Müügivihje sobivaks tunnistamine ja selle teisendamine müügivõimaluseks (Sales ja müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Kas teie müügivihjel on kõik vajalik olemas—ja vastupidi? Pärast seda, kui olete pannud paika ajapiirid, eelarve, ostuprotsessi ja müügi otsustajad, on aeg müügivihje sobivaks tunnistada. Müügivihje sobivaks tunnistamisel rakenduses Sales teisendatakse see müügivõimaluseks.

Ideaaljuhul peaks teie müügivihjetel või potentsiaalsetel klientidel olema vajadus, millele saate lahenduse pakkuda, ning ostuotsuse tegemiseks vajalik eelarve ja mõju. Lisaks peab teil olema võimalus pakkuda neile lahendus vajaliku aja jooksul.

Müügivihje sobivaks märkimine (müügikeskus)

  1. Valige saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Müügivihjed.

  2. Avage müügivihjete loendis müügivihje, mille soovite sobivaks määrata ja teisendada.

  3. Sisestage müügi edenemisriba jaotisse Kinnita sobivaks ja sisestage kogu vajalik teave.

  4. Tehke käsuribal valik Kinnita sobivaks.

Müügivõimaluse teisendatakse müügivihjeks ja avaneb müügivõimaluse kirje. Paljude müügivihjete sobivaks tunnistamiseks avage müügivihjete loend, valige müügivihjed, mida soovite sobivaks märkida, ja tehke valik Kinnita sobivaks.

Müügivihje sobivaks märkimine (Sales)

  1. Minge jaotisse Müük > Müügivihjed.

  2. Valige müügivihje, mille soovite sobivaks kinnitada.

  3. Sisestage müügi edenemisriba jaotisse Kinnita sobivaks ja sisestage kogu vajalik teave.

  4. Valige Kinnita sobivaks vormi Müügivihje ülaosast.

  5. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Paljude müügivihjete sobivaks tunnistamiseks avage müügivihjete loend, valige müügivihjed, mida soovite sobivaks märkida, ja tehke valik Kinnita sobivaks.

Lisakaalutlused

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Müügivõimaluse loomine või redigeerimine

Nupp Avaleht Teave müügiprotsessi kohta, müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Vt ka

Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine
Müügi suurendamine Versium Predicti abil
Platvormil InsideView töötavate ülevaadete hankimine