Uuringu kavandamine

Oluline on, et teil oleks Kliendi arvamuse uuringute konfigureerimiseks plaan. Siin on mõned asjad, millele mõelda, et saaksite oma uuringu jaoks õigeid küsimusi koostada.

 • Mis on teie uuringu eesmärk? Näiteks võib olla vaja suhelda klientidega, reklaamida uusi tooteid või teenuseid või mõõta kliendi rahulolu. Kui teie eesmärk on midagi mõõta, siis mida ja kuidas te seda mõõta soovite?

 • Kui pikka uuringut soovite? Pidage meeles, et pikemates uuringutes osaletakse väiksema tõenäosusega. Hea rusikareegel on teha uuringud lühemad kui viis minutit või mitte üle 10 küsimuse (olenevalt esitatavate küsimuste tüübist).

 • Kui palju kohustuslikke küsimusi tuleks uuringusse kaasata? Soovaitame esitada võimalikult vähe kohustuslikke küsimusi.

 • Kas saate kasutada uuesti mõnd olemasolevat uuringut või selle osa?

 • Kas soovite analüüsida mitme uuringu tulemusi korraga? Selleks saab uuringute küsimused omavahel siduda.

 • Kuidas soovite oma uuringut levitada? Näiteks saate luua müügivihje loomise uuringu jaoks anonüümse lingi ja seda levitada või saata oma klientidele isikupärastatud lingid teenindusjuhtumi sulgemise uuringutele.

 • Kuidas soovite uuringukutseid saata? Näiteks saab need saata meili teel või postitada kutse oma veebisaidile.

 • Lisaks arvestage järgmisi soovitusi, mis aitavad teil uuringu vastuste hulka suurendada.

  • Saatke uuring oma organisatsiooni kontaktisiku nimel, keda vastajad eeldatavasti tunnevad.

  • Lisake uuringule selle kontaktisiku pilt.

Head tavad uuringu loomiseks

Mõningad head tavad võimaldavad teil luua sisuka uuringu ja koguda klientidelt häid vastuseid. Seejärel saate neid vastuseid analüüsida ja nende põhjal tegutseda oma organisatsioonile sobivaimal viisil. Head tavad uuringu kavandamiseks on muu hulgas järgmised.

 • Määratlege eesmärk: eesmärk võimaldab uuringut õigesti kavandada. See võimaldab teil ka kindlaks teha, milliseid tulemusi oma klientidelt ootate. Selleks et saaksite oma uuringu jaoks välja valida õiged küsimused, peate teadma, kuidas vastuseid kasutada.

 • Hoidke uuring lühike: kui loote uuringu, millele vastamine võtab palju aega, võib vastamismäär väheneda.

 • Looge loogiline küsimustevoog: tagage, et teie uuringu küsimustevoog oleks loogiline, et hoida vastajate huvi uuringu vastu üleval.

 • Korrastage uuring: rühmitage seotud küsimused ühte jaotisse ja paigutage seotud jaotised ühele lehele.

 • Esitage üks küsimus korraga: veenduge, et esitaksite korraga ainult ühe küsimuse, et hoida publiku tähelepanu. Vältige küsimusi, mis on ebamäärased või ei edasta teie kavatsust. Säilitage vastajate jaoks oma organisatsiooni eesmärgi selgus. Vältige küsimusi, mis on liiga kitsad, näiteks „Kas teile meeldib šokolaad ja jäätis?”.

 • Eelvaadake ja testige uuringut: pärast uuringu loomist eelvaadake seda alati, et kontrollida uuringu üldist voogu ja leida võimalikud vead. Pärast uuringu avaldamist testige seda veendumaks, et vastajad leiavad ja avavad selle hõlpsasti.

 • Mainige ootusi uuringukutses: mainige kindlasti uuringukutses vastamise eeldatavat aega ja andke lühike ülevaade. See aitab vastajatel esitada vastused eeldatud ajavahemikus.

Parima küsimusetüübi otsustamine

Uuringu kujundamisel parimate küsimusetüüpide otsustamine aitab luua korrastatud uuringu ja säilitada küsimuste vahel sujuva voo. Järgmises tabelis on kirjeldatud rakenduse Dynamics 365 kliendi arvamuse küsimusetüüpe.

Veebiklient

Küsimuse tüüp Kirjeldus Eelvaade
Lühike vastus Üherealise vastusega küsimus. Lühivastusega küsimuse näide
Pikk vastus Mitmerealise vastusega küsimus, näiteks pikemad kommentaarid. Pika vastusega küsimuse näide
Reiting Küsimus, mis palub vastajal anda reitingu tärnide, emotikonide või lippude abil. Reitinguküsimuse näide
Üks vastus Küsimus, mis võimaldab vastajal valida ainult ühe vastuse.
Märkus. Saate valida vastuse tüübi küsimuse loomise või redigeerimise ajal loendist Ühe vastusega tüüp.
Ühe vastusega küsimuse näide, milles vastuse tüübiks on suured nupud
Ühe vastusega küsimuse näide, milles vastuse tüübiks on raadionupud
Ühe vastusega küsimuse näide, milles vastuse tüübiks on ripploend
Mitu vastust Küsimus, mis võimaldab vastajal valida mitu vastust. Mitme vastusega küsimuse näide, milles vastuse tüübiks on suured nupud
Mitme vastusega küsimuse näide, milles vastuse tüübiks on märkeruudud
Kuupäev Küsimus, mis palub vastajal valida kuupäeva. Kuupäevaküsimuse näide
Kirjeldav tekst Saate kasutada uuringu lehel kirjelduselemente, näiteks silte. Kirjeldava teksti näide
Numbriline vastus Küsimus, mis lubab ainult numbrilisi vastuseid. Numbrilise vastusega küsimuse näide
Järjestamine Küsimus, mis palub vastajal järjestada oma vastused eelistuse järjekorras. Järjestusküsimuse näide
Net Promoter Score Küsimus, mis käsitleb vastaja rahulolu toote või teenuse sõbrale soovitamise tõenäosuse alusel. Net Promoter Score’i küsimuse näide
Kliendi panuse skoor Küsimus, mis käsitleb kliendi rahulolu äri tegemisele kulunud vaeva põhjal. Kliendi panuse skoori küsimuse näide
CSAT Küsimus, mis käsitleb kliendi üldist rahulolu toote või agendiga viiepunktiskaalal. Kliendi rahulolu küsimuse näide
Fikseeritud summa Loendi küsimustest, mis palub vastajal jaotada esitatud kriteeriumidele reitingud kogusummaga 100. Fikseeritud summa küsimuse näide
Laadi fail üles Saate võimaldada vastajal faili üles laadida.
Toetatud failitüübid: .png, .jpg, .gif, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .zip, .txt, .ppt, .pptx
Faili maksimumsuurus: 5 MB
Faili üleslaadimisega küsimuse näide
Hinnang emotikonidega Küsimus, mis palub vastajal hinnata oma rahulolu emotikonide abil. Emotikonidega küsimuse näide

Järgmises tabelis on kirjeldatud küsimuste tüüpe, mida kasutada mitme sama suvandikomplekti kasutava küsimuse puhul.

Küsimuse tüüp Kirjeldus Eelvaade
Hinnangute loend Loend küsimustest, mis paluvad vastajal hinnata mitut üksust emotikonide abil. Hinnangute loendiga küsimuse näide
Üks hinnang veergudes Loend küsimustest, mis võimaldavad vastajal valida valikute veerust ühe vastuse. Veeru ühe hinnanguga küsimuse näide
Mitu hinnangut veergudes Loend küsimustest, mis võimaldavad vastajal valida valikute veerust mitu vastust. Veeru mitme hinnanguga küsimuse näide

Kliendi arvamuse rakendus

Küsimuse tüüp Kirjeldus Eelvaade
Märkeruut Küsimus, mis võimaldab vastajal valida mitu vastust.
Märkus. Vastusevalikute paigutust saate muuta loendist Variandi paigutus.
Valikmärkeruuduga küsimuse näide
CSAT Küsimus, mis käsitleb kliendi üldist rahulolu toote või agendiga viiepunktiskaalal. Kliendi rahulolu küsimuse näide
Kliendi panus Küsimus, mis käsitleb kliendi rahulolu äri tegemisele kulunud vaeva põhjal. Kliendi panuse skoori küsimuse näide
Kuupäev Küsimus, mis palub vastajal valida kuupäeva. Kuupäevaküsimuse näide
Rippmenüü Küsimus, mis võimaldab vastajal valida rippmenüüst ühe vastuse. Rippmenüüga küsimuse näide
E-post Küsimus, mis palub vastajal sisestada meiliaadressi. Meiliaadressiga küsimuse näide
Silt Saate kasutada uuringu lehel kirjelduselemente, näiteks silte. Sildiga küsimuse näide
Pikk vastus Mitmerealise vastusega küsimus, näiteks pikemad kommentaarid. Pika vastusega küsimuse näide
NPS Küsimus, mis käsitleb vastaja rahulolu toote või teenuse sõbrale soovitamise tõenäosuse alusel. Net Promoter Score’i küsimuse näide
Numbriline Küsimus, mis lubab ainult numbrilisi vastuseid. Arvvastusega küsimuse näide
Raadionupp Küsimus, mis võimaldab vastajal valida ainult ühe vastuse.
Märkus. Vastusevalikute paigutust saate muuta loendist Variandi paigutus.
Raadionupuga küsimuse näide
Lühike vastus Üherealise vastusega küsimus. Lühivastusega küsimuse näide
Hinnang tärnides Küsimus, mis palub vastajal anda reitingu tärnide, emotikonide või lippude abil. Tärnhinnanguga küsimuse näide
Laadi fail üles Saate võimaldada vastajal faili üles laadida.
Toetatud failitüübid: .png, .jpg, .gif, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .zip, .txt, .ppt, .pptx
Faili maksimumsuurus: 5
Faili üleslaadimisega küsimuse näide
Veebisait Küsimus, mis palub vastajal sisestada veebisaidi URL-i. Veebisaidiga küsimuse näide

Lisateave uuringule küsimuse lisamise kohta: Uuringu küsimuste loomine ja lisamine

Märkus

Mõnda küsimuse tüüpi toetatakse nüüdsest alates ainult veebikliendis. Kõik lisatakse Kliendi arvamuse rakendusse tulevases väljaandes. Kui soovite kasutada mõnda neist küsimuse tüüpidest, võite jätkata nende kasutamist veebikliendis.

Kliendi arvamuse saadaolevad töövood

Kliendi arvamus pakub järgmisi valmiskujul töövooge.

Töövoo nimi Esmane olem Kirjeldus
Kliendi arvamus – uuringutegevuse sulgemine Uuringu tegevus Saate uuringutegevuse sulgeda, kui saadakse sulgemisvastus.
Kliendi arvamus – vastuse teisendamine tagasisideolemiks Uuringu vastus Saate luua uuringuvastusele vastava tagasisideolemi kirje.
Kliendi arvamus – uuringuvastuse teisendamine kampaania tagasisideks Uuringu vastus Saate luua uuringukutse ja uuringuvastuse põhjal kampaania tagasiside.
Kliendi arvamus – müügivihje loomine Uuringu vastus Saate luua anonüümsele uuringuvastusele vastava müügivihje.
Kliendi arvamus – näovastuse töötlemine Uuringu vastus Saate uuringuvastust töödelda ja liigitada vastaja soodustajaks, halvustajaks või neutraalseks.
Kliendi arvamus – NPS-i vastuse töötlemine Uuringu vastus Saate uuringuvastust töödelda ja liigitada vastaja soodustajaks, halvustajaks või neutraalseks.
Kliendi arvamus – uuringuvastuse töötlemine Uuringu vastus Saate käivitada uuringuvastuse põhjal töövoo.
Kliendi arvamus – vastaja tellimuse tühistamine Uuringu vastus Saate vastuse põhjal tühistada vastaja kanalitellimuse (nt meilipõhise).

Saate luua ka töövoo, mis saadab uuringu kliendile, küsides teenindusjuhtumi sulgemisel tagasisidet. Lisateave uue töövoo loomise kohta rakenduses Dynamics 365: Kohandatud äriloogika loomine protsesside kaudu

Vt ka

Lihtsa uuringu kujundamine
Täpsema uuringu kujundamine
Uuringu levitamine
Uuringuandmete analüüsimine