Avatud küsimuse loomine

Märkus

Me ei aktsepteeri selle teema muudatusi, kuna see on loodud teenuse Lifecycle Services äriprotsessi kaudu.

Avatud küsimused võimaldavad vastajatel oma vastuse anda. Saate määrata, kas vastuseks on number, kümnendarv, kuupäev, märkus ja nii edasi. See protseduur annab ülevaate kindlat tüüpi küsimuse – avatud küsimuse – loomise kohta. Protseduuri alustamiseks avage Küsimustik > Kujundus > Küsimused. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid.

  1. Klõpsake valikut Uus.
  2. Valige seotud küsimuste grupeerimiseks tüüp.
  3. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
  4. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
    • Avatud küsimuste puhul kasutatakse sisendi tüüpi Tekst, Täisarv, Reaalarv, Kuupäev, Aeg ja Märkus.
  5. Valige suvand väljalt Sisendi tüüp.
    • Avatud küsimuse puhul kasutatakse sisendi tüüpi Tekst või Märkus.
  6. Sisestage küsimus väljale Tekst.