Saate häälestada vigastuste ja haiguste teavet.

Tööandjad peavad teadma, kui nende töötajad saavad töökoha ohtude tõttu viga või haigestuvad. Vigastuste ja haiguste lehel saate häälestada teabe, mis hõlbustab töökohas tekkinud vigastuste või haiguste aruandlust. Saate seadistada vigastuste ja haiguste tüübid, sh ravi, kulude ja tulemuste tüübid. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid.

 1. Avage Inimressursid > Töötajad > Vigastus ja haigus > Vigastuste ja haiguste seadistus.
 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Sisestage väärtus väljale Vigastus või haigus.
  • Näide: luumurd
 4. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • Näide: luumurd
 5. Klõpsake vahekaarti Kehaosad.
 6. Klõpsake valikut Uus.
 7. Sisestage väärtus väljale Kehaosa.
  • Näide: ranne
 8. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • Näide: ranne
 9. Klõpsake vahekaarti Ravitüübid.
 10. Klõpsake valikut Uus.
 11. Sisestage väärtus väljale Ravitüüp.
  • Näide: lahas
 12. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • Näide: lahastamine
 13. Klõpsake vahekaarti Kulutüübid.
 14. Klõpsake valikut Uus.
 15. Sisestage väärtus väljale Kulutüüp.
  • Näide: röntgen
 16. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • Näide: röntgen
 17. Klõpsake vahekaarti Tulemusetüübid.
 18. Klõpsake valikut Uus.
 19. Sisestage väärtus väljale Tulemusetüüp.
  • Näide: ravi
 20. Sisestage väljale Kirjeldus soovitud väärtus.
  • Näide: füsioteraapia
 21. Klõpsake vahekaarti Raskusastmed.
  • Saate luua kohandatavaid raskusastmeid. Näide: 1. raskusaste võib tähendada pisivigastust, 3. raskusaste aga ränka vigastust
 22. Klõpsake vahekaarti Aruandlusasutused.
  • Aruandlusasutused on asutused, mida tuleb juhtumist teavitada. Märkige ruut Vaikimisi asutuse juures, mida vaikimisi vigastustest ja haigustest teavitatakse.
 23. Klõpsake nuppu Salvesta.