Kliendiedu teenus FastTrack

FastTrack rakendusele Dynamics 365 on meie kliendiedu teenus, mis aitab teil sujuvalt ja kindlalt rakendusele Dynamics 365 üle minna, et saaksite ettevõtte väärtust kiiremini realiseerida. Kui osalete FastTracki programmis, saate juhised heade tavade ja edukate käikulaskmiste plaanimise kohta. Samuti saate teada, kuidas lubada uusi kasutajaid ja laiendada võimalusi, tehes kõike seda oma tempos. Peale selle pääsete juurde Microsofti projekteerimislahendustele, mis tagavad teie edu rakendusega Dynamics 365.

Sobivus

Tootepakkumine: Dynamics 365

Minimaalne kohtade arv Sobilikud SKU-d, rakendused või plaanid
250 kombineeritud sobivat rakenduse või plaani kasutaja kordustellimuse litsentsi Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Project Service Automation
Dynamics 365 Customer Engagement Plan
Dynamics 365 Plan rakenduste Müük, Väliteenindus, Customer Service või Projektiteenuse Automatiseerimime juurutamise kohustusega.

Ülevaade

FastTracki kaasamiste ajal pakub Dynamics FastTracki projekteerimismeeskond klientidele võimalusi saada pilvejuurutuse teemal praktilist juhendamist, abi kasutamisel ja kohandamisel ning juurutamise ajal blokaatorite eemaldamisel, kasutades järgmisi vahendeid.

 • Tehnilised kõnelused keskendub tehnilisele sügavusele ja parimatele tavadele, mis annavad nii klientidele kui ka partneritele teemavaldkondadega seoses rohkem teadmisi. Need kõnelused pakuvad sageli ülevaadet saadaolevatest tööriistadest ja/või sisust.

 • Töötoad on interaktiivsed ja tulemuspõhised tegevuse ning need võivad hõlmata automatiseerimist ja tööriistade kasutamist. Enne töötube saavad kliendid ja partnerid anda sisendi ning kohandada töötoad oma kaasamiste jaoks.

 • Regulaarsed puutepunktid on tavaliselt 30-minutilised kõned, mis jätkuvad kogu kaasamiste kestel. Mõnikord antakse väikesi tehnilisi tõenduspunkte, mis aitavad eemaldada kliendi takistusi.

FastTracki projekteerimismeeskond edastab kõik seansid kaugühenduse teel. Suuremate turgude (Ameerika, EMEA ja APAC) katmiseks on meil olemas ajavööndipõhised ressursid.

Sisseelamisteenused

FastTrack rakendusele Dynamics 365 pakkumine

FastTrack rakendusele Dynamics 365 Customer Engagement

Peamiste FastTracki kaasamiste osana pakub FastTracki keskus klientidele ja partneritele projekti vajadustele vastavaid juhiseid. Antud teemasid võidakse muuta.

Legend:

 • (T) Tehnoloogiaalane vestlus
 • (W) Seminar
ALGATA
Tavapärased puutepunktid
KUJUNDA

----------

KOOSTA

----------

JUURUTA

----------

TEGUTSE

----------

(W)
Algatamisteenus

(W)
Föderatsiooniteenused

(T)
Kasutaja kasutuselevõtu edendamine

(W)
Dynamics 365 teenuse parimal viisil ärakasutamine

(T)(W)
Rentniku administreerimis- ja toiminguteenused

(T)(W)
Gamification

(T)(W)
Field Service

(T)(W)
Project Service Automation

(T)
Rakenduse elutsükli halduse teenused

(T)(W)
Lahenduse arendusteenused

(T)(W)
Jõudluse optimeerimisteenus

(T)(W)
Andmemigratsiooni teenused

(W)
Kasutaja kasutuselevõtu hindamine

(W)
Kasutajakogemuse hindamine

(T)(W)
Jõudluse optimeerimisteenus

(T)(W)
Andmemigratsiooni teenused

(W)
Kasutajakogemuse hindamine

Peamised sisseelamisteenused

Algatamisteenused

Algatamisteenused on mõeldud potentsiaalsete klientide abistamiseks teenusepakkumistega FastTrackist rakendustele Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation. Neid teenuseid pakutakse kvalifitseeruvatele klientidele, kes soovivad FastTracki paremini tundma õppida. FastTracki projekteerimismeeskond on valmis vastama küsimustele FastTracki kohta.

Need teenused keskenduvad järgmisele.

 • Rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation iga mooduli ning mitme peamise horisontaalvõimaluse juhendav tutvustus.

 • Uus teave rakenduses Dynamics 365 ja abi klientidele ressursside pakkumisel ning juhised rakenduse Dynamics 365 kavandamiseks ja tõhusaimaks ärakasutamiseks.

 • Teie projekti ulatuse ja eesmärkide väljaselgitamine kooskõlas rakenduse Dynamics 365 teenuse võimalustega.

FastTracki kontrollpunktid

Kontrollpunktid võimaldavad meie klientidel mõista, kuidas neil projekti teatud järkudes läheb, hinnates nende strateegia efektiivsust ja valmisolekut võtta käsile juurutamise järgmine etapp.

Me teeme seda nii, et viime klientidega läbi kontrollpunkti seansi, küsimustega, mis põhinevad juurutamise headel tavadel ning peamistel õppetundidel, mida minevikus oleme saanud.

Kontrollpunktid koondavad hulga häid tavasid, vahendeid ja ressursse, et aidata täiustada teie üldist Dynamics 365 rakenduse kogemust ja muuta teekond Dynamics 365-ni edukaks.

Integratsiooni arhitekt

Dynamics 365 on enamasti tuumsüsteem teie klientide haldamiseks ja paljud äriprotsessid on disainitud teie kliente silmas pidades, mis tähendab, et meil on sageli tarvis nii võrgus kui ka asutusesiseselt integreerida Dynamics 365 teiste sama tegevusharu rakendustega.

Dynamics 365 integratsiooni arhitekti TechTalk annab ülevaate Dynamics 365 integreerimiseks saadaolevatest võimalustest ja tehnoloogiatest, vaadeldes samal ajal integratsiooni tavastsenaariume, mida kasutuselevõtul tihti kohtame.

 • Tutvuge Dynamics 365 integreerimiseks saadaolevate võimalustega.
 • Tutvuge toodete ja teenustega, mis aitavad lihtsustada ja kiirendada integratsiooni teie tegevusharu rakendustega.
 • Teadlikkus vähese koodiga või koodivabadest Azure’il põhinevatest tehnoloogiatest, mida saab integratsiooniks kasutada.
 • Arutage integratsiooni levinuimate äriprotsesside ning arvessevõetavate tegurite üle.
 • Integratsioon jõudlus ja turvalisus.

Rentniku administreerimis- ja toiminguteenused

Rentnike administreerimis- ja toiminguteenused on mõeldud selleks, et aidata klientidel täita üldiseid administratiivülesandeid, mis on vajalikud kasutajate süsteemi kaasamiseks ja tootlikkuse tagamiseks.

FastTracki projekteerimismeeskond aitab klientidel uurida, kuidas teha järgmisi toiminguid.

 • Kasutajate lisamine ja õiguste andmine

 • Täienduste ajastamine

 • Liivakastiversioonide kasutamine katsetamiseks

 • Meilisuhtluse haldamine teenusest

 • Integratsioonide konfigureerimine teiste Office 365 teenustega

 • Rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation turbemudeli juurutamine

Föderatsiooniteenused

Föderatsiooniteenuste eesmärk on aidata klientidel integreerida kataloog pilvega.

Microsoft teeb föderatsiooniteenused kättesaadavaks kõigile teenuse FastTrack rakendustele Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation kvalifitseeruvatele klientidele teenuse FastTrack rakendusele Office 365 kaudu. Teenuse FastTrack rakendusele Office 365 projekteerimismeeskond juhendab teid, kuidas saate oma kataloogiteenuse nende rakendustega integreerida. Teenuseid pakub kaugühenduse teel teenuse FastTrack rakendusele Office 365 projekteerimismeeskond ning need ajastatakse saadaolevatele ajaperioodidele.

Jõudluse optimeerimisteenused

Jõudluse optimeerimisteenused on mõeldud selleks, et aidata klientidel optimeerida rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation jõudlust.

FastTracki projekteerimismeeskond aitab klientidel tutvuda parimate tavadega juurutuse jõudluse optimeerimiseks.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Teie koodi parandamine

 • Võrgu kitsaskohtade ja kallite päringute tuvastamine

 • Kohandatud indeksite juurutamine

 • Võrgudiagnostika tööriistade ärakasutamine kliendi latentsuse hindamiseks Dynamics 365 andmekeskuste suhtes

Lahenduse arendusteenused

Lahenduse arendusteenused on mõeldud selleks, et aidata klientidel arendada lahendusi rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation põhjal.

FastTracki projekteerimismeeskond pakub klientidele juhiseid hallatava ja jõudlusele suunatud lahenduse konfigureerimise ja kohandamise kohta rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation põhjal. Peale selle pakuvad nad õppeseansse, töötube ja ressursse, mis aitavad teil otsustada, kuidas ja millal konfiguratsiooni või kohandust rakendada, et oma ettevõtte jaoks täielikult kõiki nende rakenduste eeliseid kasutada.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Olemite, seoste, äriprotsessi voogude, ärireeglite ja töövoogude konfigureerimine

 • Lisandmoodulite, integratsioonide, JavaScripti ja kohandatud tegevuste kohandamine

 • Pilves hallatava lahenduse loomine

Rakenduse elutsükli halduse (ALM) teenused

ALM-i teenused aitavad hallata lahendusi, kasutades lahenduse haldusfunktsioone ja ALM-i tehnikaid.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Lahenduste haldusfunktsioonide, nagu importimine, eksportimine, paikamine ja kloonimine, kasutamine

 • Erinevused lahendusetüüpide vahel ja konfliktide liitmine/lahendamine

 • Meeskonna korraldamine lahenduste arendamiseks

 • Lahenduse komponentide talletamine lähtekeskkonna juhtimissüsteemis

 • Juurutuste automatiseerimine ALM-i protsessis

Andmemigratsiooni teenused

Andmemigratsiooni teenused on mõeldud selleks, et aidata migreerida valitud andmeid rakendustesse Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation.

Microsoft teeb andmemigratsiooni juhendid ja tööriistad kättesaadavaks kõigile sobilikele Dynamics 365 klientidele. FastTracki projekteerimismeeskond selgitab teile tööriistu ja lõkse andmete importimiseks rakendustesse Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation. Peale selle võivad nad neid tööriistu kasutada teie andmete importimiseks. Nad saavad selgitada, millised erinevad väljad on rakenduste Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation olemimudelis, kuid nad ei loo vastendust teie lähtesüsteemi ja nende rakenduste vahel.

Rakendusekohased sisseelamisteenused

Portaali seminar

Dynamics 365 Portalsi tehnoloogiaalane vestlus ja seminar aitavad klientidel saada ülevaadet Dynamics 365 Portalsi pakkumise ja platvormi kohta. See pakub täpsemaid juhiseid ja parimaid tavasid järgmistel teemadel.

 • Eri tüüpi portaalimallid, mida saab juurutada hõlpsama konfiguratsiooni ja kohandamise tarvis

 • Kuidas portaalide juurutamist tehakse ja hallatakse

 • Põhikohanduste arutelu

 • Identiteedi ülevaade ja juurdepääs Dynamics 365 kirjetele Dynamics 365 Portalsi tehnoloogia kaudu

Mobiilne tehnoloogiaalane vestlus

Dynamics 365 mobiilne tehnoloogiaalane vestlus ja seminar loodi eesmärgiga pakkuda klientidele funktsioonidest üksikasjalikku ülevaadet ja Dynamics 365 mobiilirakenduste kasutusvõimalust. Juhised ja parimad tavad on saadaval järgmiste valdkondade kohta.

 • Mobiilirakenduste ülevaade

 • Mobiilne strateegia – millele tuleb enne mobiilseadmete kasutuselevõttu mõelda

 • Mobiilirakenduste seadistus ja konfiguratsioon

 • Mobiilse turvalisuse suvandite arutelu ja nendevahelised erinevused

 • Peamiste punktide kokkuvõte ja mida igas juurutusetapis arvestada

Sisseelamisteenused rakendusele Dynamics 365 for Project Service Automation

Sisseelamisteenused rakendusele Dynamics 365 for Project Service Automation aitavad klientidel mõista lahenduse võimalusi ning arendada juurutusplaani funktsioonide kasutamiseks, et müüki, ressursse, teenusetarnet ja klientprojektide arveldust parimal viisil hallata.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Lahenduse Project Service Automation põhivõimaluste kasutamine

 • Interoperatiivsuse lubamine rakendustes Project Service Automation, Office 365 ja ülejäänud Dynamics 365 rakenduseportfellis

 • Rakenduse Project Service Automation funktsionaalsuse konfigureerimine klientide ärivajaduste täitmiseks

Sisseelamisteenused rakendusele Dynamics 365 for Field Service

Sisseelamisteenused rakendusele Dynamics 365 for Field Service aitavad klientidel mõista lahenduse võimalusi ning arendada juurutusplaani funktsioonide kasutamiseks oma ärivajaduste täitmiseks.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Funktsionaalsuse parim kasutamine ärivajadustele vastava mobiilse tööjõu, tellimuste, varude, arvelduse ja analüüsiandmete haldamiseks.

 • Rakenduse Field Service põhiprotsessivoogude kasutuselevõtt rollipõhisest vaatenurgast

 • Field Service’i kordumatute äriprotsesside juurutamine rakenduses

Kasutuselevõtu ja Gamificationi teenused rakendustele Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service ja Dynamics 365 for Project Service Automation

Kasutuselevõtuteenused aitavad klientidel mõista peamisi motivaatoreid kasutuselevõtu toetamiseks ning põhihindamiste, tööriistade ja juhiste rakendamiseks kasutamise kaudu äriväärtuse realiseerimiseks.

Need teenused pakuvad juhiseid ja parimaid tavasid järgmiste toimingute kohta.

 • Peamised valdkonnad, mis mõjutavad organisatsiooni võimalusi lõppkasutajate kasutuselevõtu toetamiseks

 • Gamificationi valmislahenduste kasutamine lõppkasutajate kaasamise toetamiseks

 • Kasutajate kasutuselevõttu mõjutavate lahenduse komponentide tuvastamine

 • Põhivaldkondade tuvastamine jõudluse ja kasutatavuse parandamiseks

 • Olemasolevate tööriistade ja sisu, näiteks kohandatud koolituse ja kasutuselevõtu komplekti, rakendamine kasutuselevõtu toetamiseks

 • Kasutajate kasutuselevõtu edenemise ja õnnestumise ning äriväärtuse realiseerimise mõõtmine

Dynamics CRM-i asutusesisese versiooni migreerimine Dynamics 365-le

Microsoft pakub juhiseid andmete migreerimiseks rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement. Juhendame teid, pakkudes kombinatsiooni tööriistadest ja dokumentatsioonist ning tehes konfiguratsioonitoiminguid, kui see on kohaldatav ja teostatav. See on saadaval kõigile sobilikele klientidele, kes kasutavad Dynamics 365 teenuseid lahendusele Customer Engagement Online ja on kutsutud programmis osalema.

FastTracki keskus pakub eelisena juhiseid lähtekeskkonna migreerimise kohta rakendusele Dynamics 365 Customer Engagement Online.

Märkus

 • FastTracki teenuste kaudu migreeritud andmeid võidakse edastada, talletada ja töödelda kõikjal, kus Microsoftil on asjakohased asutused (välja arvatud juhul, kui teie konkreetne FastTracki kaasatus ei määra teisiti). FastTracki teenused pole kujundatud ega mõeldud andmetele, millele kehtivad juriidilised või regulatiivsed erinõuded.
 • Kui migratsioon on vajalik, peab teie lähtekeskkonna versioon olema CRM 2011, CRM 2013 või CRM 2015 ja SQL Serveri versioon peab olema SQL 2008 või SQL 2012.
 • Ettenägematud probleemid (muu hulgas loetamatud või vigased üksused lähtekeskkonnas) võivad takistada mõne üksuse migreerimist.

Järgmises tabelis on kirjeldatud, mis on teie olemasolevas lähtekeskkonnas migreerimise jaoks vajalik.

Tegevus Ootused lähtekeskkonnale
Dynamics 365 Online’i migreerimine
 • Toetatud CRM-i asutusesisesed versioonid – CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015
 • Toetatud SQL Serveri versioonid – SQL 2008, SQL 2012
 • SQL-i andmed peavad olema ainult ühes mdf- ja ühes ldf-failis
 • Kasutajad kuuluvad ühte domeeni

Migreerimine rakendusele Dynamics 365 for Customer Engagement

Migreerimise lubamine

Kui kasutate andmete migreerimiseks Microsofti, pakume teile juhiseid nii rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement Online kui ka lähtekeskkonna migreerimiseks lubamise kohta. Olenevalt lähtekeskkonnast võime teha erinevaid lubamisetappe. Juhendame teid, kasutades tööriistade ja dokumentatsiooni kombinatsiooni ning tehes konfiguratsioonitoiminguid, kui see on kohaldatav ja teostatav.

Peate andma Microsoftile mõne toimingu tegemiseks asjakohase juurdepääsu ja vajalikud õigused.

Migreerimise poliitika ja etapid
 • Tehniline migreerimise korraldus toimub portaalis Dynamics Lifecycle Services majutatavate tööriistade kaudu. Microsoft teeb portaali Dynamics Lifecycle Services teile kättesaadavaks selle kasutustingimuste kohaselt, et rakendada migreerimistööriistu migreerimisprotsessi korraldamiseks.
 • Kõik migreerimised nõuavad sobivat juurdepääsu ja vajalikke õigusi lähtekeskkonnale.
Lõppolek

Oodatav lõppolek pärast paketi migreerimist hõlmab järgmist.

 • CRM-i keskkond asjakohaselt ajastatud ja sobilikest allikatest lähtekeskkonnas on migreeritud rakendusse Dynamics 365 (online).
 • Microsoft esitab migreerimisjärgse aruande migreerimiskeskkonna kohta.

Oodatav lõppolek pärast kõigi migreerimiste lõpulejõudmist hõlmab järgmist.

 • Andmed sobilikust lähte-CRM-ist on migreeritud rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement alltoodud tabelis määratletu järgi.
 • Migreeritavate andmete tüüp oleneb lähtekeskkonnast, nagu on kirjeldatud allolevas tabelis.
Lähtekeskkond Migreerimise tüüp Migreeritavad andmed Mittemigreeritavad andmed
Asutusesisene CRM Täiendamine ja migreerimine
 • Kõik andmed
 • Omandiõigus
 • Ühiskasutus
 • Auditeerimisajalugu
 • Metaandmed
 • Keelatud kasutajaid ei migreerita
 • Integratsioonikoodi ei migreerita
 • Integratsioone ei migreerita
 • Outlookiga sünkroonimine
 • Exchange’iga sünkroonimine

Microsoft teeb migreerimiste ajal järgmist.

 • Korraldab migreerimise juhendtöötoa, mis käsitleb valitud migreerimisstsenaariumi protsessi ja lähenemist.
 • Pakub hindamis- ja migreerimistööriistade jaoks vajalikke eeltingimusi stsenaariumi kohaselt.
 • Pakub eeltingimusi migreerimismeeskonna juurdepääsuks lähte- ja sihtkeskkonnale hindamise ja migreerimise otstarbel.
 • Teeb portaali Dynamics LCS ja migreerimistööriista Dynamics CRM asutusesisese versiooni migreerimiseks versioonile Dynamics 365 Online kliendile kättesaadavaks asjakohaste kasutustingimuste kohaselt.
 • Abistab hindamis- ja migreerimistööriistade käitamisel (kohaldatavusel).
 • Konfigureerib migratsioonitaristu sisu migreerimise ettevalmistamisel (kohaldatavusel).
 • Teeb piiratud testmigreerimise, et kontrollida migratsioonitaristut ja nõutud eeltingimusi.
 • Teeb enne tootmiskeskkonna CRM-i migreerimist ühe katsemigreerimise.
 • Annab juhiseid migreerimise ajastamise kohta valitud stsenaariumi puhul.
 • Osaleb migreerimisprobleemide tähtsuse järgi jaotamisel ja pakub võimalikke lahendusvariante.
 • Esitab iga migreerimise kohta lõpliku migreerimisaruande.
 • Pakub kasutaja vastuvõtu testimisel migreerimisjärgset abi kuni viis päeva pärast migreerimise lõpulejõudmist.

Teie teete migreerimiste ajal järgmist.

 • Pakute hindamis- ja migreerimistegevuste jaoks soovitatud projektiressursse. Need hõlmavad järgmist.
  • Projektijuhtimine
  • Kasutaja vastuvõtu testimine (UAT)
  • Lähte- ja sihtsisuplatvormide eest vastutavad administraatorid
 • Pakuvad hindamis- ja migreerimistööriistade jaoks vajalikke taristutingimusi (vajaduse korral).
 • Annavad Microsofti töötajatele migreerimistoimingute tegemiseks juurdepääsu ning õigused etapi- ja sihtkeskkondadele (vajaduse korral).

Märkus

Migreerimised kasutavad ainult neid kontosid, mis järgivad kasutuselevõtul määratud turbenõudeid. Kui te selliseid kontosid ei kasuta, võib teil esineda migreerimise hilinemist.

 • Koguvad hindamisandmeid (kohaldatavusel).
 • Teevad parandustoiminguid, mis on välja toodud FastTracki esitatud parandusaruandes (kohaldatavusel).
 • Pakuvad migreerimise ajakava, kasutades FastTracki malle ja juhiseid.
 • Teevad migreerimise kvaliteedikontrolli ja kasutajate vastuvõtu teste.
 • Teevad migreerimisjärgseid parandusi (kohaldatavusel).
 • Kavandavad ja juurutavad muudatuste haldust ja lõppkasutajate teabeedastust (kohaldatavusel).
 • Haldavad ja konfigureerivad mis tahes muudatusi lähtesüsteemile ja seadmetele, mis on nõutavad hindamis- ja migreerimistoimingute edukaks lõpuleviimiseks.

Vt ka

FastTrack rakendusele Dynamics 365