Toodete seadistamine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Tooted on teie ettevõtte selgroog. Tegemist võib olla füüsiliste toodete või teenustega – kõigega, mida teie organisatsioon müüb. Teie müügiesindajad kasutavad Sales-is loodavaid tooteid müügipakkumiste, turunduskampaaniate, tellimuste ja arvete koostamiseks. Teie klienditeenindajad võivad kasutada neid ka klienditeeninduse juhtumite loomisel.

Toote loomine (müügikeskus)

 1. Veenduge, et teil on üks järgmistest turberollidest või sellega võrdväärsed õigused: süsteemiadministraator, süsteemikohandaja, müügijuht, müügi asepresident, turunduse asepresident või peadirektor/ärijuht.

 2. Valige saidikaart saidikaardi ikoon ja seejärel Tooted.

 3. Olemasolevasse tooteperre alamtoote loomiseks valige pere loendist ja valige käsuribalt valik Lisa toode. Valitud perest saab loodava uue toote emaperekond. Pärast toote loomist ei saa toote peamist üksust muuta. Lisateave: Tootepere loomine

  -VÕI-

  Kui soovite luua sõltumatu toote, valige lihtsalt käsk Lisa toode.

  Toodete loend

 4. Sisestage oma teave.

  • Nimi.

  • Toote ID.

  • Peamine. Valige toote peamine tootepere. Kui loote tooteperre alamtoote, lisatakse siia peamise tootepere nimi. Seda ei saa pärast kirje salvestamist muuta.

  • Kehtivuse algus/Kehtivuse lõpp. Määratlege periood, mille jooksul toode kehtib, valides kuupäevad Kehtivuse algus ja Kehtivuse lõpp.

  • Ühikurühm. Ühikurühma valimine. Ühikurühm on mitmesuguste ühikute kogum, milles toodet müüakse, ja määratleb, kuidas eraldi üksusi suuremateks kogusteks rühmitatakse. Näiteks kui lisate tootena seemned, võis teil olla loodud ühikurühm nimega „Seemned” ja selle põhiühikuks määratud „pakk”.

  • Vaikeühik. Valige levinuim ühik, milles toodet müüakse. Ühikud on kogused või mõõtühikud, milles tooteid müüte. Näiteks kui lisate tooteks seemned, saate neid müüa pakkide, kastide või kaubaalustena. Iga selline üksus on tooteühik. Kui seemneid müüakse enamasti pakkidena, valige see ühikuks.

   Lisateave: Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine sellesse rühma

  • Vaikehinnakiri. Kui see on uus toode, on see väli kirjutuskaitstud. Vaikehinnakirja valimiseks peate esmalt täitma kõik kohustuslikud väljad ja seejärel kirje salvestama. Ehkki see pole kohustuslik, on mõistlik määrata pärast tootekirje salvestamist iga toote jaoks vaikehinnakiri. Kui kliendikirje ei sisalda hinnakirja, saab Sales sel viisil kasutada hinnapakkumiste, tellimuste ja arvete koostamiseks vaikehinnakirja.

  • Toetatavad kümnendkohad. Sisestage täisarv vahemikus 0 kuni 5. Kui toodet ei saa väiksemateks kogusteks jagada, sisestage 0. Välja Kogus täpsust hinnapakkumisel, tellimusel või arve toote-/teenuserea kirjel kontrollitakse selle välja väärtuse suhtes, kui tootel puudub seotud hinnakiri.

  • Teema. Seostage see toode mõne teemaga. Teemade abil saate tooteid kategoriseerida ja aruandeid filtreerida.

 5. Valige käsk Salvesta.

 6. Kui loote selle toote perekonna alla, pärib toode emaperekonna atribuudid. Toote atribuudi muutmiseks avage atribuut jaotises Toote atribuudid, valides nime, ja valige seejärel käsk Tühista. Lisateave: Atribuutide kasutamine toote kirjeldamiseks

  Märkus

  Sõltumatule tootele ei saa atribuute lisada.

 7. Tooteseoste lisamiseks valige vahekaart Seotud ja seejärel suvand Seosed. Lisateave: Seotud toodete määratlemine müügi tõenäosuse suurendamiseks

 8. Kõikide selle tootega seotud toodete nägemiseks kogumis valige vahekaardil Seotud suvand Tootekogumid.

 9. Valige käsk Salvesta.

Märkus

Tootete atribuutide eelvaatamist praegu rakenduses Müügikeskus ei toetata.

Toote loomine (Sales)

 1. Veenduge, et teil on üks järgmistest turberollidest või sellega võrdväärsed õigused: süsteemiadministraator, süsteemikohandaja, müügijuht, müügi asepresident, turunduse asepresident või peadirektor/ärijuht.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Tootekataloog.

 3. Valige alalt Tootekataloog suvand Pered ja tooted.

 4. Kui soovite luua olemasolevasse tooteperre alamtoote, valige pere loendist ja valige seejärel käsk Lisa toode. Valitud perest saab loodava uue toote emaperekond. Pärast toote loomist ei saa toote peamist üksust muuta. Lisateave: Tootepere loomine

  -VÕI-

  Kui soovite luua sõltumatu toote, valige lihtsalt käsk Lisa toode.

 5. Sisestage oma teave.

  • Ühikurühm. Ühikurühma valimine. Ühikurühm on mitmesuguste ühikute kogum, milles toodet müüakse, ja määratleb, kuidas eraldi üksusi suuremateks kogusteks rühmitatakse. Näiteks kui lisate tootena seemned, võis teil olla loodud ühikurühm nimega „Seemned” ja selle põhiühikuks määratud „pakk”.

  • Ühik. Valige levinuim ühik, milles toodet müüakse. Ühikud on kogused või mõõtühikud, milles tooteid müüte. Näiteks kui lisate tooteks seemned, saate neid müüa pakkide, kastide või kaubaalustena. Iga selline üksus on tooteühik. Kui seemneid müüakse enamasti pakkidena, valige see ühikuks.

  Lisateave: Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine sellesse rühma

  Märkus

  Toote kehtivusaja määravad väljad Kehtivuse algus ja Kehtivuse lõpp. Nende väljadega pole seotud mingit äriloogikat, v.a see, et kuupäev Kehtivuse lõpp peab olema hilisem kui Kehtivuse algus. Vajaduse korral saate töövoo, lisandmooduli või tarkvara Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement veebiteenused abil nendel väljadel oma äriloogikat kasutada. Näiteks käivitage plaanitud töö eelmise hooaja toodete automaatseks kasutusest kõrvaldamiseks, kasutades väljal Kehtivuse lõpp valitud kuupäeva.

 6. Valige käsk Salvesta.

 7. Valige jaotises Hinnakirjaüksused nupp Lisa kirje Kirje lisamise nupp ja looge hinnakirjaüksus iga ühiku jaoks, milles see toode on saadaval. Lisateave: Hinnakirjade ja hinnakirjaüksuste loomine toodete hinnakujunduse määratlemiseks

 8. Valige vaikehinnakiri väljal Vaikehinnakiri. Dynamics 365 kasutab arvutamiseks seda hinnakirja, kui müügivõimaluse või tellimuse seotud hinnakiri ei sisalda vastava toote hinnamääratlust.

  Märkus

  Hinnakiri on valimiseks saadaval ainult juhul, kui toode, mida lisate, lisatakse sellesse hinnakirjaüksusena (vastavalt kirjeldusele sammus 7).

 9. Kui loote selle toote perekonna alla, pärib toode emaperekonna atribuudid. Toote atribuudi muutmiseks avage atribuut jaotises Toote atribuudid, valides nime, ja valige seejärel käsk Tühista. Lisateave: Atribuutide kasutamine toote kirjeldamiseks

  Märkus

  Sõltumatule tootele ei saa atribuute lisada.

 10. Valige jaotises Tooteseosed nupp Kirje lisamine Nupp Lisa atribuudid ja valige seotud toode. Lisateave: Seotud toodete määratlemine müügi tõenäosuse suurendamiseks

 11. Valige nupp Salvesta ekraani alumises paremas nurgas.

 12. Pärast kõigi üksikasjade lisamist vaadake kindlasti kõik üle ja veenduge, et andmed on õiged. Valige käsuribalt suvand Eelvaade. Dialoogiboksis Atribuutide eelvaade saate kontrollida, kuidas toote atribuudid müügiagentidele kuvatakse, kui nad toodet või kogumit müüvad.

  Kui olete kontrollimise lõpetanud, valige käsk Valmis.

Tüüpilised järgmised sammud

Paremnoole nupp Hinnakirjade ja hinnakirjaüksuste loomine toodete hinnakujunduse määratlemiseks

Nupp Avaleht Toodete ja kogumite klassifitseerimine tooteperedeks

Vt ka

Tootekataloogi seadistamine: ülevaade
Müügimaterjalide haldamine