Müügi ja tulususe tulemuste Power BI sisu

See teema kirjeldab, mida hõlmab müügi ja tulususe jõudluse Microsoft Power BI sisu. See selgitab ka seda, kuidas pääseda juurde Power BI aruannetele ning annab teavet andmemudeli ja üksuste kohta, mida kasutatakse sisu loomiseks.

Ülevaade

Müügi ja tulususe jõudluse Power BI sisu loodi selleks, et müügijuhid saaksid jälgida peamisi müügimõõdikuid: tulu, brutokasumit ja kasumimarginaale. Selles kasutatakse müügikannete andmeid ning antakse koondvaade kogu ettevõtte müüginumbritest ja müügitulemuste jaotusest klientide ning toodete kohta.

Aruanded toovad esile tulu muutused ja kasumi kasvu aja jooksul. Seega saab neid aruandeid kasutada juhtide teavitamiseks eraldi klientide ja toodete positiivsetest ning negatiivsetest trendidest. Lisaks võrreldakse diagrammidel erinevate tootekategooriate tulu ja kasumlikkust ning kliendigruppe omavahel. Tänu sellele saavad kategooria- ja piirkonnajuhid tuvastada mahajääjaid ja liidreid. Lõpuks loob põhjalik aruanne graafiku eraldi kliendi tulu ja kasumimarginaali võrdlusega. Seega on kliendihalduritel andmetepõhine alus, mille abil oma müügi- ja turundustegevusi iga kliendi profiiliga kohandada.

Müügi ja tulususe tulemuste sisu võimaldab müügijuhtidel analüüsida müügitulemusi järgmisel viisil.

  • Aasta senine tulu (kliendigruppide ja eraldi klientide, müügikategooriate ja eraldi toodete ning geograafiliste asukohtade järgi)
  • Tulu muutus aastate lõikes (kliendipiirkondade ja müügikategooriate alusel)

Kasumlikkuse analüüsimiseks on järgmised võimalused.

  • Brutokasum ja kasumimarginaal (kliendigruppide ja toote müügikategooriate alusel)
  • Brutokasumi muutus aastate lõikes
  • Kliendi kasumlikkus (tulu järgi võrreldes kogutuluga)

Juurdepääs Power BI sisule

Power BI sisu Müügi ja tulususe jõudlus kuvatakse lehel Müügi ja tulususe jõudlus (Müük ja turundus > Päringud ja aruanded > Müügijõudluse analüüs > Müügi ja tulususe jõudlus).

Power BI sisu hulka kuuluvad mõõdikud

Müügi ja tulususe jõudluse Power BI sisu sisaldab mõõdikute kogumist koosnevat aruannet. Neid mõõdikuid visualiseeritakse diagrammide, paanide ja tabelitena. Järgmine tabel annab ülevaate sisu visualiseerimistest.

Aruandeleht Diagrammid Paanid
Tulu kliendi alusel 10 parimat klienti tulu alusel Kogutulem
Kogutulu kliendigrupi alusel YOY tulu kasv
Keskmine kliendi tulu kliendigrupi alusel Kogutulu
Tulu ja brutokasum kliendigrupi alusel
Tulu toote alusel Tulu ja brutokasum müügikategooria alusel Toodete # kokku
10 parimat toodet tulu alusel Aktiivsete toodete arv ja osakaal koguarvust
Kogutulu müügikategooria alusel Toodete arv, mis annavad 80% tulust
Tulu perioodi alusel* Tulu kuu alusel YOY tulu kasv
Varasema tulu hälve, YOY YOY tulu kasvu %
Müügihälve kokku kliendipiirkonna alusel
Tulu asukoha järgi Müügitulu linna alusel
YOY tulu kasvu %
Müügitulu piirkonna alusel
Kliendi kasumlikkus Kogutulu võrreldes kliendipõhise tuluga Brutokasum, kogutulu, YOY tulu kasv
Tulususe analüüs Tulu ja kogutulu kuu alusel
15 parimat klienti kogutulu alusel
Kogutulu kuu alusel, YOY

* Selle ja eelmise aasta tulu ja kasv müügikategooriate alusel.

Andmemudelid ja üksused

Aruandelehtede täitmiseks müügi ja tulususe jõudluse Power BI sisus kasutatakse järgmisi andmeid. Need andmed on esitatud koondmõõtmistena, mis on üksuse kaupluses etapiviisilised. Üksuse kauplus on analüüsile optimeeritud Microsoft SQL Serveri andmebaas. Lisateavet vt teemast Ülevaade Power BI integratsioonist üksuse kauplusega.

Selle sisu koondmõõtmised on rakenduste Microsoft Dynamics AX 2012 ja Microsoft Dynamics AX 2012 R3 müügikuubis olnud koondmõõtmiste alamkogum. Kuubi koondmõõtmiste korraldamiseks üksuse kaupluses tuleb muuta need juurutatavaks. Lisateavet leiate üksuse kaupluses koondmõõtmiste korraldamise protseduurist ajaveebipostituses Power BI integratsioon üksuse kauplusega Dynamicsis.

Järgmisi arve ridade üksuse peamisi koondmõõtmisi kasutatakse sisu alusena.

Üksus Peamised koondmõõtmised Dynamics 365 andmeallikas Väli Kirjeldus
Arve read Tulu CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Summa arvestusvaluutas.
Müüdud kaupade omahind InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Kulusumma ja korrigeerimine
Komisjoni rea summa – arvestusvaluuta CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) Komisjonitasu summa arvestusvaluutas.

Järgmine tabel näitab arve ridade üksuse peamisi koondmõõtmisi, mida kasutatakse mitme arvutatud meetme loomiseks sisu andmekogumis.

Mõõt Kalkulatsioon
Kogukasum SUM(Tulu – COGS – Komisjon – Käibemaks (sisaldub kliendiarve rea summas))
Kogutulu SUM(Kogutulu / (Tulu – Käibemaks (sisaldub kliendiarve rea summas)))
Eelmise aasta tulu Eelmise aasta tulu = CALCULATE(SUM('Arve read'[Tulu]), SAMEPERIODLASTYEAR(Kuupäevad[Kuupäev]))

Järgmises müügikuubis olevaid põhidimensioone kasutatakse filtritena koondmõõtmiste tükeldamiseks suurema granulaarsuse saavutamiseks ja sügavama analüütilise ülevaate andmiseks.

Üksus Atribuutide näited
Kliendid Kliendigrupid, Kliendipiirkonnad, Aadress, Valdkond
Tooted Tootenumber, Toote nimi, Kaubagruppide nimi
Müügikategooriad Müügi kategooria nimed
Juriidilised isikud Juriidilise isiku nimed
Kuupäevad Kuupäevad

Vaikimisi näitab sisu jooksva kalendriaasta andmeid. Kuid kuupäevafiltrit saab muuta aruande filtrite jaotises. Saate muuta ka ettevõtte filtrit.