Müügivihje loomine või redigeerimine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Rakenduses Sales saab müügivihjete abil jälgida ärivõimalusi, mida te veel müügiprotsessi käigus sobivaks pole kinnitanud. Müügivihje võib olla olemasolev klient või keegi, kellega teil pole varem ärisuhteid olnud. Müügivihjed võivad pärineda erinevatest allikatest, nt reklaamist, suhtlusvõrkudest või meilikampaaniatest.

Müügivihje loomine (Müügikeskus)

 1. Valige saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Müügivihjed.

 2. Valige suvand + Uus.

 3. Jälgige andmete väljadele sisestamisel protsessiriba ja viige müügivihje järgmisse etappi.

  Märkus

  Uutel (salvestamata) müügivihjete kirjetel on väljadel Olemasolev kontakt ja Olemasolev ettevõtte võimalik valida kõiki kirjed. Kui olete müügivihje kirje salvestanud, filtreeritakse need väljad, et nad näitaksid duplikaatide vältimiseks ainult kirjeid, mis vastavad duplikaadituvastuse reeglitele.

 4. Sisestage alale Kokkuvõte vormil Müügivihje oma müügivihje ettevõte ja kontaktandmed.

 5. Lisage jaotises Ajaskaala müügivihjega seotud märkmed või tegevused (nt telefonikõned või ülesanded). Lisateave: Toimingute abil märkmete, ülesannete, kõnede või meilidega kursis olemine

 6. Valige jaotises Huvirühmad nupp Veel käske Nupp Veel käske ja siis valige kontakti lisamiseks huvirühmana nupp + Uus ühendus. Huvirühm on ettevõtte peamine kontakt, kes on kaasatud otsustamisse.

  Sisestage dialoogiboksi Kirjete otsing nimi või valige otsinguikoon, et teha valik soovituste loendist. Kui soovitud nimi on sisestatud, valige käsk Lisa. Uue kontakti loomiseks tehke valik + Uus. Vaikimisi määratakse lisatavale kontaktile huvirühmade roll. Valige kontaktile vastav roll, et valida teine roll, näiteks Otsustaja või Tehniline ostja.

 7. Sisestage alale Üksikasjad vormil Müügivihje andmed oma müügivihje tegevusvaldkonna ja eelistatava suhtlusviisi kohta.

 8. Valige käsuribal käsk Salvesta.

Müügivihje loomine (Sales)

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivihjed.

 2. Tehke valik Uus.

 3. Sisestage alale Kokkuvõte vormil Müügivihje oma müügivihje ettevõte ja kontaktandmed.

 4. Sisestage alale Üksikasjad vormil Müügivihje andmed oma müügivihje tegevusvaldkonna ja eelistatava suhtlusviisi kohta.

 5. Lisage müügivihjega seotud märkused või tegevused (nt telefonikõned või meilid). Lisateave: Toimingute abil märkmete, ülesannete, kõnede või meilidega kursis olemine

 6. Valige jaotises Huvirühmad nupp Lisa ühenduskirje Nupp Lisa ühenduskirje, et lisada kontakt huvirühmana. Huvirühm on ettevõtte peamine kontakt, kes on kaasatud otsustamisse.

  Sisestage otsingukasti nimi või valige otsinguikoon, et teha valik soovituste loendist. Uue kontakti loomiseks tehke valik + Uus. Vaikimisi määratakse lisatavale kontaktile huvirühmade roll. Valige kontaktile vastav roll, et valida teine roll, näiteks Otsustaja või Tehniline ostja.

 7. Valige vormi paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Lisakaalutlused

Näpunäited

Kas teil on vaja müügivihjeid kiiremini sisestada? Proovige ühte järgmistest võimalustest.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Müügivihje sobivaks tunnistamine ja selle teisendamine müügivõimaluseks

Nupp Avaleht Teave müügiprotsessi kohta, müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Vt ka

Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine