Töötajate arengu Power BI sisu

Selles teemas kirjeldatakse töötajate arengu Microsoft Power BI sisu.

Power BI sisu hulka kuuluvad aruanded

Töötaja arengu Power BI sisusse kuuluvad aruanded sisaldavad nii lisateavet andvaid diagramme kui ka tabeleid. Järgmises tabelis on kirjeldatud aruandeid.

Aruanne Sisu
Töötaja arengu ülevaade Teiste aruannete kokkuvõte
Töötaja oskuste analüüs Töötaja oskuste tüübid ja töötaja oskused tüübi järgi
Töötaja oskuste taseme analüüs Töötaja oskuste tase osakonna järgi, töötajad oskuste taseme ja oskuste tüübi järgi ja madalaimad ning kõrgeimad tasemed oskuste järgi
Oskuse profiil Valitud töötaja oskuse profiil
Oskuse analüüs Oskused tüübi ja hinnangu alusel
Jõudluse hinnangu analüüs Töötajad madalaima ja kõrgeima hinnangu järgi töö alusel, töötajate hinnangud osakondade järgi, töötajad hinnangu ja ametikoha tüübi järgi ning kõrgeimad ja madalaimad hinnangud ametikoha järgi
Töötaja jõudluse analüüs Töötaja hinnangud valitud hinnangu puhul juhilt

Saate neil aruannetel olevaid diagramme ja paane filtreerida ning kinnitada armatuurlauale. Lisateavet Power BI-s filtreerimise ja kinnitamise kohta vt jaotisest Armatuurlaua loomine ja konfigureerimine.

Andmemudelid ja üksused

Üksus Sisu Seosed teiste üksustega
Kalendri tasakaalustus Kalendri tasakaalustused aruannete tükeldamiseks Varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, töötaja trend, lõpetatud lepinguga töötaja
Ettevõte Ettevõtted, mille alusel aruandeid filtreerida Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Praegune ametikoht Ametikohad tänase kuupäeva seisuga, täistööaja ekvivalent (TTE), avatud ametikohad ja täitmiseks avatud ametikohad Töö, ametikoht
Praegune töötaja Töötajad tänase kuupäeva seisuga, vanus ja inimeste arv Ettevõte, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töö, töösuhe, ametikoht
Kuupäev Päevad, nädalad, kuud ja aastad Varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Demograafilised näitajad Sünnikuupäev, sugu, etniline päritolu ja perekonnaseis Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Tööhõive Alguskuupäev, lõppkuupäev ja ülemineku kuupäev Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Geograafiline asukoht Linn, maakond, sihtnumber ja osariik või provints Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Töö Funktsioon, tüüp ja ametinimetus Praegune ametikoht, praegune töötaja
Varasem ametikoha määramine Määramise põhjus, alguskuupäev, lõppkuupäev ja töö Kalendri tasakaalustus, kuupäev, töö, ametikoht
Ametikoht Osakond, TTE, ametikoht, ametikoha tüüp ja ametinimetus Praegune ametikoht, praegune töötaja
Ametikoha trend Ametikohad aja jooksul, TTE ja töö Kalendri tasakaalustus, kuupäev, töö, ametikoht
Otsene juht Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Lõpetatud lepinguga töötaja Lõpetatud lepinguga töötajad, lepingu lõpetamise kuupäev, ametinimetus, ametikoht ja töö Ettevõte, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, kalendri tasakaalustus, kuupäev, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töösuhe, töö, ametikoht
Töövõtja nimi Eesnimi, perekonnanimi ja täielik nimi Praegune töötaja, lõpetatud lepinguga töötaja, töötaja trend
Töötaja ametinimetus Ametinimetus ja staaži kuupäev Praegune töötaja, lõpetatud, töötaja, töötaja trend
Töötaja trend Töötajad aja jooksul, inimeste arv, ettevõte ja ametikoht Ettevõte, geograafiline asukoht, töötaja nimi, otsene juht, kalendri tasakaalustus, kuupäev, töötaja ametinimetus, demograafilised andmed, töösuhe, töö
Töö Funktsioon, tüüp ja ametinimetus Praegune töötaja, praegune ametikoht, töötaja trend, töö eelistatud oskus, varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, lõpetatud lepinguga töötaja
Töö eelistatud oskus Tähtsus, hinnang, oskus ja oskuse tase Töö
Töötaja oskuste analüüs Sertifitseeritud, tase, taseme kuupäev ja oskus Töötaja nimi, oskus
Jõudlus Hinnang, kirjeldus ja hinnangumudel Praegune töötaja, praegune ametikoht, töötaja trend, töö eelistatud oskus, varasem ametikoha määramine, ametikoha trend, lõpetatud lepinguga töötaja
Oskus Oskus, oskuse tüüp ja hinnang Töötaja oskuste analüüs, töö eelistatud oskus