Uuringu levitamine

Kui uuring on valmis, saate seda levitada ja kutsuda vastajaid selles osalema. Uuringu levitamiseks on kaks võimalust.

 • Anonüümne: selliste uuringute puhul ei tea Dynamics 365, kes on vastajad. Saate edastada uuringu lingi meili, suhtlussaitide Twitter või Facebook või muude veebilehtede kaudu. Sellist tüüpi uuringud sobivad kõige paremini müügivihje loomiseks või teabe kogumiseks, kui vastaja identiteet pole oluline.

 • Mitteanonüümne: saate saata uuringukutse lingid kindlatele kontaktidele, kontaktettevõtetele või müügivihjetele rakenduses Dynamics 365. Saate kutse linke isikupärastada, kasutades kliendi nime, toote nime, agendi nime jne.

Uuringu levitamine anonüümsetele vastajatele

Kui konfigureerite oma uuringu nii, et anonüümsed vastajad on lubatud, saate kopeerida uuringu URL-i ja kleepida selle uuringust meediumisse, mille kaudu selle saata soovite. Võite saata selle meiliga, postitada selle suhtlusmeedia saitidele nagu Twitter või Facebook või avaldada selle oma veebisaidil.

 1. Logige sisse teenusesse Dynamics 365 või avage Kliendi arvamuse rakendus.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, millele soovite saada anonüümseid vastuseid.

 4. Valige jaotises Kokkuvõte välja Anonüümsed vastused väärtuseks Jah.

  Märkus

  Kui valite välja Anonüümsed vastused väärtuseks Ei ja saadate kliendile lingi, siis uuringut ei kuvata.

 5. Kopeerige jaotises Kutsed ja toimingud link väljalt Anonüümne link ja saatke see oma vastajatele.

 6. Uuringu manustamiseks veebisaidile iframe’is märkige ruut Käivita IFrame’is. Väli IFrame’i URL kuvatakse koos HTML-koodiga.

 7. Kopeerige HTML kood väljalt IFrame’i URL ja kleepige see veebisaidile.

 8. Salvestage muudatused.

Dynamics 365 ei seosta vastuseid kliendi kirjega rakenduses Dynamics 365. Kui soovite anonüümsest vastusest müügivihje luua, määrake valiku Loo anonüümsete vastuste puhul müügivihje olekuks Jah. Lisateave: Müügivihje loomine uuringuvastusest

Uuringu levitamine mitteanonüümsetele vastajatele

Mitteanonüümsete uuringute puhul on vastajatele saadetav link spetsiifiline ja iga kliendi puhul kordumatu. Dynamics 365 koostab URL-id, mida uuringukutse loomisel või uuringu koodilõigu meilisõnumisse manustamisel kasutada.

 1. Logige sisse teenusesse Dynamics 365 või avage Kliendi arvamuse rakendus.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mille puhul soovite saada mitteanonüümseid vastuseid.

 4. Jaotises Kutsed ja toimingud kopeerige väärtus väljalt Meili koodilõik ja saatke see rakenduse Dynamics 365 kaudu meili teel oma vastajatele.

  Märkus

  Meili koodilõigu kopeerimiseks saate ka valida tööriistaribal käsu Kopeeri koodilõik.

 5. Sisestage jaotises Kutsed ja toimingud väärtus väljale Kutse lingi tekst. Sellele väljale sisestatud väärtus kuvatakse vastajale uuringu vastamisel lingina.

 6. Salvestage muudatused.

Märkus

 • Kui uuringu loomisel on välja Piira mitu lõpuleviimist väärtuseks määratud Jah, ei saa vastaja uuringule uuesti vastata.
 • Saate kutse lingi teksti teise lokaati tõlkida. Lisateave: Uuringukutse lingi teksti tõlkimine

Näiteks saate luua meiliaadressi ja kleepida uuringu koodilõigu meilisõnumi kehasse.

Uuringu koodilõigu lisamine meilile

Meili salvestamisel muutub koodilõik teie määratud kutse tekstiks.

Teisendatud uuringu koodilõik meilis

Kutse saatmine meilimalli abil

Saate luua meilimalli koos uuringu koodilõiguga ja kasutada seda rakenduse Dynamics 365 kontaktidele meilide saatmiseks.

Saate saata otsemeilil kontaktile rakenduses Dynamics 365, valides meilimallide loendist uuringu meilimalli.

Kontaktile otsemeili saatmine

Märkus

Saate meilisõnumile lisada mitu uuringu koodilõiku ja saata need oma vastajatele.

Saate ka valida meilimalli, kui loote meili rakenduses Dynamics 365.

 1. Valige tööriistaribalt käsk Sisesta mall.

 2. Valige meilimall.

 3. Valige käsk Vali. Meilisõnumi keha ja teema on täidetud mallis määratud viisil.

Uuringukutse või -tegevuse loomine

Saate luua uuringutegevuse või -kutse isikupärastatud kutselinkide koostamiseks, mida levitatakse mõne muu rakenduse kui–Dynamics 365 meiliprogrammi kaudu. Sellistel isikupärastatud kutselinkidel on järgmised eelised.

 • Saate lisada uuringule edastatavad andmed.

 • Saate pakkuda uuringukutsega seostatavat lisateavet. Selleks saab kasutada järgmist sätet.

  • Väli Seostuv.

  • Mis tahes valmiskujul väli uuringutegevuses, nagu Etapp või Meeldetuletus.

  • Olemi mis tahes kohandatud lisaväljad.

 • Tegevus ei ole meilitegevus — näiteks võib see olla telefoniuuring.

Uuringukutse või uuringutegevuse loomiseks tehke järgmist.

Veebiklient

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige selle uuringu nimi, millele soovite luua uuringukutse või -tegevuse.

 4. Valige ekraani ülaosas uuringu nime kõrval olev allanool ja siis valige suvand Uuringukutsed.

 5. Valige käsk Lisa uus uuringukutse.

 6. Sisestage nõutud teave jaotistesse Üldine ja Täpsem. Kui vajate abi, osutage kohtspikri lugemiseks väljadele.

  Märkus

  Kui kasutate uuringus edastatavaid andmeid, siis veenduge, et andmed oleksid sisestatud asjakohastele edastatavale andmeväljale jaotises Täpsem.

 7. Valige käsk Salvesta. Kutse link kuvatakse väljal Kutse link.

 8. Kopeerige link ja jagage seda muu osapoole meiliteenuse osutaja kaudu.

Kliendi arvamuse rakendus

 1. Kliendi arvamuse rakenduse avamine.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige selle uuringu nimi, mille kohta soovite luua uuringukutse või uuringutegevuse.

 4. Valige jaotisest Seotud suvand Uuringukutsed.

  Uuringukutsete valimine

 5. Valige käsk Lisa uus uuringukutse.

 6. Sisestage jaotistes Üldine ja Täpsem vajalik teave.

  Märkus

  Kui kasutate uuringus edastatavaid andmeid, siis veenduge, et andmed oleksid sisestatud asjakohastele edastatavale andmeväljale jaotises Täpsem.

 7. Valige käsk Salvesta. Kutse link kuvatakse väljal Kutse link.

 8. Kopeerige link ja jagage seda muu osapoole meiliteenuse osutaja kaudu.

Märkus

Kui saadate meili rakenduse Dynamics 365 kaudu, luuakse vastaja jaoks automaatselt uuringu tegevus.

Uuringukutsete isikupärastamine

Kui soovite oma uuringukutset rakenduse Dynamics 365 meilisõnumis isikupärastada, siis veenduge, et teie uuringu koodilõik sisaldaks edastatavaid andmeid, ja lisage meilikutsesse GUID järele püstkriips (|) pluss parameetrid. Süntaks edastatavate andmete sisestamiseks uuringu koodilõiku on järgmine.

[Survey-Snippet-Start][ID]|[PIPE_NAME]=[PIPE_VALUE][Survey-Snippet-End]

Saadaolevad edastatavate andmete nimed on järgmised.

 • kasutaja
 • klient
 • toode
 • teenindus
 • kuupäev ja kellaaeg
 • asukoht
 • muu1
 • muu2
 • keel

Näiteks järgmine uuringu koodilõik sisaldab edastatavaid andmeid Klient, Kasutaja ja Muu_1 (kasutatakse teenindusjuhtumi numbri jaoks):

Täname teid, _CUSTOMER_PIPED_DATA_! Teie tagasiside aitab meil parandada teile osutatava teenuse kvaliteeti. Varuge aega, et vastata mõnele küsimusele seoses teenindusjuhtumiga nr OTHER_1_PIPED_DATA_ ja klienditeenindajaga USER_PIPED_DATA_.

Lisage meilikutsesse edastatavate andmete väli, millele järgneb võrdusmärk (=) ja väärtus. Saate lisada mitu parameetrit, eraldades need püstkriipsuga (|). Eespool toodud uuringu koodilõigu näite kohaselt näeb meilikutse järgmine rida:

[Survey-Snippet-Start]bd3b2cc6-3597-e511-80bd-00155db50802|customer=Marie|other_1=298724|user=Nancy[Survey-Snippet-End]

kliendi jaoks välja selline:

Täname teid, Marie! Teie tagasiside aitab meil parandada teile osutatava teenuse kvaliteeti. Varuge aega, et vastata mõnele küsimusele teenindusjuhtumi nr 298724 ja klienditeenindaja Nancy kohta.

Saate uuringukutse lingi teksti teise lokaati tõlkida, kasutades keeleedastust. See võimaldab teil kutse lingi teksti vastaja lokaadi järgi isikupärastada.

Näiteks saate luua meilisõnumi ja kleepida uuringu koodilõigu koos keeleedastusega meilisõnumi kehasse. Selles näites on määratud edastuseks prantsuse keel.

Keeleedastusega uuringukood

Meilisõnumi salvestamisel muutub koodilõik kutse tekstiks teie määratud keeles.

Tõlgitud uuringukutse lingi tekst

Märkus

 • Kui keeleedastust ei määrata, kuvatakse kutse lingi tekst vaikekeeles.
 • Kui keeleedastuses määratud keelekoodi puhul pole tõlget saadaval, kuvatakse tõrketeade.

Uuringukutsete saatmine automaatselt

Saate luua uuringukutse töövoost, et koguda pärast teatud sündmust klienditeekonnas tagasisidet. Näiteks saate saata rahulolu-uuringu tagasiside kogumiseks pärast teenindusjuhtumi sulgemist.

Saate luua töövoo meili saatmiseks, nagu on näidatud järgmisel pildil. Saate kleepida uuringu koodilõigu meilisõnumi kehasse, et luua kindel URL-kutse. Samuti saate sisestada edastatavad andmed, et kutset vastaja jaoks isikupärastada.

Automaatsed uuringukutsed

Uuringukutsete jälgimine

Saate oma vastajatele saadetud uuringuid jälgida uuringu armatuurlaua abil. Armatuurlaua abil saate valida vaadete ja diagrammide kombinatsiooni huvipakkuvate tulemuste kuvamiseks. Samuti saate tulemuste nägemiseks luua isikliku kohandatud vaate.

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

 2. Minge jaotisse Kliendi arvamus > Uuringud.

 3. Valige uuringu nimi, mida soovite jälgida.

 4. Valige kastist Uuring suvand Armatuurlaud.

  Uuringu armatuurlaua valimine

 5. Valige vaadete loendist vaade ja diagrammide loendist diagramm — näiteks Minu avatud uuringukutsed vaatena ja Uuringukutsed kuu järgi diagrammina. Kuvatakse vastav diagramm.

  Uuringu armatuurlaua diagramm

Vt ka

Uuringu kavandamine
Lihtsa uuringu kujundamine
Täpsema uuringu kujundamine
Uuringuandmete analüüsimine