Avatud lõpetatud küsimuse loomine

Avatud küsimused võimaldavad vastajatel oma vastuse anda. Saate määrata, kas vastuseks on number, kümnendarv, kuupäev, märkus ja nii edasi. See protseduur annab ülevaate kindlat tüüpi küsimuse – avatud küsimuse – loomise kohta. Protseduuri alustamiseks avage Küsimustik > Kujundus > Küsimused. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid.

  1. Klõpsake valikut Uus.
  2. Valige seotud küsimuste grupeerimiseks tüüp.
  3. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
  4. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
    • Avatud küsimuste puhul kasutatakse sisendi tüüpi Tekst, Täisarv, Reaalarv, Kuupäev, Aeg ja Märkus.
  5. Valige suvand väljalt Sisendi tüüp.
    • Avatud küsimuse puhul kasutatakse sisendi tüüpi Tekst või Märkus.
  6. Sisestage küsimus väljale Tekst.