Hankija maksete loomine maksesoovituse abil

See teema annab ülevaate maksesoovituse valikutest ja sisaldab mõningaid näiteid selle kohta, kuidas maksesoovitused toimivad. Maksesoovitusi kasutatakse sageli hankija maksete loomiseks, kuna maksesoovituse päringu abil saab hankija arveid kiiresti kriteeriumide (nt tähtaeg ja skonto) alusel maksmiseks valida.

Organisatsioonid kasutavad hankija maksete loomiseks sageli maksesoovitusi, kuna maksesoovituse päringu abil saab hankija arveid kiiresti tähtaja, skonto või muu kriteeriumi alusel maksmiseks valida.

Maksesoovituse päring sisaldab mitmeid vahekaarte, millest igaühel on erinevad võimalused makstavate arvete valimiseks. Vahekaart Parameeter sisaldab valikuid, mida suurem osa organisatsioonist kõige sagedamini kasutab. Kiirkaardil Kaasatavad kirjed saate määrata, millised arved või hankijad tuleb maksesse kaasata, määratledes erinevate näitajate vahemikud. Näiteks kui soovite maksta ainult teatud hankijatele, saate määratleda nende hankijate jaoks filtri. Seda funktsiooni kasutatakse sageli kindla maksemeetodi jaoks arvete valimiseks. Näiteks kui määratlete filtri, kus Makseviis = Tšekk, valitakse makseks ainult selle makseviisiga arved, eeldusel, et need vastavad ka teistele päringus määratud kriteeriumidele. Vahekaart Täpsemad parameetrid sisaldab lisavalikuid, millest kõik ei pruugi olla teie organisatsioonile vajalikud. Näiteks sisaldab see vahekaart tsentraliseeritud maksete arvete maksmise suvandeid.

Parameetrid

 • Arvete valimise alus – väljadega Alguskuupäev ja Lõppkuupäev määratud kuupäevavahemikku jäävaid arveid saab valida tähtaja, skonto kuupäeva või mõlema alusel. Kui kasutate skonto kuupäeva, otsib süsteem esmalt arveid, mille skonto kuupäev jääb algus- ja lõppkuupäeva vahele. Seejärel määratleb süsteem seansi kuupäeva kasutades, kas arve on skonto saamiseks sobilik ning ega skonto kuupäev juba möödunud ole.
 • Alguskuupäevast lõppkuupäevani – maksmiseks valitakse arved, mille tähtaeg või skonto kuupäev jääb sellesse kuupäevavahemikku.
 • Varaseim maksekuupäev – sisestage varaseim maksekuupäev. Näiteks määravad väljad Alguskuupäev ja Lõppkuupäev ajavahemiku 1. septembrist 10. septembrini ning minimaalne maksekuupäev on 5. september. Sellisel juhul on kõigil maksetel tähtajaga 1.–5. september maksekuupäevaks 5. september. Arvetel tähtajaga 5.–10. september on aga maksekuupäevaks iga arve tähtaja kuupäev.
 • Summa limiit – sisestage kõikide maksete suurim kogusumma.
 • Maksete loomine ilma arve eelvaateta – kui selle suvandi sätteks on valitud Jah, luuakse maksed kohe lehel Hankija maksed. Leht Maksesoovitus jäetakse vahele. Seetõttu luuakse maksed kiiremini. Makseid saab endiselt muuta lehel Hankija maksed. Teise võimalusena saate nuppu Valitud makse arvete redigeerimine kasutades naasta lehele Maksesoovitus.

Täpsemad suvandid

 • Hankija saldo kontrollimine – kui määrate suvandi Jah, kontrollib süsteem enne mistahes arve maksmist hankija deebetsaldo olemasolu. Kui hankijal on deebetsaldo, siis makset ei looda. Näiteks võib hankijal olla kreeditarveid või makseid, mis on küll sisestatud, kuid pole veel tasakaalustatud. Neil juhtudel ei tuleks hankijale maksta. Selle asemel tuleks kreeditarved ja maksed tasakaalustada tasumata arvetega.
 • Kustuta negatiivsed maksed – valik toimib erinevalt üksikute arvete ja maksekriteeriumile vastavate arvete summa maksmise puhul. Käitumine on määratletud makseviisiga.
 • Makse iga arve jaoks – kui valiku Kustuta negatiivsed maksed suvandi väärtuseks on määratud Jah ning hankijal on olemas tasakaalustamata arve ja makse, valitakse maksmiseks ainult arve. Olemasolevat makset ei tasakaalustata arvega. Kui valiku Kustuta negatiivsed maksed suvandi väärtuseks on määratud Ei ning arve ja makse pole tasakaalustatud, valitakse maksmiseks nii arve kui makse. Maksele luuakse makse ja tagasimakse (negatiivne makse).
 • Makse arvete summa jaoks – kui valiku Kustuta negatiivsed maksed suvandi väärtuseks on määratud Jah ning hankijal on tasakaalustamata arve ja makse, valitakse maksmiseks nii tasakaalustamata arve kui ka makse ning nende summade liitmisel saadakse makse kogusumma. Erand tehakse ainult siis, kui summa tulemuseks on tagasimakse. Sellisel juhul ei valita ei arvet ega makset. Kui valiku Kustuta negatiivsed maksed suvandi väärtuseks on määratud Ei ning arvet ja makset ei tasakaalustata, valitakse maksmiseks nii arve kui ka makse ning nende summade liitmisel saadakse makse kogusumma.
 • Prindi ainult aruanne – kui soovite maksesoovituse tulemuste aruannet vaadata ilma makseid loomata, seadke selle suvandi väärtuseks Jah.
 • Lisa hankija arve teistelt juriidilistelt isikutelt – kui teie organisatsioonil on tsentraliseeritud makseprotsess ja maksesoovitus peaks sisaldama arveid teistelt otsingukriteeriumisse kaasatud juriidilistelt isikutelt, määrake suvandi väärtuseks Jah.
 • Soovita iga juriidilise isiku jaoks eraldi hankija makset – kui suvandi väärtuseks on määratud Jah, luuakse eraldi makse igale juriidilisele isikule hankija kohta. Maksel olev hankija on iga juriidilise isiku arvel olev hankija. Kui suvandi väärtuseks on määratud Ei ja samal hankijal on arveid mitmete juriidiliste isikute juures, luuakse üks makse valitud arvete kogusummas. Maksel olev hankija on antud juriidilise isiku hankija. Kui antud juriidilisel isikul hankija konto puudub, kasutatakse esimese tasutava arve hankija kontot.
 • Makse valuuta – see väli määrab valuuta, milles kõik maksed luuakse. Kui valuuta pole määratletud, tasutakse iga arve selle valuutas.
 • Makse nädalapäev – saate sisestada makse tegemise nädalapäeva. Seda välja kasutatakse ainult siis, kui makseviisiks on seatud arvete kogusumma makse jaoks kindlal nädalapäeval.
 • Vastaskonto tüüp ja Vastaskonto – nende väljadega saate määratleda kindla kontotüübi (nt Pearaamat või Pank) ja vastaskonto (nt kindel pangakonto). See arve makseviis määratleb vastaskonto vaiketüübi ja vastaskonto, kuid saate nende väljade abil ka alistada vaikeväärtused.
 • Maksekuupäeva kokkuvõte – seda kasutatakse ainult siis, kui välja Periood väärtus makseviisis on Kokku. Kuupäev on määratletud, luuakse kõik maksed sellel kuupäeval. Välja Varaseim maksekuupäev ignoreeritakse.
 • Lisafiltrid – kiirkaardil Kaasatavad kirjed saate määratleda täiendavad kriteeriumivahemikud. Näiteks kui soovite maksta ainult teatud hankijatele, saate määratleda nende hankijate jaoks filtri. Seda funktsiooni kasutatakse sageli kindla maksemeetodi jaoks arvete valimiseks. Näiteks kui määratlete filtri, kus Makseviis = Tšekk, valitakse makseks ainult selle makseviisiga arved, eeldusel, et need vastavad ka teistele päringus määratud kriteeriumidele.

Stsenaariumid

Hankija Arve Arve kuupäev Arve summa Tähtaeg Skonto kuupäev Skonto summa
3050 1001 15. juuni 500,00 15. juuli 29. juuni 10,00
3050 1002 20. juuni 600,00 20. juuli 4. juuli 12,00
3075 1003 15. juuni 250,00 29. juuni 0,00
3100 1004 17. juuni 100,00 17. juuli 1. juuli 1,00

April maksab hankijatele 1. juulil. Ta kasutab ülesande tõhusamaks täitmiseks maksesoovitust.

1. võimalus: skonto järgi

April valib soovituse tüübiks Skonto. Ta sisestab kuupäevavahemikuks 26. juuni kuni 10. juuli. Soovitusse kaasatakse järgmised arved.

 • 1002, kuna skonto kuupäev, 4. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikku;
 • 1004, kuna skonto kuupäev, 1. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikku.

Soovitusse ei kaasata järgmisi arveid:

 • 1001, kuna skonto kuupäev, 29. juuni, on juba möödunud, seega ei ole arve enam skontoks sobilik;
 • 1003, kuna arvel ei ole skonto kuupäeva.

2. võimalus: tähtaja järgi

April valib soovituse tüübiks Tähtaja järgi. Ta sisestab kuupäevavahemikuks 26. juuni kuni 10. juuli. Soovitusse kaasatakse järgmised arved.

 • 1003, kuna tähtaeg, 29. juuni, jääb maksekuupäevade vahemikku.

Soovitusse ei kaasata järgmisi arveid:

 • 1001, kuna tähtaeg, 15. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikust välja;
 • 1002, kuna tähtaeg, 20. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikust välja;
 • 1004, kuna tähtaeg, 17. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikust välja.

3. võimalus: tähtaja ja skonto järgi

April valib soovituse tüübiks Tähtaeg ja skonto. Ta sisestab kuupäevavahemikuks 26. juuni kuni 10. juuli. Soovitusse kaasatakse järgmised arved.

 • 1003, kuna tähtaeg, 29. juuni, jääb maksekuupäevade vahemikku.
 • 1002, kuna skonto kuupäev, 4. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikku;
 • 1004, kuna skonto kuupäev, 1. juuli, jääb maksekuupäevade vahemikku.

Soovitusse ei kaasata järgmisi arveid:

 • 1001, kuna skonto kuupäev, 29. juuni, on juba möödunud, seega arve ei ole enam skontoks sobilik, ning tähtaeg, 15. juuli, jääb kuupäevavahemikust välja.

Riigi-/regioonikohased kaalutlused

Norra

Dimensiooni juhtimine

Dimensioonide juhtimine võimaldab teil juhtida loodud ridade rühmitamist maksesoovituse alusel ja määrata vaikedimensioone, võttes aluseks rakendatud arvete jaoks kasutatud finantsdimensioonid. Norra riigi kontekstis on iga makseviisi all finantsdimensiooni vahekaart, kus saate dimensiooni juhtimise aktiveerida ning lubada ka iga dimensiooni puhul rühmitamise. Võimalikud on järgmised valikud.

 • Väli Dimensiooni juhtimine keelatakse. Maksesoovitus käitub nagu mis tahes muu riigi puhul.
 • Väli Dimensiooni juhtimine aktiveeritakse ilma dimensioone täpsemalt määratlemata. Maksesoovitus luuakse ilma dimensioone arvesse võtmata. Loodud kanne ei päri rakendatud kirjest ühtki dimensiooni.
 • Väli Dimensiooni juhtimine aktiveeritakse ja dimensioonide täpsem määratlemine lubatakse. Nüüd saate määratleda, kuidas dimensioonid töölehele kopeeritakse. Näide. • Märkige ruut Äriüksus, et luua makseviisi puhul maksepakkumine äriüksuse kohta • Märkige ruut Kulukeskus, et luua makseviisi puhul maksepakkumine kulukeskuse kohta

[[!NOTE] Kui valite kolmandas võimaluses rohkem kui ühe dimensiooni, luuakse maksesoovitus dimensiooni kombinatsioonile.

Pangakonto valimine

Saate määratleda standardse debiteerimise maksekonto makseviisi kohta sõltumata riigikontekstist. See määratakse soovituse loodud makseridadel. Pangakonto funktsiooniga saate määratleda mitu dimensiooni ja valuutaga hallatavat debiteerimise pangakontot või nende kombinatsiooni, et kasutada erinevaid debiteerimise pangakontosid olenevalt kombinatsioonist. Saate seadistada need kombinatsioonid lehel Makseviisid, kasutades nuppu Pangakontod, mis on saadaval iga makseviisi puhul, mille puhul Sisestuskonto tüüp = Pank.