Uuringuandmete analüüsimine

Kliendi arvamus talletab kõik uuringuvastused rakendusse Dynamics 365 ja teil on võimalik neid analüüsida järgmiste funktsioonide abil.

 • Uuringuvastuse olem

 • Täpsemad otsingupäringud

 • Rakenduse Dynamics 365 aruanded

 • Tagasiside olem

 • Uuringu armatuurlaud

Samuti saate luua oma vajadust mööda kohandatud aruandeid vastuste põhjal. Lisateave aruannete loomise kohta: Aruande loomine või redigeerimine aruandeviisardi abil

Uuringuvastused

Uuringuvastuse kirje luuakse pärast seda, kui vastaja on uuringu edastanud. Saadud vastuse põhjal käivitatakse valmiskujul töövood ja uuringuvastuses täidetakse vastavad väljad. Kui olete vastendanud küsimuste vastused lisaväljadega, täidetakse vastendatud väli uuringuvastusega.

Kõigi uuringuvastuste kuvamiseks tehke järgmist

 1. Logige sisse teenusesse Dynamics 365 või avage Kliendi arvamuse rakendus.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringuvastused.

 3. Valige uuringuvastus, mida soovite vaadata.

Kindla uuringu uuringuvastuse kuvamiseks tehke järgmist.

Veebiklient

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mille uuringuvastuseid soovite vaadata.

 4. Valige ekraani ülaosas uuringu nime kõrval olev allanool ja seejärel suvand Uuringuvastused.

 5. Valige uuringuvastus, mida soovite vaadata.

Kliendi arvamuse rakendus

 1. Kliendi arvamuse rakenduse avamine.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mille uuringuvastuseid soovite vaadata.

 4. Valige jaotisest Seotud suvand Uuringuvastused.

 5. Valige uuringuvastus, mida soovite vaadata.

Peale selle saate eksportida uuringuvastused Excelisse ja teha lisaanalüüsi, kasutades Exceli funktsioone. Lisateave: Andmete eksportimine Excelisse

Saate ka kasutada täpsemat otsingut, et luua kohandatud päringuid. Näiteks saate luua päringu kõigi selliste uuringuvastuste toomiseks, mille Net Promoter Score on Halvustaja. Lisateave: Täpsem otsing

Täpsema otsingu abil kohandatud päringu loomine

Kohandatud välja vastuste talletamine vastuse vastendamise abil

Kliendi arvamus kuva uuringuvastuse olemis vormi Uuringuvastus vahekaardil Mõõdikud teatud lisaväljad. Saate vastuse neil väljadel küsimusega vastendada ja talletada. Vastuse vastendamiseks välja küsimusega peate küsimuse loomisel valima välja loendist Vastuse vastendamine küsimuse vormis (veebikliendis) või loendist Vastenda vastus üksusega paanil Atribuudid (Kliendi arvamuse rakenduses).

Veebiklient

Vastuse vastendamine kohandatud väljaga

Kliendi arvamuse rakendus

Vastuse vastendamine kohandatud väljaga

Vastuse vastendamine teeb küsimuse vastused kättesaadavaks otse olemi Uuringuvastus osana ja seetõttu kasutamisvalmiks aruannetele ja töövoogudele. Uuringuvastuses saadaolevad vastendusväljad on loetletud järgmises tabelis.

Tervitus Ettevõtte vastus Üldine number 11 Lingitud vastus 2
Eesnimi Üldine string 2 Üldine number 14 Lingitud vastus 3
Perekonnanimi Kohandatud väärtus Üldine number 13 Lingitud vastus 4
Ametinimetus Üldine tekst 4 Üldine number 16 Lingitud vastus 5
Street1 Üldise teksti väärtus 5 Üldine number 15 Lingitud vastus 6
Tänav 2 Üldine tekst 6 Kohandatud number Lingitud vastus 7
Street3 Üldine number 12 Üldine number 17 Lingitud vastus 8
Linn Üldine number 1 Üldine number 21 Lingitud vastus 9
Osariik Üldine number 4 Üldine number 19 Lingitud vastus 10
Sihtnumber Üldine number 3 Kuupäev Lingitud vastus 11
Riik Üldine number 6 Kohandatud kuupäev 1 Lingitud vastus 12
Telefon Üldine number 5 Rahulolu hinnang (täisarv) Lingitud vastus 13
Veebisaidi tagasiside Üldine number 8 Rahulolu hinnang Lingitud vastus 14
Meilisõnumi vastus Üldine number 7 Kliendi panuse skoor Lingitud vastus 15
Faks Üldine number 10 Lingitud vastus 1

Aruannete käitamine ja eksportimine

Saate käitada uuringu puhul järgmisi aruandeid.

 • Net Promoter Score: kuvab uuringu mõõdetud igakuise Net Promoter Score’i üksikasjad.

 • Uuringu eksport: kuvab uuringuvastused tabeli kujul.

 • Uuringu kokkuvõtte: kuvab uuringuvastused kokkuvõtena.

Aruande käitamiseks ja eksportimiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mille puhul soovite aruannet käitada.

 4. Valige tööriistaribal suvand Rohkem käske, seejärel valige suvand Käivita aruanne ja siis valige aruanne, mida soovite käitada.

 5. Aruande eksportimiseks valige käsk Ekspordi ja siis valige soovitud vorming.

  • XML-fail aruandeandmetega

  • CSV (komaeraldusega)

  • Acrobati (PDF) fail

  • MHTML (veebiarhiiv)

  • Excel

  • TIFF-fail

  • Word

Aruanne eksporditakse valitud vormingusse.

Uuringukutsete ja -vastuste vaatamine

Uuringu armatuurlaud võimaldab teil vaadata uuringukutsete ja -vastuste kokkuvõtet. Saate valida vaate ja diagrammi kombinatsiooni, et näha huvipakkuvaid tulemusi. Samuti saate tulemuste nägemiseks luua isikliku kohandatud vaate.

Uuringu armatuurlaud koos kutsete ja vastuste diagrammidega

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mille puhul soovite armatuurlauda vaadata.

 4. Valige kastist Uuring suvand Armatuurlaud.

  Uuringu armatuurlaua valimine

 5. Valige vaadete loendist vaade ja diagrammide loendist diagramm. Kuvatakse vastav diagramm.

Peale selle saate luua oma kohandatud armatuurlaua. Lisateave: Armatuurlaudade loomine või redigeerimine

Vt ka

Uuringu kavandamine
Lihtsa uuringu kujundamine
Täpsema uuringu kujundamine
Uuringu levitamine