Mis on uut arendajatele rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9

Oluline

Dynamics 365 versioonimärkmetest teatamine

Soovite saada teada, millised on tulevased ja hiljuti välja antud võimalused meie ärirakendustes või platvormil?

Tutvuge versioonimärkmetega. Oleme koondanud kõik üksikasjad, et saaksite neid planeerimiseks kasutada.

Meil on hea meel teatada, et teenus Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 on saadaval nii prooviversioonina kui ka ostmiseks! Püsige kursis teabega, millal saate oma olemasolevaid organisatsioone värskendada.

Vaadake ka järgnevaid linke:

Dynamics 365 puhul on eelmised Dynamics CRM-i funktsioonid nüüd intelligentsete ärirakenduste komplekti osana samuti kaasatud. Rakendusi, millest komplekti kliendisuhete haldamise (CRM) osa koosneb, nimetatakse Customer Engagementiks ja need on Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation ning nendega seotud teenused.

Dynamics 365 Channel Integration Framework

Channel Integration Framework on JavaScripti API-de kogum (meetodid, sündmused ja protokollid), mis võimaldab arendajatel ja partneritel luua paeluvaid suhtluskogemusi nii, et kanalipakkujate pilvedes töötavad kolmandate osapoolte suhtlusvidinad saavad teenusega Dynamics 365 suhelda.

Rakendusega Channel Integration Framework (lahendus), saate kanali konfigureerida rakenduses Unified Interface nii, et teie agendid pääsevad sellele teie klientide teenindamiseks juurde.

Lisateave: Channel Integration Framework

API piirangud

Alates 2018 aasta 19. märtsist piirame API-taotluste arvu, mida iga kasutaja viie minuti jooksul teha saab. Kui piirang ületatakse, kuvab platvorm erandi.

Piirang aitab tagada, et kasutajad, kes käitavad rakendusi, mis panevad serveritele väga suure koormuse, ei mõjutaks teisi kasutajaid. Piirang ei mõjuta platvormi tavakasutajaid. Piirang mõjutab ainult rakendusi, mis sooritavad API-taotlusi väga suurel arvul. Telemeetria andmeanalüüsi põhjal jääb piirang enamike rakenduste puhul, mis esitavad suurel hulgal API-taotlusi, kenasti rakenduse piiresse. Piirang pakub kaitset taotluse mahu juhuslike ja ootamatute suurenemiste eest, mis ohustavad teenuse Dynamics 365 platvormi kättesaadavust ning jõudluse omadusi.

Lisateave: API piirangud

Turbevärskendused võivad vajada kohandatud klientrakenduste värskendamist

Alates versioonist Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 on nõutavad ühendused rakendustega Customer Engagment, et juurutada TLS 1.2 (või parem) turve. See on kooskõlas Microsofti ja kogu valdkonna värskendatud turbepoliitikate ja heade tavadega ning see võib nõuda teilt tegevusi Dynamics 365 rakendustega Customer Engagment ühenduvuse säilitamiseks.

Kohandatud klientrakenduste jaoks, mis on koostatud .NET Framework 4.5.2 abil, on kõige levinumaks paranduseks see, et need tuleb .NET 4.6.2 abil uuesti kompileerida.

Täieliku teabe leiate ajaveebipostitusest: Tulevased värskendused Dynamics 365 Customer Engagementi ühenduse turbele.

Välisandmete integreerimine virtuaalsete olemitega

Teil on uus võimalus andmete integreerimiseks välistest süsteemidest. Ilma virtuaalsete olemiteta hõlmavad väliste andmete integreerimise tavastrateegiad kliendipoolset koodi väliste andmete toomiseks ja kuvamiseks või väliste andmete serveripoolset tiražeerimist ja sünkroonimist Dynamics 365 Customer Engagementis. Virtuaalsed olemid annavad parema lähenemise paljude välise süsteemi andmeintegratsiooni nõuete jaoks.

Lisateave: Virtuaalsete olemite kasutamise alustamine

Veebi API täiustused

Järgmised täiustused sisalduvad selles veebi API väljaandes, meie OData v4 lõpp-punktis.

 • Saadaval on kohandatud toimingud, mis annavad vastuseks tüübid EntityReference, Olem või EntityCollection.

 • Saadaval on API käitumiste muudatused, kasutades uusimat teenuseversiooni v9.0, pärandkäitumised jäävad kättesaadavaks versioonis v8.x. Versiooni täiendades pole vaja koodi muuta.

 • Veebi API abil on nüüd saadaval uued sõnumid: GrantAccess, ModifyAccess ja RetrieveSharedPrincipalsAndAccess.

 • Oleme teinud teenuse metaandmete hulga väiksemaks, lisamata vaikimisi kommentaare. Kui vajate kommentaare, võite lasta need parameetrite abil lisada.

Lisateave: Dynamics 365 Customer Engagementi veebi API kasutamine

Kliendi API täiustused

Unified Interface’i kasutuselevõtmisega väljaandes Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 on tehtud kliendi API-des olulisi muudatusi, veendumaks, et need töötaksid järjepidevalt Unified Interface’i ja veebikliendi lõikes.

Täitmiskonteksti kasutamine vormi ja kasutajaliidesega töötamisel

Üheks oluliseks muudatuseks on see, et kui soovite käivitada skripti, saate nüüd Xrm.Page objekti asemel, mis selle väljaandega aegub, kasutada vormi konteksti toomiseks täitmissisu. Lisateave: Kliendi API objekti mudeli selgitus

Globaalse konteksti kasutamine

Selle väljaandega aegub Xrm.Page.context, mida kasutatakse kliendipoolsele kontekstile viitamiseks. Nüüd peaksite läbi vormi konteksti liikumise asemel globaalse konteksti toomiseks kasutama uut Xrm.Utility.getGlobalContext meetodit. Uus meetod sisaldab kõigi aegunud objekti Xrm.Page.context jaoks saadaolevate meetodite ekvivalenti organisatsiooni-, kasutaja- või kliendipõhise teabe toomiseks skripti täitmisel.

Uued kliendi APId

Võtsime selles väljaandes kasutusele hulga uusi kliendi APIsid.

Siin on loend uutest nimeruumidest selles väljaandes, mis sisaldab uusi ja mõningaid olemasolevaid meetodeid, mis viiakse täiustatud objektimudeli kujunduse puhul nende nimeruumide alla.

Uus nimeruum Kirjeldus
Xrm.Device Pakub meetodeid mobiilsetele seadmetele omaste võimaluste kasutamiseks.
Xrm.Encoding Pakub meetodeid stringide kodeerimiseks.
Xrm.Navigation Pakub navigeerimisega seotud meetodeid.
Xrm.WebApi Pakub atribuute ja meetodeid veebi API kasutamiseks kirjete loomisel ja haldamisel ning veebi API toimingute ja funktsioonide täitmisel.

Olemasolevates nimeruumides võeti kasutusele järgmised uued APId.

Nimeruum Uued APId
formContext.data - Sündmus OnLoad ja sündmuseohjurid (addOnLoad ja removeOnLoad)
- isValid
- Valikut saveOptions meetodis formContext.data.save on värskendatud, lisades uue väärtuse nimega saveMode, et teavitada onSave sündmuseohjureid, miks salvestamine toimub
- atribuutide kogum
formContext.data.entity getEntityReference
isValid
formContext.data.entity attribute isValid
setPrecision
formContext.ui OnLoad sündmuse sündmuseohjurid (addOnLoad ja removeOnLoad)
Xrm.Utility getAllowedStatusTransitions
getEntityMetadata
getGlobalContext
getLearningPathAttributeName
getResourceString
invokeProcessAction
lookupObjects
showProgressIndicator
closeProgressIndicator
refreshParentGrid

Lisaks neile uutele kliendi APIdele on võetud kasutusele veel kliendi Apisid konkreetsetele juhtelementidele nagu tabelid, otsing, suvandikomplekt ja taimer. Lisateavet nende uute APIde kohta vt Juhtelemendid.

Kasutuselt kõrvaldatud kliendi APId

Mõned kliendi APId on kasutuselt kõrvaldatud ja nende asemel tuleks kasutada selles loendis nimetatud uusi/täiustatud kliendi APIsid: Mõned kliendi APId on kasutuselt kõrvaldatud

MÄRKUS: kasutuselt kõrvaldamine tähendab, et kavatseme eemaldada selle kliendi API kõigist edasistest Dynamics 365 „suurematest” väljaannetest. Kliendi API töötab edasi ja seda toetatakse täielikult, kuni see ametlikult eemaldatakse. Pärast eemaldamist funktsioon või võimalus enam ei tööta. Teavitame teid praegu, et teil oleks piisavalt aega plaanida ja värskendada oma koodi enne funktsiooni või võimaluse eemaldamist.

Kliendi API tugi uuele ajajoone juhtelemendile Unified Interface’is

Uus ajajoone juhtelement esitleb postitusi, tegevusi ja märkmeid ühtses vaates. Teavet selle juhtelemendi tüübi toetatud kliendi API-de kohta vt: Juhtelemendid

Rollipõhiste, sihipäraselt koostatud kohandatud ärirakenduste loomine ja haldamine

Ärirakendused Dynamics 365-s on rollipõhised moodulitest koosnevad rakendused, mis pakuvad ülesandepõhiseid funktsioone, mis on suunatud teie ettevõtte konkreetsele valdkonnale, nt müügile, teenindusele ja turundusele. Need ärirakendused pakuvad kasutajatele lihtsat ja vaistlikku kogemust, võimaldades neil liikuda kiiresti ringi, asju kiiresti leida ja tulemuslikult ülesandeid täita.

Lisaks rakenduse kujundaja kasutamisele saab nüüd ärirakendusi programmiliselt luua, hallata, valideerida ja avaldada. Rakenduse loomisel võite valida, kas rakendus on veebikliendi või Unified Interface’i jaoks.

Lisateave: Kohandatud ärirakenduste loomine ja haldamine Customer Engagementis koodi abil

Uus atribuudi tüüp: hulgivalikuga suvandikomplekt

Kohandajad saavad nüüd määratleda uut tüüpi atribuudi, mis võimaldab mitme suvandi valimist. Selles töös sisalduvad uued päringutingimuse tehtemärgid päringute kirjutamiseks, et tuua andmeid valitud suvandite põhjal. Lisateave: Hulgivaliku märkeloendi atribuudid

Vormi skriptimise tugi hulgivalikuga suvandikomplektide jaoks

Unified Interface’i ja veebikliendi jaoks on saadaval hulgivalikuga suvandikomplektid. Hulgivalikuga suvandikomplektid on saadaval järgmiste vormitüüpide jaoks: Peamine, Kiirloomine ja Kiirvaade. Hulgivalikuga suvandikomplekte ei toetata pärandvormidel.

Hulgivalikuga suvandikomplektid toetavad kõiki kliendi APIsid, mida suvandikomplektide atribuutide ja juhtelementide puhul toetatakse; ainus erinevus on, et teatud meetodite puhul on vastuse väärtus ühe väärtuse asemel massiiv.

Hulgivalikuga suvandikomplekti väljade puhul saab määrata uute kirjete puhul selle väärtuse, määrates vormi avamiseks kasutatavas URL-is olevatele valikutele täisarvulised väärtused. Lisateave: Näide: väärtuse määramine hulgivalikuga suvandikomplekti väljadele

WebHooksi integratsioon

WebHooksi abil saate integreerida andmeid Dynamics 365 Customer Engagementist oma kohandatud koodi, mida majutatakse välistes teenustes. Konfigureerimiseks, millal Customer Engagementi andmeid välisesse teenusesse sisestada, saate kasutada lisandmooduli registreerimise tööriista. WebHooks on lihtne HTTP muster veebi APIde ja teenuste ühendamiseks avaldamise/tellimise mudeliga. WebHooksi saatjad teavitavad vastuvõtjaid sündmustest, esitades vastuvõtja lõpp-punktidesse taotlusi teatud andmetega sündmuste kohta. WebHooksi mudelit kasutades saate oma lõpp-punkti kaitsta, kasutades autentimispäist või päringuparameetrite võtmeid. See annab alternatiivi SAS-i autentimismudelile, mida saate praegu oma Azure Service Busi integratsiooni jaoks kasutada.

Lisateave: WebHooksi kasutamine serveri sündmustele väliste ohjurite loomiseks

Vektorkujutise veebiressursid

Kasutage vektorkujutisi mis tahes rakenduses kuvatava ikooni puhul. Vektorkujutised on määratletud kui skaleeritav vektorgraafika (SVG) – XML-i põhine vektorkujutise vorming. Vektorkujutiste eelis muude kujutise veebiressursside ees on, et neid saab skaleerida. Võite määratleda ühe vektorkujutise ja seda uuesti kasutada, ilma et peaks mitme suurusega kujutisi edastama. Seda veebiressurssi saab kasutada üksiku olemi ikooni määratlemiseks, ilma et oleks vaja erineva suurusega kujutisi.

Lisateave: Kujutise veebiressursid

Lokaliseeritavate lahenduste tugi

Võite kasutada oma lahenduste lokaliseeritud stringide salvestamiseks RESXi veebiressursse. Vormingut RESX XML kasutatakse laialdaselt lokaliseeritud ressursside määratlemiseks, seega on olemas levinud tööriistad seda tüüpi failiga töötamiseks ja lokaliseerimisteenuse pakkujad on nendega kursis. RESXi veebiressursse saab seostada mis tahes neid kasutava JavaScripti veebiressursiga, et saaksite kasutada käitusajal lokaliseeritud stringidele juurdepääsuks uut kliendipoolset APId.

Lisateave: Stringi (RESX) veebiressursid

JavaScripti veebiressursi sõltuvused

JavaScripti veebiressursid peavad suhtlema sageli teiste ressurssidega, mis võivad olla teised JavaScripti teegid, kujutised, atribuudiväärtused või uus RESXi veebiressurss lokaliseeritud stringide puhul. Saate nüüd konfigureerida JavaScripti veebiressurssi selle seostamiseks mis tahes sõltuvate ressurssidega, et ressurss oleks olemas, kui see on vajalik.

Kui seostada JavaScripti teistsuguse veebiressursiga, laaditakse see veebiressurss automaatselt, kui JavaScripti veebiressurssi rakenduses taotletakse. Kui vormiskriptina kasutatav JavaScripti veebiressurss seostatakse konkreetse olemi atribuudiga, on see olemi atribuut saadaval skriptile isegi siis, kui vorm ei sisalda selle atribuudi välja.

Lisateave: Veebiressursi sõltuvused

Interaktiivse teeninduskeskuse täiustused

Järgmised on interaktiivse teeninduskeskuse muudatused.

 • Interaktiivset teeninduskeskust nimetatakse nüüd klienditeeninduskeskuseks ja see on saadaval Unified Interface’i rakendusena.

 • Klienditeeninduskeskus kasutab vormitüüpi Peamine vormitüübi Peamine – interaktiivne kogemus asemel. Kui täiendate Dynamics 365 Customer Engagementi varasemalt versioonilt, teisendatakse kõik teie vormitüübid Peamine – interaktiivne kogemus vormitüübiks Peamine. Kõik teie vormitüübid Peamine – interaktiivne kogemus määratakse täiendamise ajal passiivseks ja pärast täiendamist tuleb vormid kasutamiseks lubada. Samuti on kõik vormitüübid Peamine – interaktiivne kogemus, mis on teisendatud vormitüübiks Peamine, madalama järguga kui olemasolevad vormitüübid Peamine, et vältida vormide järjestuse konflikte. See on tagamiseks, et kasutajatele kuvatakse pärast versiooni täiendamist veebikliendis õige vorm.

 • Kõigil olemitel on nüüd uues klienditeeninduskeskuse rakenduses interaktiivne kogemus aktiveeritud. See tähendab, et atribuut EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, mis näitab, kas olemil saab interaktiivset kogemust lubada, pole enam asjakohane. Selle atribuudi vastav säte kohandamistööriistas Luba interaktiivse kogemuse jaoks on praegusest väljaandest eemaldatud ja atribuut EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled eemaldatakse Dynamics 365 SDK Customer Engagementi tulevasest versioonist.

Andmeridade avamise vaikekäitumise alistamine olemiga seotud tabelis

Praegu avab mis tahes järgmine tegevus andmereal olemiga seotud tabelis vaikimisi olemikirje.

 • Andmerea topeltklõpsamine või rea peamise atribuudi lingi klõpsamine.

 • Andmerea valimine ja nupu ENTER vajutamine.

 • Puutetundlikul seadmel andmerea valimine.

Võib esineda olukordi, kus te ei soovi, et olemikirje avaneks, nt dokumendihalduse kirjete puhul võib olla kirje kuvamise asemel vaja hoopis SharePointi sait avada. Saate nüüd vaikekäitumise alistada ja määrata oma kohandatud käitumise.

Nüüd saab luua olemile käsudefinitsiooni, kasutades väärtust Mscrm.OpenRecordItem atribuudi Id väärtusena (<CommandDefinition> (RibbonDiffXml)), ja määratleda käsu kohandatud tegevuse <Tegevused> (RibbonDiffXml). Customer Engagement otsib olemi puhul seda käsu ID-d, kui püüate avada kirjet olemiga seotud tabelist, ja kui see on olemas, siis käivitab olemi kirje avamise asemel kohandatud tegevuse (vaikekäitumine).

Märkus

Seda funktsiooni toetatakse ainult järgmise korral: Unified Interface.

Äriprotsessi voo täiustused

Äriprotsessi voogusid on täiustatud, et pakkuda järgmisi muudatusi.

 • Unified Interface’is võimaldab meetod setDisplayState seada äriprotsessi juhtelemendi nüüd lisaks laiendatud ja ahendatud olekule ka ujuvasse olekusse. Sarnaselt võib meetod getDisplayState anda vastuseks „ujuva”, „laiendatud” või „ahendatud”, olenevalt äriprotsessi juhtelemendi olekust. Ujuv olek ei kehti veebikliendi puhul.

 • Nüüd saab käitada protsessitoiminguid, kasutades uut kliendi API-t: Xrm.Utility.invokeProcessAction. Võimalus käivitada programmiliselt protsessitoiminguid uue kliendi API abil on väljastatud selles väljaandes eelvaatefunktsioonina. Veebikliendis saate käivitada uue kliendi API abil mis tahes protsessitoimingu. Kuid Unified Interface’is saab käivitada uue kliendi API abil ainult need protsessitoimingud, mis on saadaval käivitamiseks äriprotsessi etapina.

 • Saate hankida ja määrata protsessi tegevusetapi edenemist, kasutades uusi kliendi API-sid: getProgress ja setProgress. Protsessi tegevusetapid on äriprotsessi etappide nupud, mida kasutajad saavad klõpsata, et käivitada nõudmisel töövoogu või toimingut. Protsessi tegevusetapp on eelvaatefunktsioon, mis võetakse kasutusele Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 väljalaskes. Lisateave: vt jaotist äriprotsessi voo automatiseerimine tegevuseetappidega teemas Ajaveeb: Uued automatiseerimise ja visualiseerimise funktsioonid äriprotsessi voogudele (avalik eelvaade).

  Märkus

  Kliendi API-sid getProgress ja setProgress ei toetata protsessi andmeetapis.

Vt ka

Mis uut on Unified Service Deskis arendajatele ja kohandajatele

Arendaja juhend rakendusele Dynamics 365 Customer Engagement