Üksuse andmete avamine Excelis ja andmete värskendamine Exceli lisandmooduliga

See teema selgitab, kuidas avada üksuse andmeid Microsoft Excelis, ja seejärel vaadata, värskendada ja redigeerida andmeid, kasutades Microsoft Dynamics Office’i Excelile mõeldud lisandmoodulit. Üksuse andmete avamiseks saate käivitada Exceli või rakenduse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations kaudu.

Kui avate üksuse andmed Excelis, saate neid kiiresti ja hõlpsasti vaadata ja redigeerida, kasutades Exceli lisandmoodulit. See lisandmoodul nõuab rakendust Microsoft Excel 2016.

Märkus

Kui teie Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) rentnik konfigureeritakse kasutama teenust Active Directory Federation Services (AD FS), peate veenduma, et Office’i 2016. aasta mai värskendus on rakendatud nii, et Exceli lisandmoodul saab teid korrektselt sisse logida.

Exceli lisandmooduli kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake lühivideot Exceli malli loomine päise ja reamustrite jaoks rakenduses Dynamics 365 for Finance and Operations.

Avage üksuse andmed Excelis rakenduse Finance and Operations käivitamisel

 1. Valige rakenduse Finance and Operations käsk Ava Microsoft Office’is.

  Kui lehe juurandmete allikas (tabel) on sama kui mis tahes üksuste juurandmeallikas, luuakse lehe jaoks vaikesuvandid Ava Excelis. Suvandid Ava Excelis on leitavad sagedasti kasutatavatel lehtedel, nagu Kõik hankijad ja Kõik kliendid.

 2. Valige käsk Ava Excelis ja avage loodav töövihik. Sellel töövihikul on üksuse jaoks sidumisteave, osuti teie keskkonnale ja osuti Exceli lisandmoodulile.

 3. Valige Excelis käsk Luba redigeerimine, et lubada Exceli lisandmooduli käivitamine. Exceli lisandmoodul töötab Exceli akna paremal küljel olevas paanis.

 4. Kui käivitate Exceli lisandmooduli esimest korda, valige käsk Usalda seda lisandmoodulit.

 5. Kui teil palutakse sisse logida, valige käsk Logi sisse ja seejärel logige sisse, kasutades samu mandaate, mida kasutasite rakendusse Finance and Operations sisselogimisel. Exceli lisandmoodul kasutab varasemat Internet Exploreri sisselogimise konteksti ja logib teid võimaluse korral automaatselt sisse. Seetõttu kinnitage kasutajanimi Exceli lisandmooduli paremal ülanurgas.

Exceli lisandmoodul loeb automaatselt valitud üksuse andmeid. Pange tähele, et töövihikus ei ole andmeid, kuni Exceli lisandmoodul loeb need sisse.

Üksuse andmete avamine Exceli kaudu käivitamisel

 1. Valige Excelis vahekaardil Lisa grupis Lisandmoodulid suvand Store, et avada Office Store.

 2. Office Store’is otsige märksõna Dynamics ja seejärel valige käsk Lisa, mis asub valiku Microsoft Dynamicsi Office’i lisandmoodul (Exceli lisandmoodul) kõrval.

 3. Kui käivitate Exceli lisandmooduli esimest korda, valige käsk Usalda seda lisandmoodulit, et lubada Exceli lisandmooduli käivitamine. Exceli lisandmoodul töötab Exceli akna paremal küljel olevas paanis.

 4. Valige suvand Serveriteabe lisamine, et avada paan Suvandid.

 5. Kopeerige brauseris URL rakenduse Finance and Operations sihteksemplari URL, kleepige see väljale Serveri URL ja seejärel kustutage kõik, mis järgneb hostinimele. Tulemuseks saadav URL peaks sisaldama ainult hostinime.

  Näiteks kui URL on https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, kustutage kõik peale https://xxx.dynamics.com.

 6. Muudatuse kinnitamiseks valige OK ja seejärel Jah. Exceli lisandmoodul taaskäivitub ja laadib metaandmed.

  Nupp Kujundus on nüüd saadaval. Kui Exceli lisandmoodulil on nupp Aplettide laadimine, pole te tõenäoliselt õige kasutajana sisse logitud. Lisateabe saamiseks vaadake selle teema jaotises Tõrkeotsing olevat nuppu „Kuvatakse nupp Aplettide laadimine”.

 7. Valige Kujundus. Exceli lisandmoodul toob üksuse metaandmed.

 8. Valige käsk Lisa tabel. Ilmub olemite loend. Olemid on esitatud vormingus „Nimi – silt”.

 9. Valige loendis üksus, nagu Kliendid – kliendid, ja seejärel valige suvand Edasi.

 10. Välja lisamiseks loendist Saadaolevad väljad loendisse Valitud väljad valige väli ja seejärel nupp Lisa. Võite ka topeltklõpsata välja loendis Saadolevad väljad.

 11. Pärast soovitud väljade loendisse Valitud väljad lisamist veenduge, et kursor oleks töölehel õiges kohas (nt lahter A1), ja seejärel valige nupp Valmis. Kujundajast väljumiseks valige nupp Valmis.

 12. Andmekogumi sissetõmbamiseks valige käsk Värskenda.

Üksuse andmete vaatamine ja värskendamine Excelis

Pärast seda, kui Exceli lisandmoodul loeb üksuse andmed töövihikusse, saate värskendada andmeid igal ajal, valides Exceli lisandmoodulis nupu Värskenda.

Üksuse andmete redigeerimine Excelis

Saate muuta üksuse andmeid vastavalt vajadusele ja avaldada selle seejärel tagasi, valides Exceli lisandmoodulis nupu Avalda. Kirje redigeerimiseks valige töölehel lahter ja muutke seejärel lahtri väärtust. Uue kirje lisamiseks järgige üht järgmist juhist.

 • Klõpsake andmeallikate tabelis mis tahes kohas ja seejärel valige Exceli lisandmoodulis nupp Uus.
 • Klõpsake andmeallikate tabeli viimases reas ja seejärel vajutage tabulaatoriklahvi, kuni kursor liigub selle rea viimasest veerust välja ja luuakse uus rida.
 • Klõpsake vahetult andmeallikate tabeli all olevas reas ja alustage lahtrisse andmete sisestamist. Kui liigutate fookuse sellest lahtrist välja, laieneb tabel uue rea kaasamiseks.
 • Päisekirjete väljaseoste puhul valige üks väli ja seejärel valige Exceli lisandmoodulis nupp Uus.

Pange tähele, et uue kirje saab luua ainult siis, kui kõik põhi- ja kohustuslikud väljad on töölehel seotud või kui filtritingimusi kasutades on vaikeväärtused sisestatud.

Kirje kustutamiseks järgige üht nendest juhistest.

 • Paremklõpsake kustutatava töölehe rea kõrval olevat rea numbrit ja seejärel valige käsk Kustuta.
 • Paremklõpsake kustutatava töölehe rea kõrval olevas reas ja seejärel valige Kustuta > Tabeli read.

Kui andmeallikad on lisatud seotud andmeallikatena, avaldatakse päis enne ridu. Kui teiste andmeallikate vahel esineb sõltuvusi, võite muuta avaldamise vaikejärjekorda. Avaldamise järjekorra muutmiseks valige Exceli lisandmoodulis nupp Suvandid (hammasrattasümbol) ja seejärel valige kiirkaardil Andmekonnektor käsk Konfigureeri avaldamisjärjekorda.

Lisa või eemalda veerge

Saate kasutada kujundajat, et reguleerida veerge, mis lisatakse automaatselt töölehele.

Märkus

Kui nuppu Kujundus ei kuvata Exceli lisandmoodulis nupu Filter all, peate lubama andmeallika kujundaja. Valige nupp Suvandid (hammasrattasümbol) ja seejärel märkige ruut Luba kujundus.

 1. Valige Exceli lisandmoodulis suvand Kujundus. Kõik andmeallikad on nimetatud.

 2. Valige andmeallika kõrval käsk Redigeeri (pliiatsisümbol).

 3. Reguleerige väljade loendit vastavalt vajadusele loendis Valitud väljad.

  • Välja lisamiseks loendist Saadaolevad väljad loendisse Valitud väljad valige väli ja seejärel nupp Lisa. Võite ka topeltklõpsata välja loendis Saadolevad väljad.
  • Välja loendist Valitud väljad eemaldamiseks valige väli ja seejärel käsk Eemalda. Teise võimalusena topeltklõpsake välja.
  • Väljade järjestuse muutmiseks valige väli loendis Valitud väljad ja seejärel klõpsake nuppu Üles või Alla.
 4. Andmeallikale tehtud muudatuste rakendamiseks valige käsk Värskenda. Kujundajast väljumiseks valige nupp Valmis.

 5. Kui lisasite välja (veerg), valige käsk Värskenda, et tõmmata sisse värskendatud andmekogum.

Kopeeri keskkonna andmed

Ühest keskkonnast töövihikusse toodud andmeid saab kopeerida muusse keskkonda. Siiski ei saa lihtsalt ühenduse URL-i muuta, kuna töövihiku andmete vahemälu käsitleb ka edaspidi andmeid olemasolevate andmetena. Selle asemel tuleb kasutada funktsiooni Keskkonna andmete kopeerimine, et kopeerida andmed uude keskkonda uute andmetena.

 1. Valige nupp Suvandid (hammasrattasümbol) ja seejärel valige kiirkaardil Andmekonnektor suvand Keskkonna andmete kopeerimine.

 2. Sisestage uue keskkonna serveri URL.

 3. Tegevuse kinnitamiseks valige OK ja seejärel Jah. Exceli lisandmoodul taaskäivitub ja loob ühenduse uue keskkonnaga. Töövihiku olemasolevaid andmeid käsitletakse uute andmetena.

  Pärast Exceli lisandmooduli taaskäivitumist ilmub teateaken, mis annab teada, et töövihik on keskkonna kopeerimise režiimis.

 4. Valige käsk Avalda, et kopeerida andmed uude keskkonda uute andmetena. Keskkonna kopeerimise operatsiooni tühistamiseks ja uues keskkonnas olemasolevate andmete ülevaatamiseks valige käsk Värskenda.

Tõrkeotsing

On mõned probleemid, mida saab lahendada mõne lihtsa juhise kaudu.

 • Kuvatakse nupp Aplettide laadimine: kui Exceli lisandmoodulil on pärast sisselogimist nupp Aplettide laadimine, pole te tõenäoliselt õige kasutajana sisse logitud. Selle probleemi lahendamiseks veenduge, et Exceli paremas ülanurgas ilmub õige kasutaja. Kui ilmub vale kasutajanimi, valige see, logige välja ja logige tagasi sisse.
 • Kuvatakse teade „Keelatud”: kui näete Exceli lisandmoodulis metaandmete laadimise ajal teadet „Keelatud”, siis ei ole kontol, mis on Exceli lisandmoodulisse sisse logitud, õigust kasutada sihtteenust, -eksemplari või -andmebaasi. Selle probleemi lahendamiseks veenduge, et Exceli paremas ülanurgas ilmub õige kasutaja. Kui ilmub vale kasutajanimi, valige see, logige välja ja logige tagasi sisse.
 • Excelis kuvatakse tühi veebileht: kui sisselogimisprotsessi käigus avaneb tühi veebileht, nõuab konto AD FS-i, kuid lisandmoodulit sisaldav Exceli versioon pole sisselogimise dialoogiboksi laadimiseks piisavalt hiljutine. Selle probleemi lahendamiseks värskendage kasutatavat Exceli versiooni. Exceli versiooni värskendamiseks, kui olete viitkanalis asuvas ettevõttes, kasutage tööriista Office’i juurutustööriist, et liikuda edasilükatud kanalist praegusesse kanalisse.