Avalduse andmetega dokumentide loomine

Selle protseduuri toimingute lõpule viimiseks peate esmalt teostama protseduuri „ER Avalduse andmete värskendusega dokumentide genereerimine (4. osa: vormingu muutmine)“.

Selles protseduuris demonstreeritakse, kuidas kujundada elektroonilise aruandluse (ER) konfiguratsioone elektroonilise dokumendi genereerimiseks ja avalduse andmete uuendamiseks. Käesolevas näites kasutate ER vormingu konfiguratsiooni Intrastati aruande loomiseks ja avalduse andmete värskendamiseks arhiivimisdetailide ja aruandlusprotsessi jaoks.

Protseduur on loodud kasutajatele, kellele on määratud süsteemiadministraatori või elektroonilise aruandluse arendaja roll. Need toimingud saab lõpule viia DEMF-i andmekomplekti abil. Enne alustamist veenduge, et ettevõtte DEMF riigikontekst on BEL (Belgia).

Väliskaubanduse parameetrite häälestamine

 1. Minge jaotisse Maks > Seadistus > Väliskaubandus > Väliskaubanduse parameetrid.
 2. Klõpsake vahekaarti Numbriseeriad.
  • Intrastat-aruandlusprotsessi üksikasjade arhiivimiseks tuleb tuvastada iga loodud arhiivi kirjed. Selleks peab olema konfigureeritud spetsiaalne numbriseeria.
 3. Valige viide "Intrastat archive ID”.
 4. Tippige väärtus väljale Numbriseeria kood.
  • Sisestage või valige väärtus Fore_2’ väljal Numbriseeria kood.
 5. Numbriseeria koodi ResolveChanges.
 6. Klõpsake nuppu Salvesta.
 7. Sulgege leht.

Muudetud ER-vormingu käivitamine

 1. Avage Organisatsiooni haldamine > Elektrooniline aruandlus > Konfiguratsioonid.
 2. Laiendage puul valikut „Intrastat (model)".
 3. Tehke puul valik „Intrastat (model)\Intrastat (format)".
 4. Klõpsake nuppu Käivita.
 5. Sisestage valiku Sisesta fail nimeväljale „intrastat2.xml".
  • intrastat2.xml
 6. Klõpsake nuppu OK.

Vaadake üle ER-vormingu käivitamise tulemused

* Vaadake genereeritud XML-fail üle. 
 1. Sulgege leht.
 2. Avage Maks > Deklaratsioonid > Väliskaubandus > Intrastat.
  • Avage vorm, mis sisaldab Intrastati kandeid, mis on kaasatud genereeritud elektroonilisse dokumenti.
 3. Klõpsake valikut „Intrastat archive".
  • Kuna käivitatud elektroonilise aruandluse vorming sisaldab nüüd avalduse andmete värskenduse sätet, on lõpule viidud Intrastat-aruande üksikasjad arhiivitud. Sellel vormil saate vaadata loodud arhiivi päisekirjet.
 4. Klõpsake käsku Details (Üksikasjad).
  • Sellel vormil saate vaadata loodud arhiivi üksikasju.
 5. Sulgege leht.
 6. Sulgege leht.
 7. Sulgege leht.