Tasu Power BI sisu

Selles teemas kirjeldatakse tasu Microsoft Power BI sisu. See selgitab ka seda, kuidas pääseda juurde aruannetele ning annab teavet andmemudeli ja üksuste kohta, mida kasutatakse sisu loomiseks.

Juurdepääs Power BI sisule

Tasu Power BI sisu kuvatakse tööruumis Tasuhaldus, kui kasutate ühte järgmistest toodetest:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Microsoft Dynamics 365 for Talent

Power BI sisu hulka kuuluvad aruanded

Tasu Power BI sisusse kuuluvad aruanded sisaldavad nii lisateavet andvaid diagramme kui ka tabeleid. Järgmises tabelis on kirjeldatud aruandeid.

Aruanne Sisu
Tasu ülevaade Teiste aruannete kokkuvõte
Tasu analüüs Ettevõtte tunni- ja kuupalgalised töötajad, töötajaid kokku tasuplaani alusel, mees- ja naistöötajad tasuplaani alusel ja töötajate tasu osakondade alusel
Ametikoha tasu analüüs Kõrgeim ja madalaim tunni- ja kuupalk, kõrgeima ja madalaima palgaga ametikohad ning täis- ja osalise ajaga ametikohad
Tasuplaani analüüs Töövõtja liitumine valitud eelise järgi

Saate neil aruannetel olevaid diagramme ja paane filtreerida ning kinnitada armatuurlauale. Lisateavet Power BI-s filtreerimise ja kinnitamise kohta vt jaotisest Armatuurlaua loomine ja konfigureerimine.

Andmemudelid ja üksused

Tasu Power BI sisus olevate aruannete täitmiseks kasutatakse järgmisi andmeid. Selles tabelis on toodud sisu aluseks olevad üksused.

Üksus Sisu Seosed teiste üksustega
Kalendri tasakaalustus Kalendri tasakaalustused aruannete tükeldamiseks Varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, töötaja trend, lõpetatud lepinguga töötaja
Ettevõte Ettevõtted, mille alusel aruandeid filtreerida Praegune tasu, praegune töötaja, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Hüvitus Tasu määr ja sagedus aja jooksul Praegune tasu, praegune töötaja, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Praegune tasu Tasu määr ja sagedus tänase kuupäeva seisuga Ettevõte, tasu, demograafia, töö, ametikoht
Praegune ametikoht Ametikohad tänase kuupäeva seisuga, täistööaja ekvivalent (TTE), avatud ametikohad ja täitmiseks avatud ametikohad Töö, ametikoht
Praegune töötaja Töötajad tänase kuupäeva seisuga, vanus ja inimeste arv Ettevõte, tasu, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töö, töösuhe, ametikoht, soodustused
Kuupäev Päevad, nädalad, kuud ja aastad Varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Demograafilised näitajad Sünnikuupäev, sugu, etniline päritolu ja perekonnaseis Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Tööhõive Alguskuupäev, lõppkuupäev ja ülemineku kuupäev Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Geograafiline asukoht Linn, maakond, sihtnumber ja osariik või provints Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Töö Funktsioon, tüüp ja ametinimetus Praegune ametikoht, praegune töötaja
Varasem ametikoha määramine Määramise põhjus, alguskuupäev, lõppkuupäev ja töö Kalendri tasakaalustus, kuupäev, töö, ametikoht
Ametikoht Osakond, TTE, ametikoht, ametikoha tüüp ja ametinimetus Praegune ametikoht, praegune töötaja
Ametikoha trend Ametikohad aja jooksul, TTE ja töö Kalendri tasakaalustus, kuupäev, töö, ametikoht
Otsene juht Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Praegune töötaja, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Lõpetatud lepinguga töötaja Lõpetatud lepinguga töötajad, lepingu lõpetamise kuupäev, ametinimetus, ametikoht ja töö Ettevõte, tasu, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, kalendri tasakaalustus, kuupäev, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töö, ametikoht, soodustused
Soodustused Jõustumiskuupäev, eelise valik, eelise plaan ja eelise tüüp Praegune nimi, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Töövõtja nimi Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Töötaja ametinimetus Ametinimetus ja staaži kuupäev Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Töötaja trend Töötajad aja jooksul, inimeste arv, ettevõte ja ametikoht Ettevõte, tasu, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, kalendri tasakaalustus, kuupäev, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töö, soodustused