Hüvitise ja eeliste Power BI sisu

See teema kirjeldab Finance and Operationsi mooduli Hüvitis ja eelised Power BI sisu.

Sisupaketti kuuluvad aruanded

Pärast sisupaketi ühendamist Finance and Operationsi andmetega näitavad aruanded teie organisatsiooni andmeid. Kui te pole Microsoft Power BI-d varem kasutanud, saate selle kohta lisateavet jaotisest Power BI juhendatud õpe. Sisupaketti kuuluvad aruanded sisaldavad nii lisateavet andvaid diagramme kui ka tabeleid. Järgmises tabelis on kirjeldatud aruandeid.

Aruanne Sisu
Hüvitise ja eeliste analüüs Ettevõtte tunni- ja kuupalgalised töövõtjad, keskmine tunnitasu, keskmine kuutasu, töövõtjad töövõtutüübi järgi ja plaaniga liitumine
Töövõtja eelised Töövõtja liitumine valitud eelise järgi

Saate neil aruannetel olevaid diagramme ja paane filtreerida ning kinnitada armatuurlauale. Lisateavet Power BI-s filtreerimise ja kinnitamise kohta vt jaotisest Armatuurlaua loomine ja konfigureerimine.

Andmemudelid ja üksused

Hüvitise ja eeliste sisupaketi aruannete täitmiseks kasutatakse Finance and Operationsi andmeid. Järgmises tabelis on toodud sisupaketi aluseks olevad üksused.

Üksus Sisu Seosed teiste üksustega
Tööjõud_CalendarOffset Kalendri tasakaalustused aruannete tükeldamiseks Tööjõud_PastPositionAssignment, Tööjõud_PositionTrend, Tööjõud_WorkerTrend, Tööjõud_TerminatedWorker
Tööjõud_Ettevõte Ettevõtted, mille alusel aruandeid filtreerida Tööjõud_CurrentCompensation, Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Tasu Tasu määr ja sagedus aja jooksul Tööjõud_CurrentCompensation, Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_CurrentCompensation Tasu määr ja sagedus tänase kuupäeva seisuga Tööjõud_Ettevõte, Tööjõud_Hüvitis, Tööjõud_Demograafia, Tööjõud_Töö, Tööjõud_Ametikoht
Tööjõud_CurrentPosition Ametikohad tänase kuupäeva seisuga, täistööaja ekvivalent (TTE), avatud ametikohad ja täitmiseks avatud ametikohad Tööjõud_Tööjõu töö_Amet
Tööjõud_CurrentWorker Töötajad tänase kuupäeva seisuga, vanus ja inimeste arv Tööjõud_Ettevõte, Tööjõud_Hüvitis, Tööjõud_GeographicLocation, Tööjõud_Tulemus, Tööjõud_WorkerName, Tööjõud_ReportsToWorkerName, Tööjõud_WorkerTitle, Tööjõud_Demograafia, Tööjõud_Töö, Tööjõud_Tööhõive, Tööjõud_Ametikoht, Tööjõud_WorkerBenefit
Tööjõud_Kuupäev Päevad, nädalad, kuud ja aastad Tööjõud_PastPositionAssignment, Tööjõud_PositionTrend, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Demograafilised andmed Sünnikuupäev, sugu, etniline päritolu ja perekonnaseis Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Töösuhe Alguskuupäev, lõppkuupäev ja ülemineku kuupäev Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_GeographicLocation Linn, maakond, sihtnumber ja osariik või provints Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Töö Funktsioon, tüüp ja ametinimetus Tööjõud_CurrentPosition, Tööjõud_CurrentWorker
Tööjõud_PastPositionAssignment Määramise põhjus, alguskuupäev, lõppkuupäev ja töö Tööjõud_CalendarOffset, Tööjõud_Kuupäev, Tööjõud_Töö, Tööjõud_Ametikoht
Tööjõud_Tulemus Hinnang, kirjeldus ja hinnangumudel Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Amet Osakond, TTE, ametikoht, ametikoha tüüp ja ametinimetus Tööjõud_CurrentPosition, Tööjõud_CurrentWorker
Tööjõud_PositionTrend Ametikohad aja jooksul, TTE ja töö Tööjõud_CalendarOffset, Tööjõud_Kuupäev, Tööjõud_Töö, Tööjõud_Ametikoht
Tööjõud_ReportsToWorkerName Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_Oskus Oskus, oskuse tüüp ja hinnang
Tööjõud_TerminatedWorker Lõpetatud lepinguga töötajad, lepingu lõpetamise kuupäev, ametinimetus, ametikoht ja töö Tööjõud_Ettevõte, Tööjõud_Hüvitis, Tööjõud_GeographicLocation, Tööjõud_Tulemus, Tööjõud_WorkerName, Tööjõud_ReportsToWorkerName, Tööjõud_CalendarOffset, Tööjõud_Kuupäev, Tööjõud_WorkerTitle, Tööjõud_Demograafia, Tööjõud_Tööhõive, Tööjõud_Töö, Tööjõud_Ametikoht, Tööjõud_WorkerBenefit
Tööjõud_WorkerBenefit Jõustumiskuupäev, eelise valik, eelise plaan ja eelise tüüp Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_WorkerName Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_WorkerTitle Ametinimetus ja staaži kuupäev Tööjõud_CurrentWorker, Tööjõud_TerminatedWorker, Tööjõud_WorkerTrend
Tööjõud_WorkerTrend Töötajad aja jooksul, inimeste arv, ettevõte ja ametikoht Tööjõud_Ettevõte, Tööjõud_Hüvitis, Tööjõud_GeographicLocation, Tööjõud_Tulemus, Tööjõud_WorkerName, Tööjõud_ReportsToWorkerName, Tööjõud_CalendarOffset, Tööjõud_Kuupäev, Tööjõud_WorkerTitle, Tööjõud_Demograafia, Tööjõud_Tööhõive, Tööjõud_Töö, Tööjõud_WorkerBenefit