Toote, pere või kogumi avaldamine, et see oleks müügiks saadaval (Sales)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kui olete toote või kogumi müümiseks valmis, tehke see avaldamise kaudu müügiesindajatele kättesaadavaks, et neil oleks võimalik klientidele tellimusi või müügivõimaluste tellimusi luua. Vaikimisi luuakse tootekirjed mustandi olekus ning need on müügiesindajatele kättesaadavad alles pärast avaldamist. Tooted, millel puudub peamine tootepere, saate luua süsteemisätet kasutades otse aktiivses olekus, et neid poleks pärast loomist vaja avaldada. Lisateave: Dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaart Müük

Märkus

Emaperega saab toote või kogumi avaldada ainult juhul, kui selle emapere on aktiivses olekus.

  1. Veenduge, et teil on üks järgmistest turberollidest või sellega võrdväärsed õigused: süsteemiadministraator, süsteemikohandaja, müügijuht, müügi asepresident, turunduse asepresident või peadirektor/ärijuht.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Tootekataloog.

  3. Klõpsake alal Tootekataloog valikut Pered ja tooted.

  4. Avage toode, kogum või perekond, mida soovite avaldada, ja klõpsake käsuribal käsku Avalda.

    See määrab toote olekuks Aktiivne ja teeb selle müügiks kättesaadavaks.

Näpunäide

Mitut tootekirjet ei saa korraga avaldada. Kõigi emaperekonna alamtoodete ja perekondade korraga avaldamiseks avage pere ja valige Avalda > Avalda hierarhia. Kui tootekirje ei kuulu tooteperesse, avaldage need pärast loomist või redigeerimist ühekaupa, et kirjed müügiesindajatele kättesaadavaks teha.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Toote muutmine

Nupp Paremnool Toote aegunuks määramine

Nupp Avaleht Tootekataloogi seadistamine: ülevaade

Vt ka

Tootekataloogi seadistamine: ülevaade