Ostureskontro tsentraliseeritud maksed

Organisatsioonid, mis sisaldavad mitut juriidilist isikut, saavad luua ja hallata makseid, kasutades ühte kõigi maksetega tegelevat juriidilist isikut. Seetõttu pole vaja sisestada samu makseid mitmesse juriidilisse isikusse, Selles artiklis tuuakse näiteid, mis näitavad, kuidas tsentraliseeritud maksete sisestamist erinevates stsenaariumides käsitletakse.

Organisatsioonid, mis sisaldavad mitut juriidilist isikut, saavad luua ja hallata makseid, kasutades kõigi maksetega tegelevat juriidilist isikut. Seetõttu pole vaja sisestada samu makseid mitmesse juriidilisse isikusse, Peale selle säästab organisatsioon aega, kuna makseprotsess on sujuv.

Tsentraliseeritud maksete organisatsioonis on toimingute jaoks palju juriidilisi isikuid ja iga tegutsev juriidiline isik haldab oma hankijaarveid. Maksed kõigi juriidiliste isikute jaoks luuakse ühest juriidilisest isikust, mida nimetatakse makse juriidiliseks isikuks. Tasakaalustusprotsessi ajal luuakse rakendatavad millest milleni kanded. Saate määrata, milline juriidiline isik organisatsioonis võtab vastu realiseeritud kasumi või realiseeritud kahjumi kanded ning kuidas käsitsetakse ettevõtetevaheliste maksetega seotud allahindluskandeid.

Järgmised näited illustreerivad sisestamise käsitlust erisugustes stsenaariumides. Kõigi nende näidete puhul eeldatakse järgmist konfiguratsiooni.

  • Juriidilised isikud on Fabrikam, Fabrikam East ja Fabrikam West. Maksed on tehtud Fabrikamist.
  • Välja Sularaha allahindluse sisestamine väärtuseks lehel Kontserni raamatupidamine määratakse Arve juriidiline isik.
  • Välja Sisesta valuutavahetusega seotud kasum või kahjum väärtuseks lehel Kontserni raamatupidamine määratakse Makse juriidiline isik.
  • Hankija Fourth Coffee on seadistatud iga juriidilise isiku hankijana. Hankijad erinevatest juriidilistest isikutest on tuvastatud sama hankijana, kuna neil on ühine globaalse aadressiraamatu ID.
Kausta ID Hankija konto Nimi Juriidiline isik
1050 3004 Fourth Coffee Fabrikam
1050 100 Fourth Coffee Ida Fabrikam
1050 3004 Fourth Coffee Lääne Fabrikam

Fabrikam Eastil on avatud arve hankija kontole 100, Fourth Coffee. Fabrikam määrab ja sisestab makse Fabrikami hankija kontole 3004, Fourth Coffee. Makse tasakaalustatakse avatud arvega.

Arve sisestatakse Fabrikam Easti hankijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Ida Fabrikam) 600,00
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00

Fabrikamis luuakse ja sisestatakse makse tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 600,00
Sularaha (Fabrikam) 600,00

Fabrikami makse tasakaalustatakse Ida Fabrikami arvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 600,00
Ostureskontro (Fabrikam) 600,00

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00
Võlg Fabrikamile (Ida Fabrikam) 600,00

Fabrikam Eastil on avatud arve hankijale 100, Fourth Coffee. Arvel on 20,00 sularaha allahindluse võimalus. Fabrikam määrab ja sisestab 580,00 suuruse makse Fabrikami hankijale 3004, Fourth Coffee. Makse tasakaalustatakse avatud Ida Fabrikami arvetega. Skonto sisestatakse arve juriidilisele isikule, kelleks on Fabrikam East.

Arve on sisestatud Ida Fabrikamis Ida Fabrikami tarnijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Ida Fabrikam) 600,00
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00

Makse luuakse ja sisestatakse Fabrikamis Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 580,00
Sularaha (Fabrikam) 580,00

Fabrikami makse tasakaalustatakse Ida Fabrikami arvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 580,00
Ostureskontro (Fabrikam) 580,00

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 580,00
Võlg Fabrikamile (Ida Fabrikam) 580,00
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 20,00
Skonto (Ida Fabrikam) 20,00

Fabrikam Eastil on avatud arve hankijale 100, Fourth Coffee. Fabrikam määrab ja sisestab makse Fabrikami hankijale 3004, Fourth Coffee. See makse tasakaalustatakse Fabrikam Easti avatud maksega. Valuutavahetuse kahjumikanne luuakse tasakaalustusprotsessi ajal.

  • Vahetuskurss eurodest (EUR) USA dollariteks (USD) arve kuupäeva järgi: 1,2062
  • Vahetuskurss eurodest USA dollariteks vastavalt makse kuupäevale: 1,2277

Arve on sisestatud Ida Fabrikamis Ida Fabrikami tarnijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Ida Fabrikam) 600,00 EUR / 723,72 USD
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00 EUR / 723,72 USD

Makse luuakse ja sisestatakse Fabrikamis Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Sularaha (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD

Fabrikami makse tasakaalustatakse Ida Fabrikami arvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Ostureskontro (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Realiseeritud kahjum (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Võlg Fabrikamile (Ida Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Võlg Fabrikamile (Ida Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD

Fabrikam Eastil on avatud arve hankijale 100, Fourth Coffee. Arvel on saadaval skonto ja luuakse käibemaksukanne. Fabrikam sisestab makse Fabrikami hankijale 3004, Fourth Coffee. Makse tasakaalustatakse avatud Fabrikam Easti arvega. Valuutavahetuse kahjumikanne luuakse tasakaalustusprotsessi ajal. Skonto sisestatakse arve juriidilisele isikule (Fabrikam East) ja valuutavahetuse kahjum sisestatakse makse juriidilisele isikule (Fabrikam).

  • Vahetuskurss eurodest USA dollariteks vastavalt arve kuupäevale: 1,2062
  • Vahetuskurss eurodest USA dollariteks vastavalt makse kuupäevale: 1,2277

Arve sisestatakse ja käibemaksukanne luuakse Fabrikam Eastis hankijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Ida Fabrikam) 564,07 EUR / 680,38 USD
Käibemaks (Ida Fabrikam) 35,93 EUR / 43,34 USD
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 600,00 EUR / 723,72 USD

Fabrikamis luuakse ja sisestatakse makse tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Sularaha (Fabrikam East) 588,72 EUR / 722,77 USD

Fabrikami makse tasakaalustatakse Ida Fabrikami arvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Ostureskontro (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Realiseeritud kahjum (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD
Võlg Ida Fabrikamilt (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Võlg Fabrikamile (Ida Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Võlg Fabrikamile (Fabrikam East 0,00 EUR / 12,66 USD
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 11,28 EUR / 13,61 USD
Skonto (Ida Fabrikam) 11,28 EUR / 13,61 USD

Näide 5: hankija kreeditarve esmase maksega

Fabrikam loob 75,00 summa suuruse makse hankijale 3004, Fourth Coffee. See makse tasakaalustatakse Fabrikam Westi hankijale 3004 avatud arvega ja avatud kreeditarvega Fabrikam Easti hankijale 100. Makse valitakse esmase maksena avatud lehel Kannete tasakaalustamine.

Arve sisestatakse Lääne Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Lääne Fabrikam) 100,00
Ostureskontro (Lääne Fabrikam) 100,00

Kreeditarve sisestatakse Ida Fabrikami tarnijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 25,00
Ostu tagastused (Ida Fabrikam) 25,00

Makse sisestatakse Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 75,00
Sularaha (Fabrikam) 75,00

Fabrikami makse tasakaalustatakse Lääne Fabrikami arvega ja Ida Fabrikami kreeditarvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 25,00
Võlg Ida Fabrikamile (Fabrikam) 25,00
Võlg Lääne Fabrikamilt (Fabrikam) 100,00
Ostureskontro (Fabrikam) 100,00

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Fabrikamilt (Ida Fabrikam) 25,00
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 25,00

Lääne Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Lääne Fabrikam) 100,00
Võlg Fabrikamile (Lääne Fabrikam) 100,00

Näide 6: hankija kreeditarve esmase makseta

Fabrikam loob 75,00 summa suuruse makse hankijale 3004, Fourth Coffee. See makse tasakaalustatakse Fabrikam Westi hankijale 3004 avatud arvega ja avatud kreeditarvega Fabrikam Easti hankijale 100. Makset ei valita esmase maksena avatud lehel Kannete tasakaalustamine.

Arve sisestatakse Lääne Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Kulu (Lääne Fabrikam) 100,00
Ostureskontro (Lääne Fabrikam) 100,00

Kreeditarve sisestatakse Ida Fabrikami tarnijale 100

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 25,00
Ostu tagastused (Ida Fabrikam) 25,00

Makse sisestatakse Fabrikami tarnijale 3004

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Fabrikam) 75,00
Sularaha (Fabrikam) 75,00

Fabrikami makse tasakaalustatakse Lääne Fabrikami arvega ja Ida Fabrikami kreeditarvega

Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Lääne Fabrikamilt (Fabrikam) 75,00
Ostureskontro (Fabrikam) 75,00

Ida Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Võlg Fabrikam Westilt (Fabrikam East) 25,00
Ostureskontro (Ida Fabrikam) 25,00

Lääne Fabrikami sisestus

Konto Deebetsumma Kreeditsumma
Ostureskontro (Lääne Fabrikam) 75,00
Võlg Fabrikamile (Lääne Fabrikam) 75,00
Ostureskontro (Lääne Fabrikam) 25,00
Võlg Fabrikam Eastilt (Fabrikam West) 25,00