Müügivõimaluse loomine või redigeerimine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Müügivõimalus on müügivihje, mis on ostuks juba peaaegu valmis—teisisõnu tehing, mille võitmiseks olete valmis.

Sellel müügiprotsessi hetkel olete tõenäoliselt etapis Arenda või Tee ettepanek. Lisateave: Müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Müügivõimaluse loomine (Müügikeskus)

Kui järgite müügiprotsessi algusest lõpuni, kinnitate müügivihje sobivaks, et muuta see müügivõimaluseks. Lisateave: Müügivihje sobivaks tunnistamine ja selle teisendamine müügivõimaluseks

 1. Valige saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel Müügivõimalused.

 2. Kui olete kinnitanud müügivihje müügivõimaluseks sobivaks, avage loendist müügivõimalus.

  või

  Uue müügivõimaluse loomiseks valige käsuribalt + Uus.

 3. Veenduge müügivõimaluse vormil, et teie potentsiaalse kliendi olulised üksikasjad oleksid talletatud. Kui olete kinnitanud müügivihje müügivõimaluseks sobivaks, asustatakse enamik välju müügivihje kirjelt automaatselt.

  • Teema: millest on klient loodud müügivõimaluses huvitatud, näiteks konkreetsed toote üksikasjad.

  • Kontakt: selle müügivõimalusega seostatud kontakt.

  • Konto: selle müügivõimalusega seostatud ettevõte.

  • Valuuta: valige müügivõimaluse valuuta. Tegemist on valuutaga, milles arvutatakse müügivõimaluse summa.

   Märkus

   Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud müügivõimaluse valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite müügivõimalusele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul müügivõimalust) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik hinnakirjaüksused, mis on selle kirjega seotud. Ühtlasi peavad kõik kirjed, mille aluseks on müügivõimalus, nagu hinnapakkumine, tellimus või arve, olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

  • Ostu ajavahemik: ajavahemik, mille jooksul ettevõte või kontakt tõenäoliselt ostab.

  • Eelarvesumma: sisestage väärtus, mis näitab müügivihje osapoole võimalikku saadaolevat eelarvet.

  • Ostuviis: kas ostuviisiga kaasatakse üksikisik või komitee.

  • Eeldatav sulgemiskuupäev: eeldatav kuupäev, mis ajaks oodatakse müügivõimaluse sulgumist.

  • Eeldatav tulu: müügivõimalustele, millele on lisatud tooted, arvestatud väli. Eeldatav tulu arvestatakse baashinna, kogusepõhise allahindluse, käsitsi lisatava allahindluse, maksude ja muude hinnamuudatuste alusel. Kui müügivõimalused salvestatakse, siis arvutab Dynamics 365 for Sales ümber müügivõimalusega seotud mis tahes toodete või tootekoguste muudatustel põhineva või eeldatava tulu.

 4. Valige käsk Salvesta, et lubada teised vormi jaotised.

 5. Valige jaotises Huvirühmad nupp Veel käske Nupp Veel käske ja siis valige kontakti lisamiseks huvirühmana nupp + Uus ühendus. Huvirühm on ettevõtte peamine kontakt, kes on kaasatud otsustamisse.

  Sisestage dialoogiboksi Kirjete otsing nimi või valige otsinguikoon, et teha valik soovituste loendist. Kui soovitud nimi on sisestatud, valige käsk Lisa. Uue kontakti loomiseks tehke valik + Uus. Vaikimisi määratakse lisatavale kontaktile huvirühmade roll. Valige kontaktile vastav roll, et valida teine roll, näiteks Otsustaja või Tehniline ostja.

 6. Valige jaotises Müügimeeskond nupp Veel käske Nupp Veel käske ja siis valige müügimeeskonna liikme (teie organisatsioonist) lisamiseks nupp + Uus ühendus.

 7. Jaotises Konkurendid valige suvand Lisa olemasolev konkurent, et lisada konkurent, kes konkureerib teie organisatsiooniga sellele müügivõimalusele.

 8. Muudatuste salvestamiseks valige käsuribal käsk Salvesta.

 9. Lisage oma müügivõimalusele tooted. Lisateave: Lisage oma müügivõimalusele tooted

 10. Müügivõimaluse viimiseks järgmisse etappi järgige protsessiriba. Etapis Arendus sisestage andmed järgmistele väljadele.

  • Kliendi vajadus: sisestage kliendi huvid, näiteks teatud toote nõuded.

  • Väljapakutud lahendus: sisestage plaan, mida teie organisatsioon saab ettevõttele pakkuda, näiteks toote üksikasjad.

  • Tuvastage huvirühmad: valige märgi lõpetatuks näitamaks, et olete lisanud teabe selle kohta, keda kaasatakse müügivõimaluse püüdlemisse.

  • Määrake konkurendid: valige märgi lõpetatuks näitamaks, et olete lisanud teabe konkurentide kohta.

 11. Etapis Ettepanek valige märgi lõpetatuks, et kuvada märge iga järgmise etapi järel, mida olete lõpetanud.

  • Määrake müügimeeskond

  • Ettepaneku arendus (see valikuline etapp näitab, et olete lisanud märkused selle kohta, kuidas peaks ettevõttele lähenema).

  • Lõpetage sisemine läbivaatus

  • Esitlege ettepanekut

Järgmine etapp on luua ja saata kliendile hinnapakkumine. Lisateave: Hinnapakkumise loomine ja kliendile saatmine

Toodete lisamine müügivõimalusele (Müügikeskus)

Saate lisada müügivõimalusele toote või tootekogumi. Tegemist võib olla olemasoleva tootega rakenduse Dynamics 365 for Sales tootekataloogis või kohandatud toote, mille lisate sisestatava tootena. Kõik müügivõimalusele lisatud tooted seostatakse automaatselt müügivõimalusest genereeritud hinnapakkumistega.

 1. Avage müügivõimaluste loendis see müügivõimalus, mille soovite toodetele lisada.

 2. Minge vahekaardile Tootereaüksused.

 3. Valige hinnakiri. Hinnakiri määrab toote kulu. Hinnakirja valimine on kohustuslik, et oleks võimalik müügivõimalusele tooteid lisada.

 4. Kui soovite arvutada toodete kogusumma alusel müügivõimaluse eeldatava tulu, valige välja Tulu väärtuseks Süsteemi arvutatud. Kui soovite kasutada kohandatud prognoositud tulu, määrake selleks Kasutaja sisestatud.

 5. Valige ruudustikus Tootereaüksused suvand Lisa uus müügivõimaluse toode.

 6. Tehke vormil Uue müügivõimaluse toode järgmist.

  1. Toote valimine: valige lülitit seades, kas soovite lisada olemasoleva või luua uue toote.

   • Olemasoleva toote kasutamiseks valige Otsing, et toodet otsida ja see lisada.

   • Sisestatava toote loomiseks valige Sisestatav ja sisestage seejärel toote nimi.

  2. Hinnakiri. Valige soovitud hinnakujundussuvand. Vaikimisi on selleks tootekataloogis toodud ühikupõhine hind. Kataloogihinna tühistamiseks valige suvand Hinna tühistamine. Kui otsustate hinna tühistada, saate määrata hinna, mida soovite toote iga ühiku eest küsida.

  3. Kogus. Saate sisestada kaasatava toote või teenuse koguse.

  4. Käsitsi lisatav allahindlus. Kui soovite tootehinnale allahindlust pakkuda, sisestage see siia.

  5. Maks. Vajadusel sisestage siia kohaldatav maksusumma.

 7. Valige käsk Salvesta.

Tabel Tooterea üksused näitab kõiki selle müügivõimalusega seostatud tooteid. Kui lisasite tootekataloogist olemasoleva toote, saate muuta toote kogust ja allahindlust tabelis Tooterea üksused. Kui lisasite sisestatava toote, saab lisaks kogusele ja allahindlusele muuta ka toote hinda.

Iga tooterea üksuse ikoon näitab, kas tegemist on toote, tootekogumi või tooteperega.

Siin on tegevused, mida saab teha tabelisse Tooterea üksused lisatud toodetega teha.

Kuhu Toimimisviis
Toote atribuutide redigeerimine Valige toode ja valige käsuribalt Redigeeri atribuute.
Müügivõimalusega seotud toote kustutamine Valige toode ja klõpsake käsuribal käsku Kustuta müügivõimaluse toode.
Kogumis olevate toodete vaatamine Valige tootekogumi rööpnoole ikoon Rööpnoole ikoon. Näete kõiki kogumisse kuuluvaid tooteid.
Saate vaadata ja lisada seotud tooteid ristmüügiks või lisamüügiks või valida tarviku või asendustoote Valige toode ja valige käsuribalt Soovitused. Paanil Soovitused on näidatud kõik tooted, mis on määratletud praeguse tootega seotud toodetena. Valige seotud tooted, mida soovite lisada, ja valige siis OK.
Konkreetsete kirjete koos vaatamine, liigutades kirjet tabelis üles või alla Valige kirje ja kasutage käsuribal nuppu Üles või Alla.

Müügivõimaluse ümberarvutamine (Müügikeskus)

Müügivõimaluse hinnangulise tuluväärtuse muutmiseks seostatud toodete või tootekoguste mis tahes teie tehtud muudatuste põhjal arvutage müügivõimalus ümber.

 1. Avage müügivõimaluste loendis müügivõimalus, mille jaoks soovite eeldatava tulu ümber arvutada.

 2. Minge vahekaardile Tootereaüksused ja kontrollige, kas Tulu väärtuseks on valitud Süsteemi arvutatud.

 3. Muutke ruudustikus müügivõimalusega seostatud toodete loendit.

 4. Valige käsk Salvesta.

 5. Tehke käsuribal valik Arvuta müügivõimalus ümber.

Müügivõimaluse loomine (Sales)

Kui järgite müügiprotsessi algusest lõpuni, kinnitate müügivihje sobivaks, et muuta see müügivõimaluseks. Lisateave: Müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Kui soovite luua müügivõimaluse kõigepealt müügivihjet loomata, tehke järgmist.

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivõimalused.

 2. Tehke valik Uus.

 3. Sisestage alale Kokkuvõte müügivõimaluse ettevõte ja muu kontaktteave.

 4. Sisestage vormil Müügivõimalus alale Üksikasjad teave oma müügivõimaluse tegevusvaldkonna ja eelistatava suhtlusviisi kohta.

 5. Lisage müügivõimalusega seotud märkmed ja tegevused (nt telefonikõned või meilid). Lisateave: Toimingute abil märkmete, ülesannete, kõnede või meilidega kursis olemine

 6. Valige jaotises Huvirühmad nupp Lisa ühenduskirje Nupp Lisa ühenduskirje, et lisada kontakt huvirühmana. Huvirühm on ettevõtte peamine kontakt, kes on kaasatud otsustamisse.

  Sisestage otsingukasti nimi või valige otsinguikoon, et teha valik soovituste loendist. Uue kontakti loomiseks tehke valik + Uus. Vaikimisi määratakse lisatavale kontaktile huvirühmade roll. Valige kontaktile vastav roll, et valida teine roll, näiteks Otsustaja või Tehniline ostja.

 7. Valige jaotises Müügimeeskond nupp Lisa ühendav kirje Nupp Lisa ühendav kirje ja siis valige müügimeeskonna liikme (teie organisatsioonist) lisamiseks nupp + Uus ühendus.

 8. Konkurentide lisamiseks valige alal Konkurendid nupp +.

 9. Toodete lisamiseks valige alal Tooted nupp +.

 10. Hinnapakkumise lisamiseks valige alal Hinnapakkumised nupp +. Lisateave: Hinnapakkumise loomine või muutmine

 11. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Lisakaalutlused

 • Üks võimalus, mis võib aidata teil müügitulemusi parandada, on lisada kõik tooted, mida klient võib vajada. Saate lisada tootekogumeid või tooteperesid, et teil oleks lisamüügiks ja ristmüügiks lihtsam tooteid valida.

 • Kui selle müügitehinguga töötab teie organisatsioonis ka teisi inimesi, lisage nad kindlasti müügimeeskonna liikmeteks.

 • Müügivõimalustega tegelemine turunduskampaania kaudu. Lisateave: Rakendusesisese turundusega alustamine (kehtib ainult rakendusele Sales)

Näpunäited

Kas teil on vaja müügivõimalusi kiiremini sisestada? Proovige ühte järgmistest võimalustest.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Hinnapakkumise loomine või redigeerimine

Nupp Avaleht Teave müügiprotsessi kohta, müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Vt ka

Aruande käitamine
Kirje määramine kasutajale või meeskonnale
Kliendiuudistega tegevuste voo abil kursis olemine
Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine
Müügi suurendamine Versium Predicti abil
Ülevaated, mida toetab InsideView