Arve loomine või redigeerimine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Kui klient esitab tellimuse, saate eelseisva müügitehingu arveldamiseks koostada arve.

Tavaliselt teisendatakse tellimus arveks. Ent saate luua ka sellise arve, mis ei pärine tellimusest.

Tellimuse põhjal arve loomine

 1. Minge jaotisse Müük > Tellimused.

  või

  Valige rakenduses Müügikeskus saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Tellimused.

 2. Valige tellimus, mille põhjal soovite arve luua.

 3. Valige kuva ülaosast käsk Loo arve.

 4. Vaadake arve sisu üle ja tehke täiendusi või parandusi enne selle kliendile saatmist.

Märkus

Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud arve valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite arvele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul arvet) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud. Juhul kui arve on loodud tellimuse põhjal, lähtudes hinnapakkumisest, mille aluseks on müügivõimalus, peab tellimus olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

Loo arve

 1. Minge jaotisse Müük > Arved.

  või

  Valige rakenduses Müügikeskus saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Arved.

 2. Tehke valik Uus.

 3. Lisage kliendi kontaktandmed.

 4. Arve kirje loomiseks valige vasakus ülanurgas käsk Salvesta.

 5. Müügivõimaluse põhjal tellimusse toodete lisamiseks valige kuva ülaosast käsk Too tooted, valige müügivõimalus ja seejärel OK.

 6. Toote kohta arvele teabe lisamiseks valige alalt Tooted käsklus Lisa toode Lisamisnupp ning valige siis üks järgmistest suvanditest.

  • Olemasolev toode: tootekataloogis loodud toode, mis on hinnakirjaga seostatud.

  • Sisestatav toode: toode, mis on saadaval, kuid ei kuulu tootekataloogi.

  • Toodete hankimine: tooted varem loodud müügivõimalusest

   Toote lisamisel hinnapakkumisse, tellimusse või arvesse peate maksusumma käsitsi sisestama. Dynamics 365 for Sales ei arvuta üksiktoodete jaoks maksu automaatselt. Küll aga arvutatakse automaatselt kogu maksusumma, võttes aluseks kõigi hinnapakkumise, tellimuse või arve üksiktoodete maksusummade summa.

 7. Sisestage alale Lähetusteave tarne üksikasjad.

 8. Sisestage alale Aadressid tarne- ja arveldusaadress.

 9. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Märkus

Arve saate sulgeda, kui selle tühistate või kui määrate selle olekuks Tasutud.

Arve redigeerimine

 1. Minge jaotisse Müük > Arved.

 2. Valige arve, mida soovite redigeerida.

 3. Lisage või muutke oma arve üksikasju.

 4. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Võidetud või kaotatud müügivõimaluse sulgemine (Sales)

Nupp Avaleht Teave müügiprotsessi kohta, müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Vt ka

Müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine