Aruande definitsioonid finantsaruande koosturis

See artikkel käsitleb aruande definitsioone. Aruande definitsioon on aruande komponent (koosteüksus), mis kasutab aruande loomiseks readefinitsiooni, veeru definitsiooni ja valikulist aruandluspuu definitsiooni. Aruande definitsioon annab valikud ja sätted ka aruande kohandamiseks.

Aruande definitsioon on aruande komponent (koosteüksus), mis kasutab aruande loomiseks readefinitsiooni, veeru definitsiooni ja valikulist aruandluspuu definitsiooni. Aruande määratlus pakub suvandeid ja sätteid, mida saate aruande kohandamiseks kasutada. Pärast rea ja veeru definitsioonide määratlemist peate need aruande definitsiooni kombineerima. Saate määratleda ka definitsioonide muid aspekte, nagu üksikasjade tase ja aruande kuupäev. Seejärel saate salvestada ja aruande luua. Finantsaruandlus pakub järgmisi üksikasjade tasemeid.

 • Rahandus
 • Rahaline ja Konto
 • Rahaline, Konto ja Kanne

Olenevalt sellest, kuidas andmed on Microsoft Dynamics ERP süsteemi salvestatud, ei pruugi kande üksikasjad aruannetes saadaval olla.

Aruande määratluse loomine

 1. Klõpsake aruande kujundaja menüüs Fail nuppu Uus ja seejärel valige Aruande definitsioon.
 2. Määrake sobiv teave vahekaartidel Aruanne, Väljund ja jaotus, Päised ja jalused ja Sätted.

Aruande definitsiooni sisu

Järgmises tabelis kirjeldatakse aruande definitsiooni vahekaarte ja seda, kuidas teavet kasutatakse.

Väli Kirjeldus
Aruanne Aruande loomine, aruande seadistamine või olemasoleva aruande muutmine.
Väljund ja jaotus Väljundi tüübi ja aruande sihtkoha muutmine.
Päised ja jalused Aruande päiste ja jaluste määratlemine ja vormindamine. Näiteks saate lisada päisesse või jalusesse teksti või pilte. Finantsaruandlus toetab piltide puhul failivorminguid .bmp, .jpg ja .png. Võite sisestada ka automaatteksti koode muu teabe, näiteks ettevõtte nime, aruande nime või lehekülje numbri sisestamiseks.
Sätted Aruande definitsiooni sätete, näiteks järgmiste sätete määratlemine.
 • Summade vormindamine ja ümardamine
 • Üksikasjade aruannete vormindamine
 • Aruandluspuude vormindamine
 • Erandite aruande loomine
 • Valuuta konverteerimise määratlemine
 • Vahesumma ja konto üksikasjade filtrimine

Lisaressursid

Finantsaruandlus