Turunduskampaania tagasiside jälgimine, kasutades rakendusesisest turundust (Sales)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Saate salvestada tagasiside, mille potentsiaalsetelt klientidelt konkreetse turunduskampaania puhul saate, veendumaks, et teie meeskond selle põhjal tegutseda saab. Saate mõõta konkreetsete kampaaniategevuste edu neile saadud tagasiside ulatuse põhjal. Saate kampaania tagasiside käsitsi luua või lasta Dynamics 365-il selle automaatselt luua.

Kampaania tagasiside loomine käsitsi

  1. Minge jaotisse Turundus > Kampaaniad.

  2. Valige kampaania, millele soovite kampaania tagasisidet lisada, ja seejärel valige jaotises Vastused käsk LisaNupp Lisa.

  3. Lisage teave vormile Kampaania tagasiside.

  4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kampaania tagasiside automaatne loomine

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

  3. Valige vahekaart Süsteemisätted > Turundus.

  4. Määrake valiku Loo sissetuleva e-posti põhjal kampaania tagasiside väärtuseks Jah.

Vt ka

Dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaart Turundus
Rakendusesisese turundusega alustamine
Turundusloendi loomine, kasutades rakendusesisest turundust
Kampaania loomine või redigeerimine rakendusesisest turundust kasutades
Kiirkampaania loomine rakendusesisest turundust kasutades
Tegevuse lisamine kampaaniasse, kasutades rakendusesisest turundust
Kampaaniasse turundusloendi, müügimaterjalide või toote lisamine, kasutades rakendusesisest turundust
Kampaaniamalli loomine või redigeerimine rakendusesisest turundust kasutades