM telefonidele üksuse mitme olemi otsinguväljalt ja soovite selle tagasi lisada, peate kustutatud üksuse uuesti kuvamiseks otsingu sulgema ja seejärel uuesti avama. Näiteks kui eemaldage tegevuse Telefonikõne otsingust kõnes osaleja, ei saa teda samasse kirjesse uuesti lisada enne, kui olete otsingu sulgenud ja uuesti avanud.

Rakenduse CRM Outlooki jaoks teadaolevad probleemid

CRM-is telefonikõnedena jälitatavate tööülesannete omandiõigus ei muutu Outlookist määramisel õigesti (317199)

Kui tööülesanne luuakse Dynamics CRM-i veebikliendis ja sünkroonitakse seejärel rakendusega Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks, siis ei muutu selle tööülesande omandiõigus õigesti, kui see määratakse rakenduses CRM Outlookile teisele kasutajale. Tööülesanne jääb CRM-is määratuks algsele kasutajale, kuigi Outlookis on telefonikõne ülesanne määratud teisele kasutajale.

Selle probleemi lahendamiseks tehke lihtsalt kõik telefonikõnede määramised otse veebikliendist.

Konfiguratsiooniviisard keelab jälitamise (326715)

CRM-i Outlooki klientrakenduse konfiguratsiooniviisardi avamisel keelatakse jälitamine. See probleem ei mõjuta konfiguratsiooni logifaili.

Kui jälitamine on vajalik, siis kasutage järgmist lahendust.

1.       Avage konfiguratsiooniviisard.

2.       Avage CRM-i Outlooki klientversiooni diagnostikatööriist ja lubage jälitamine.

3.       Viige konfiguratsiooniviisardi töövoog lõpule.

Kahe sama nimega CRM-i organisatsiooniga ei saa ühendust luua (339358)

Kui püüate rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfiguratsiooniviisardis luua ühenduse teise organisatsiooniga, millel on sama nimi kui juba konfigureeritud organisatsioonil, saate tõrke, mis palub teil organisatsioon ümber nimetada. See pole uue konfiguratsiooniviisardiga aga võimalik.

Lahenduseks tühistage see tegevus ja valige konfiguratsiooniviisardi põhiaknas olemasolev sama nimega organisatsioon ja nimetage see ümber. See mõjutab selle organisatsiooni puhul ainult selles arvutis kohalikult kuvatavat nime, mitte CRM-i organisatsiooni tegelikku nime.

Outlooki võrguühenduseta režiimis kuvatakse tühi kasutajavorm (341262)

Outlooki võrguühenduseta režiimis kuvatakse lugemispaanil omaniku hüperlinki klõpsates tühi kasutajavorm.

CRM-is ei looda kohtumise kirjet, kui seda jälitab kutsutu (326251)

CRM-i Outlooki klientversioonis saab kohtumist CRM-is jälitada ainult korraldaja, kui ta on samas CRM-i organisatsioonis. See kehtib nii serveripoolsele sünkroonimisele kui ka Outlooki sünkroonimisele.

CRM 2013 Outlooki klientversioon enne värskenduskomplekti 1 ei ühildu Dynamics CRM 2015 serveriga (320522)

CRM 2013 Outlooki jaoks enne värskenduskomplekti 1 ei ühildu Dynamics CRM 2015-ga. Kui täiendamine värskenduskomplektile 1 või 2 pole võimalik, võtke ühendust Microsoft Dynamics CRM-i toega.

Kirjakooste ei saada kõiki meile, kui adressaatide loend sisaldab valimata adressaate või kui lisate meilile tellimuse tühistamise lingi (326264)

Kui saadate kampaaniategevustest kirjakoostega meile ja tühistate loendis ühe või mitme adressaadi valiku, siis saadetakse meil ainult loendi esimesele valitud adressaadile. Kui ühegi adressaadi valikut ei tühistata, siis läheb meil kõigile adressaatidele.

Kui valite sihtturundusloendist kirjakooste ajal ainult mõne liikme ja seejärel märgite valiku Kaasa meilisõnumisse tellimuse tühistamise link, siis saadetakse meilid ainult ühele adressaadile.

Probleemi lahendamiseks sirvige enne kirjakooste lõpetamist Wordis esimese kirjeni VÕI eemaldage kirjakooste dialoogiboksis tellimuse tühistamise lingi valik.

Filtreerimisnupp ei tööta CRM 2015 Serveriga CRM 2015 värskenduse 1 klientrakenduses ühegi olemiruudustiku puhul (viga 341782)

Lindil olev nupp Filtreeri ei tööta CRM 2015 Serveriga CRM 2015 värskenduse 1 klientrakenduses ühegi olemiruudustiku puhul.

Lahenduseks on klientirakendust versioonile 2015 värskendus 1 mitte täiendada või värskendada need mõlemad versioonile 2015 värskendus 1.

Rakenduse CRM Outlooki jaoks väljade leht kasutab vormide klassikalist režiimi (viga 342122)

Väljade leht kasutab täiustatud renderdusmootori osana saadaolevaid vormide asemel klassikalist vormirenderdust.

Vale kuupäeva ja kellaaja väärtus lugemispaanil ja ruudustikus (viga 342422)

Vale kuupäeva ja kellaaja väärtus kuvatakse Outlooki lugemispaanil ja ruudustikus väljadel käitumisega Ajavööndist sõltumatu ja Kasutaja ajavöönd kuupäevade puhul enne 01.01.1900.

Rakendus CRM Outlooki jaoks ei ühildu Azure'is majutatud Dynamics CRM-iga.

Rakendus CRM Outlooki jaoks ei saa Azure'is majutatud Dynamics CRM-i serveriga ühendust luua.

Serveripoolse sünkroonimise teadaolevad probleemid

Serveripoolse sünkroonimise logi on ACTDeliveryMethodi puhul eksitav (341081)

Serveripoolse sünkroonimise logi postkastivormilt hõlmab jaotist postkasti sünkroonimise meetodite jaoks. Samuti näitab see, et 1 = Outlooki sünkroonimine. See kehtib sissetuleva ja väljamineva meili puhul, kuid ACT 1 puhul tähendab see tegelikult serveripoolset sünkroonimist. Näitame nüüd järgnevat.

·         Postkasti sünkroonimise meetodid (2 = serveripoolne sünkroonimine või meiliruuter, 1 = Outlooki sünkroonimine, 0 = puudub)

·         incomingemaildeliverymethod : 2

·         outgoingemaildeliverymethod : 2

·         actdeliverymethod : 1

Tegelikult atribuudi actdeliverymethod puhul 1 = serveripoolne sünkroonimine. See ei mõjuta logi ennast ega funktsionaalsust.

Parature'i teadmistehalduse integratsiooni teadaolevad probleemid

Hüperlinki sisaldav artikkel ei avane uues aknas, kui artikli loomisel Parature'is pole artikli ankruatribuudi väärtuseks määratud target=_blank (332250)

Kui Parature'i teabebaasi artiklis oleval hüperlingil pole ankruatribuuti, mille väärtuseks on määratud target="_blank", avaneb see uues brauseriaknas avanemise asemel teabebaasi otsingu juhtelemendi sees, moonutades kuva.

Lahenduseks on veenduda, et artikli loomisel oleks kõigi hüperlinkide puhul väärtuseks seadistatud target="_blank".

iPadi Safari brauser – iPadi Safari brauseris ei saa videoid esitada (viga 341408)

Lahenduseks on määratleda link (Parature'is teabebaasi artikli loomisel) ka sisus oleva video jaoks, nii et sama video saaks avada iPadis uues aknas.

Unified Service Deski teadaolevad probleemid

Lahenduse importimistõrke vältimiseks saate USD-lahenduste täiendamiseks 2015. aasta värskendusele teha järgmist (342940)

Kui püüate oma Unified Service Deski (USD) lahendust täiendada otse Microsoft Dynamics CRM Online'i versioonilt kevad 2014 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendusele 1, saate teha järgmist.

1.       Tühistage Microsoft.Uii.Customization.Plugini olemasolev registreering

2.       Nüüd importige lahendus. Lahendus imporditakse edukalt.

3.       Kontrollige, kas uus Microsoft.Uii.Customization.Plugin on lisandmoodulite assemblerides olemas

Kui te neid etappe ei järgi, nurjub lahenduse importimine.

Vanemad USD-kliendi installid ei tööta uute vormide toomise mootoriga CRM-is (341376)

Kui värskendate CRM Onlineʼi eksemplari Unified Service Deski lahendustega Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendusega 1 (versioon 7.1.0), soovitame värskendada olemasolevad Unified Service Deski lahendused ja kliendi uusimale versioonile. Muidu ei tööta vanem Unified Service Deski klient (versioon 1.0 1.0.1 1.1 või 1.1.1) uute vormide toomise mootoriga CRM-is. Lisateave: Unified Service Deski värskendamine

Vanemate Unified Service Deski klientide töö jätkub kenasti, kui kasutate pärast CRM Onlineʼi eksemplari värskendamist Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendusele 1 uute vormide toomise mootori asemel pärandvorme. Teavet pärandvormide kasutamise kohta vaadake pärandvormi toomise kasutamise suvandist teemas Spikker ja koolitus: süsteemisätete dialoogiboks – vahekaart Üldist.

Kui aga kavatsete kasutada vanu Unified Service Deski kliente uute vormide toomise mootoriga ja uusimaid Unified Service Deski lahendusi, võtke kiirparanduse taotlemiseks ühendust tootetoega.

Agendi skriptimine ei tööta oodatud viisil, kuna sündmus Xrm.Page.data.Onload() ei käivitu esmakordselt teenindusjuhtumi vormil (kui vahemälu on kustutatud) (341420)

Kui USD-vahemälu on kustutatud ja agent käivitab USD esimest korda, ei pruugita andmeid CRM-ist korralikult laadida.

Lahenduseks on USD sulgemine ja uuesti avamine, mis käivitab sündmuse Xrm.Page.data.Onload(). Järgmised selle sündmuse kutsed toimivad õigesti.

Kohandamise teadaolevad probleemid

Arvutatud välja loomine ja värskendamine nurjub tegevuse olemis, kui tegevus määrab ainult primitiivse avaldise (328243)

Valuuta tüüpi arvutatud välja ei saa tegevuse olemis luua, kui valem ei sisalda ühtegi tingimust ja tegevus määrab ainult primitiivse avaldise. 

 

Lahendus on lisada valemisse mõni lihtne tingimus. Arvutuse alati käivitamise tagamiseks võite luua tingimuse, mis alati loetakse tõeseks.

Ei saa luua või värskendada arvutatud välju, mis kasutaks kohandatud välju seotud tegevustes

Kui proovite luua arvutatud välja, mis viitab kohandatud väljale seotud tegevuse kirjes (nt tööülesanne, telefonikõne või faksisõnum), siis ei salvestata arvutatud välja.  

Protsessitoimingute esilekutsumine töövoogudest (342582)

Kui kasutate töövoogudes protsessitoiminguid, veenduge, et te ei eemaldaks ega värskendaks väljundparameetrite tüüpe. Parameetrite muutmine võib põhjustada sõltuva töövoo redaktori mittelaadimise.

Autoriõigus

See dokument on esitatud olemasoleval kujul. Käesolevas dokumendis avaldatud teavet ja seisukohti, sealhulgas URL-e ja muid Interneti-veebisaitide viiteid, võidakse ette teatamata muuta.

Osa siin esitatud näidetest on üksnes illustratiivsed ja väljamõeldud. Neid ei tuleks seostada tegelike ettevõtete ega olukordadega.

See dokument ei anna teile seaduslikku õigust ühegi Microsofti toote intellektuaalsele omandile. Seda dokumenti võite kopeerida ja kasutada alusdokumendina ainult oma ettevõttes.  Dokument on konfidentsiaalne ja kuulub Microsoftile. Dokument on avaldatud ja seda saab kasutada ainult vastavalt mitteavaldamise lepingule.

Videod ja elektronraamatud võivad olla ainult inglise keeles. Peale selle võidakse teid linkide klõpsamisel suunata USA veebisaidile, mille sisu on inglise keelne.

 

© 2015 Microsoft. Kõik õigused on kaitstud.

 

Microsoft, Excel, Microsoft Dynamics, Outlook ja Windows on Microsofti ettevõtete kontserni kaubamärgid.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

 

Kolmandate isikute teatised