Lahknevuste lahendamine arve kogusummade võrdlemisel

Arvete võrdlemise kinnitamise üks tüüp on arvete kogusummade võrdlemine. Selleks, et määrata, et süsteem peaks arvete kogusummasid võrdlema, määrake lehe Ostureskontro parameetrid vahekaardil Arve kinnitamine suvandi Arvesummade võrdlemine väärtuseks Jah.

Arve koondsummade vastavusseviimist saab kasutada tagamiseks, et arve koondsummad ei erineks eeldatavatest summadest rohkem kui lubatud hälbe võrra. Lehel Arve kogusummade vastendamise üksikasjad võrreldakse kuute kogusummat. Kui mõni kogusumma erineb oodatud vastavast ostutellimuse kogusummast, märgitakse võrdluslahknevus.

Kogusummade võrdluslahknevusega arve ülevaatamiseks klõpsake tööruumis Hankija arved paanil Ootel arved. Seejärel klõpsake toimingupaani vahekaardil Ülevaade suvandit Vastanduvad üksikasjad. Kui tuvastatakse võrdluslahknevus, ilmuvad arve summa juurde hoistusikoonid. Saate kogusummade kohta üksikasju vaadata, vaadates arve kogusummade võrdlemise üksikasju.

Pärast lahknevuse tuvastamist peate vajaduse korral võtma ühendust hankijaga, kui arvate, et arvel olev teave pole täpne. Olenevalt tulemuseks olevast kokkuleppest hankijaga saate teha ühe järgnevatest toimingutest.

  • Aktsepteerima hinnaerinevust ja sisestama arve, millel on vastenduste lahknevus. Süsteem võib olla seadistatud teilt kinnitust küsima, enne kui saab sisestada, kas võrdluslahknevusi on. Sel juhul peate kinnitama võrdluslahknevuse ja saate valikuliselt sisestada kinnituse kommentaari. Seejärel saate valida, kas soovite arve sisestada.
  • Tegema arve summa ümber eeldatavale summale ja sisestama arve.
  • Taotlema hankijalt täiskrediiti ja uut parandatud arvet.

Lisateabe saamiseks vt Erandite uurimine või lahendamine.