Turundusloendi loomine, kasutades rakendusesisest turundust (Sales)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Teie turundusloend on eduka turunduskampaania läbiviimise alus. See võib sisaldada mis tahes tüüpi kliendikirjeid (nt müügivihjeid, ettevõtteid või kontakte).

Luua saab kahte tüüpi turundusloendeid.

 • Staatiline Kasutage staatilise loendit, kui eelistate liikmeid käsitsi lisada ja värskendada.

 • Dünaamiline Kasutage dünaamilist turundusloendit, kui soovite, et loendis antaks liikmed vajaduse korral dünaamiliselt, tuginedes teie määratud otsingukriteeriumidele. Näiteks kui soovite viia läbi kampaania konkreetse linna liikmetele, kasutage dünaamilist loendit. Dünaamiline turundusloend toob värskendatud liikmete loendi iga kord, kui loendi avate, sellest loendist kiirkampaania loote või selle loendiga seostatud kampaaniategevust levitate.

Turundusloendi loomine

 1. Minge jaotisse Turundus > Turundusloendid.

 2. Klõpsake suvandit Uus.

 3. Lisage või muutke andmeid alal Kokkuvõte. Ekraanipildil on näide.

  Turundusloendi kokkuvõtteala näide

  Märkus

  Kirjete otsimiseks väljalt Omanik valige esmalt käsk Salvesta, muidu lähevad muudatused kaotsi.

 4. Tehke valik Salvesta, et saaksite sisestada teavet vormi teistele aladele.

 5. Lisage alale Märkmed muu teie turundusloendiga seostuv teave.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Liikmete lisamine staatilisse turundusloendisse

 1. Klõpsake või koputage mis tahes turundusloendi kirje alal Liikmed nuppu LisaLisamisnupp.

 2. Tehke dialoogiboksis Liikmete haldamine üks järgmistest valikutest ja seejärel valige käsk Jätka.

  Lisa otsinguga

  1. Valige dialoogiboksist Kirjete otsimine oma otsingukriteeriumid.

  2. Valige kirjed, mida lisada soovite, valige käsk Vali ja seejärel käsk Lisa.

  Lisa täpsema otsinguga

  1. Valige dialoogiboksist Liikmete lisamine käsk Vali ja seejärel valige väli, millelt otsida soovite, näiteks Konto nimi või Linn. Saate valida praeguse kirjetüübi või seostuvate kirjetüüpide välju. Kui valite seostuva kirjetüübi, kuvatakse uus rida teise loendiga Vali seostuva kirjetüübi jaoks.

  2. Tehke valik Võrdub ja seejärel valige päringu relatsiooniline tehtemärk (nt Sisaldab või Algab).

  3. Tehke valik Teksti sisestamine ja seejärel tippige väärtus, mille soovite leida.

  4. Otsingutulemitesse kaasatavate veergude määramiseks tehke valik Redigeeri veerge ja seejärel Lisa veerge. Seejärel valige lisatavad veerud ja valige siis nupp OK.

  5. Klõpsake Otsi.

  6. Valige liikmed, keda soovite lisada, tehke üks järgmistest valikutest ja seejärel valige käsk Lisa turundusloendisse.

   • Lisa turundusloendisse ainult valitud liikmed

   • Lisa kõik otsingu tagastatud liikmed turundusloendisse

  Eemalda täpsema otsinguga

  1. Valige dialoogiboksist Liikmete lisamine käsk Vali ja seejärel valige väli, millelt otsida soovite, näiteks Konto nimi või Linn. Saate valida praeguse kirjetüübi või seostuvate kirjetüüpide välju. Kui valite seostuva kirjetüübi, kuvatakse uus rida teise loendiga Vali seostuva kirjetüübi jaoks.

  2. Tehke valik Võrdub ja seejärel valige päringu relatsiooniline tehtemärk (nt Sisaldab või Algab).

  3. Klõpsake Teksti sisestamine ja seejärel tippige väärtus, mille soovite leida.

  4. Otsingutulemitesse kaasatavate veergude määramiseks tehke valik Redigeeri veerge ja seejärel Lisa veerge. Seejärel valige lisatavad veerud ja valige siis nupp OK.

  5. Klõpsake Otsi.

  6. Valige liikmed, keda soovite eemaldada, tehke üks järgmistest valikutest ja seejärel valige käsk Eemalda turundusloendist.

   • Eemalda turundusloendist ainult valitud liikmed

   • Eemalda kõik otsingu tagastatud liikmed turundusloendist

  Hinda täpsema otsinguga

  1. Valige dialoogiboksist Liikmete lisamine käsk Vali ja seejärel valige väli, millelt otsida soovite, näiteks Konto nimi või Linn. Saate valida praeguse kirjetüübi või seostuvate kirjetüüpide välju. Kui valite seostuva kirjetüübi, kuvatakse uus rida teise loendiga Vali seostuva kirjetüübi jaoks.

  2. Tehke valik Võrdub ja seejärel valige päringu relatsiooniline tehtemärk (nt Sisaldab või Algab).

  3. Klõpsake Teksti sisestamine ja seejärel tippige väärtus, mille soovite leida.

  4. Otsingutulemitesse kaasatavate veergude määramiseks tehke valik Redigeeri veerge ja seejärel Lisa veerge. Seejärel valige lisatavad veerud ja valige siis nupp OK.

  5. Klõpsake Otsi.

  6. Valige liikmed, keda soovite säilitada, tehke üks järgmistest valikutest ja seejärel valige käsk Värskenda turundusloendit.

   • Jäta turundusloendisse ainult valitud liikmed

   • Kõigi otsinguga leitud liikmete jätmine turundusloendisse

Dünaamilise turundusloendi liikmete valikukriteeriumide määratlemine

 1. Klõpsake või koputage mis tahes turundusloendi alal Liikmed nuppu LisaLisamisnupp.

 2. Valige dialoogiboksist Liikmete haldamine käsk Vali ja seejärel valige väli, millelt otsida soovite, näiteks Konto nimi või Linn. Saate valida praeguse kirjetüübi või seostuvate kirjetüüpide välju.

  Kui valite seostuva kirjetüübi, kuvatakse uus rida teise loendiga Vali seostuva kirjetüübi jaoks.

 3. Tehke valik Võrdub ja seejärel valige päringu relatsiooniline tehtemärk.

 4. Valige nupp Sisesta väärtus ja seejärel tippige väärtus, mille soovite leida (nt „Seattle” või „meil”).

  Mõne väärtuse puhul võite valida ikooni Otsing dialoogiboksi Väärtuste valimine avamiseks ja soovitud väärtuse valimiseks.

 5. Otsingutulemitesse kaasatavate veergude määramiseks tehke valik Redigeeri veerge ja seejärel Lisa veerge. Valige lisatavad veerud ja valige siis nupp OK.

 6. Klõpsake käsku Kasuta päringut oma dünaamilisse turundusloendisse sobivate kirjete lisamiseks.

Kampaaniate või kiirkampaaniate seostamine turundusloendiga

Pärast kampaania või kiirkampaania loomist saate selle oma turundusloendiga seostada. Saate uue kampaania või kiirkampaania ka oma turundusloendist luua.

 1. Klõpsake või koputage alal Kampaaniad või Kiirkampaaniad nuppu LisaLisamisnupp.

 2. Otsige kampaaniat või kiirkampaaniat, mida selle turundusloendiga seostada soovite.

  Märkus

  Kui teil kampaaniaid pole või kui soovite uue luua, võite teha valiku + Uus.

  Kui teil kiirkampaaniaid pole, käivitub kiirkampaania viisard.

Vt ka

Rakendusesisese turundusega alustamine
Kampaania loomine või redigeerimine rakendusesisest turundust kasutades
Kiirkampaania loomine rakendusesisest turundust kasutades
Tegevuse lisamine kampaaniasse, kasutades rakendusesisest turundust
Kampaaniasse turundusloendi, müügimaterjalide või toote lisamine, kasutades rakendusesisest turundust
Turunduskampaania tagasiside jälgimine, kasutades rakendusesisest turundust