Pilvepõhiste ja asutusesiseste funktsioonide võrdlus

Selles teemas näidatakse, kas iga funktsioon on nendes toodetes saadaval:

  • Dynamics 365 for Finance and Operations (pilv)
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (kohapealne) juurutamine

Järgmistes tabelites on loetletud tootevaldkonnad. Pilvepõhine ja asutusesisene tugi on loetletud funktsiooni tervikfunktsiooni kohta. Kui konkreetsed funktsioonid valdkonna üldistest funktsioonidest erinevad, loetletakse need eraldi real veerus Funktsioon.

Dynamics 365 for Finance and Operations

Piirkond Funktsioon Pilv Asutusesisene
Vastavus ja serdid Jah Jah
SOC 1 1. tüübi sert Jah Ei
Kuluarvestus Jah Jah
Kuluarvestuse sisupakett Power BI jaoks Jah Ei
Kuluarvestuse tööruum mobiilse rakenduse jaoks Jah Ei
Kuluhaldus Jah Jah
Kuluhalduse sisupakett Power BI jaoks Jah Ei
Andmete haldus ja integreerimine Jah Jah
Konfiguratsioonipõhine laiendus Jah Ei
Andmete eksportimine oma andmelattu Jah Jah
Astmeliste värskenduste eksportimise lubamine andmeüksusse Jah Ei
Andmeintegratsioon Jah Jah
Dokumendihaldus Jah Jah
Finantshaldus Jah Jah
Spikker Jah Ei
Inimressursid Jah Jah
Teave Jah Jah
Elektrooniline aruandlus (ER) – LCS-iga integreerimine Jah Ei
Elektrooniline aruandlus (ER) – SharePointiga integreerimine Jah Ei
PowerBI.com-iga integreerimine Jah Ei
Analüütikatööruumid Jah Ei
Arukas äriprotsess: soovitused Jah Ei
Power BI aruannete loomine OData abil, kasutades Power BI töölauda või Excel PowerQuery tööriistu Jah Ei
SQL Serveri aruandlusteenused (SSRS) toetavad väljamastaapimist Jah Ei
Telemeetria kantakse üle pilve Jah Ei
Varude haldamine Jah Jah
Elutsükli teenused Jah Jah
Konfigureeritavad äriprotsessid Jah Ei
Lokaliseerimised Jah Jah
Tootmine Jah Jah
Koondplaneerimine ja eelarvestamine Jah Jah
Mobiilirakendus, tööruumid ja platvorm Jah Jah
Office’i integreerimine Jah Jah
Organisatsiooni haldus Jah Jah
Payroll Jah Jah
Otsedeposiit Jah Ei
Hanked Jah Jah
Väljaregistreerimine ostutaotlusest väliskataloogi Jah Ei
Ostukulutuste analüüsi Power BI aruanded Jah Ei
Tooteteabe haldus Jah Jah
Toote koondandmed Jah Jah
Tootmine Jah Jah
Tootmistulemuste Power BI aruanded Jah Ei
Projektihaldus ja -arvestus Jah Jah
Müük Jah Jah
Müügi ja tulususe tulemuste Power BI aruanded Jah Ei
Turve Jah Jah
Teenuste halduse Jah Jah
Tarneahela haldamine Jah Jah
Transpordihaldus Jah Jah
Hankija koostöö Jah Ei
Laohaldus Jah Jah
Mobiilne laorakendus Jah Jah
Ladustamise Power BI aruanded Jah Ei
Veebiklient Jah Jah
Tegevuse salvestaja – tegevuse salvestiste salvestamine või laadimine BPM-i teegist Jah Ei
Tugi Jah Jah
Juurdepääs toele spikri ja toe menüü kaudu Jah Ei

Arendamine ja haldus

Piirkond Funktsioon Pilv Asutusesisene
Koostamine ja testimine Jah Jah
Laiendatavus Jah Jah
Jälgimine ja telemeetria Jah Jah
Platvorm ühilduvus Jah Jah
Hooldus Jah Jah
Teeninduskeskkonnad Jah Ei
Trace Parser ja PerfTimer Jah Ei
Täiendamine Jah Jah
Täiendamine Jah Ei
Eelmiste versioonide täiendamine ja tugi Jah Ei
Visual Studio arendamine Jah Jah

Retail

KKohapeal saadaolevate juurutuste jaemüügi võimaluste loendi nägemiseks vt Kohapeal saadaolevate juurutuste jaemüügi võimalused.

Dynamics 365 for Talent

Piirkond Funktsioon Pilv Asutusesisene
Kõik Talenti valdkonnad Kõik Talenti funktsioonid Jah Ei

Lisaressursid