Täpsema filtreerimise ja päringu süntaks

See artikkel kirjeldab filtreerimis- ja päringuvalikuid, mis on saadaval, kui kasutate filtripaanil või ruudustiku veerupäisefiltrites dialoogi Täpsem filter / sortimine või tehtemärki vastab.

Täpsem päringusüntaks

Süntaks Märgi kirjeldus Kirjeldus Näide
väärtus Võrdub sisestatud väärtusega Tippige väärtus, mille soovite leida. Sepp leiab väärtuse "Sepp".
!väärtus (hüüumärk) Ei võrdu sisestatud väärtusega Tippige hüüumärk ja seejärel väärtus, mille soovite välistada. !Sepp leiab kõik väärtused, välja arvatud "Sepp".
algväärtus..lõppväärtus (topeltpunkt) Kahe teineteisest topeltpunktiga eraldatud sisestatud väärtuse vahel Tippige algväärtus, seejärel kaks punkti ja siis lõppväärtus. 1..10 leiab kõik väärtused vahemikus 1 kuni 10. Kuid näiteks stringiväljal leiab A..C kõik tähtedega "A" ja "B" algavad väärtused ning väärtused, mis võrduvad täpselt tähega "C". Näiteks ei leia see päring stringi "Ca". Selleks et leida kõiki väärtusi vahemikus "A" kuni "C", tippige A..D.
..väärtus (topeltpunkt) Sisestatud väärtusest väiksem või sellega võrdne Tippige kaks punkti ja seejärel väärtus. ..1000 leiab iga tuhandest väiksema või sellega võrdse arvu, näiteks "100", "999,95" ja "1000".
väärtus.. (topeltpunkt) Sisestatud väärtusest suurem või sellega võrdne Tippige väärtus ja seejärel kaks punkti. 1000.. leiab iga tuhandest suurema või sellega võrdse arvu, näiteks "1000", "1000,01" ja "1 000 000".
>väärtus (märk „suurem kui”) Sisestatud väärtusest suurem Tippige märk „suurem kui” (>) ja seejärel väärtus. >1000 leiab iga tuhandest suurema arvu, näiteks "1000,01", "20 000" ja "1 000 000".
<väärtus (märk „väiksem kui”) Sisestatud väärtusest väiksem Tippige märk „väiksem kui” (<) ja seejärel väärtus. <1000 leiab iga tuhandest väiksema arvu, näiteks "999,99", "1" ja "–200".
väärtus* (tärn) Sisestatud väärtusega algav Tippige lähteväärtus ja selle järele tärn (). S leiab iga "S"-tähega algava stringi, näiteks "Stockholm", "Sydney" ja "San Francisco".
väärtus (tärn) Sisestatud väärtusega lõppev Tippige tärn ja selle järele lõppväärtus. east leiab iga "east"-lõpulise stringi, näiteks "Northeast" ja "Southeast".
väärtus (tärn) Sisaldab sisestatud väärtust Tippige tärn, otsitav väärtus ja selle järele veel üks tärn. rn leiab iga stringi, milles sisaldub täheühend "rn", näiteks "Pärnu" ja "Kernu".
? (küsimärk) Ühte või mitut tundmatut märki sisaldav Tippige väärtuses tundmatu märgi asemele küsimärk. Ma?i leiab nii "Mari" kui ka "Mati".
väärtus,väärtus (koma) Vastendab sobivad väärtused komadega eraldatult Tippige kõik kriteeriumid, eraldades need komadega. A, D, F, G leiab täpselt "A", "D", "F" ja "G". 10, 20, 30, 100 leiab täpselt "10, 20, 30, 100".
(SQL-lause) (sulgudes SQL-lause) Kirjeldatud päringule vastav Tippige sulgudesse päring SQL-lausena. (data source.Fieldname != "A")
T Tänane kuupäev Tippige T. T vastab tänasele kuupäevale.
(methodName(parameters)) (SysQueryRangeUtil-meetod sulgudes Vastendab SysQueryRangeUtil-meetodi parameetritega määratud väärtuse või väärtusevahemiku Tippige SysQueryRangeUtil-meetod, mille parameetrid määravad väärtuse või väärtusevahemiku.
 1. Klõpsake valikuid Müügireskontro > Arved > Ava kliendiarved.
 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + F3, et avada leht Päring.
 3. Klõpsake vahekaardil Vahemik nuppu Lisa.
 4. Valige väljal Tabel suvand Avatud kliendikanded.
 5. Valige väljal Väli suvand Tähtaeg.
 6. Sisestage väljale Kriteeriumid väärtus (yearRange(-2,0)).
 7. Klõpsake nupul OK. Loendilehte värskendatakse, et kuvada teie sisestatud kriteeriumitele vastavad arved. Selle näite puhul loetletakse kahe eelmise aasta tasumata arved.
Lisateavet SysQueryRangeUtil-kuupäevameetodite kohta ja mõne näite leiate järgmises jaotises toodud tabelist.

Täpsemad kuupäevapäringud, mis kasutavad SysQueryRangeUtil-meetodeid

Meetod Kirjeldus Näide
Day (_relativeDays=0) Leidke seansi kuupäevaga seotud kuupäev. Positiivsed väärtused näitavad tulevikukuupäevi ja negatiivsed väärtused näitavad minevikukuupäev.
 • Homme – sisestage (Day(1)).
 • Täna – sisestage (Day(0)).
 • Eile – sisestage (Day(-1)).
DayRange (_relativeDaysFrom=0, _relativeDaysTo=0) Leidke seansi kuupäevaga seotud kuupäevavahemik. Positiivsed väärtused näitavad tulevikukuupäevi ja negatiivsed väärtused näitavad minevikukuupäev.
 • Viimased 30 päeva – sisestage (DayRange(-30,0)).
 • Eelmised 30 päeva ja järgmised 30 päeva – sisestage (DayRange(-30,30)).
GreaterThanDate (_relativeDays=0) GreaterThanUtcDate (_relativeDays=0) Leidke kõik kuupäevad pärast määratud suhtelist kuupäeva.
 • Rohkem kui 30 päeva alates praegusest – sisestage (GreaterThanDate(30)).
GreaterThanUtcNow () Leidke kõik kuupäeva-/kellaajakirjed pärast praegust aega.
 • Kõik tuleviku kuupäevad/kellaajad – sisestage (GreaterThanUtcNow()).
LessThanDate (_relativeDays=0) LessThanUtcDate (_relativeDays=0) Leidke kõik kuupäevad enne määratud suhtelist kuupäeva.
 • Vähem kui seitse päeva alates praegusest – sisestage (LessThanDate(7)).
LessThanUtcNow () Leidke kõik kuupäeva-/kellaajakirjed enne praegust aega.
 • Kõik varasemad kuupäevad/kellaajad – sisestage (LessThanUtcNow()).
MonthRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Leidke kuupäevavahemik praeguse kuuga seotud kuude põhjal.
 • Eelmised kaks kuud – sisestage (MonthRange(-2,0)).
 • Järgmised kolm kuud – sisestage (MonthRange(0,3)).
YearRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Leidke kuupäevavahemik praeguse aastaga seotud aastate põhjal.
 • Järgmine aasta – sisestage (YearRange(0, 1)).
 • Eelmine aasta – sisestage (YearRange(-1,0)).