Hankija osalise makse, millel on hankija kreeditarvetel allahindlusi, tasakaalustamine

Selles artiklis läbitakse stsenaarium, kus kreeditarve tasakaalustatakse arvega.

Fabrikami hankijad annavad kreeditarvetelt skontosid. Hankija 3050 võimaldab Fabrikamil võtta 1% skontot, kui arve tasutakse 14 päeva jooksul.

Arve ja kreeditarve

  1. juunil loob April hankijale 3050 arve summas 1000,00. 2. juulil loob ta kreeditarve 200,00. Lehelt Hankijad avab April lehe Kannete tasakaalustamine. Ta saab kasutada lehte Kannete tasakaalustamine nii kreeditarve kui ka arve tasakaalustamiseks märkimiseks. Kreeditarvelt arvestatakse allahindlust 2.00. Seega vähendatakse kreeditarve koondväärtust summani 198.00.
Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline Inv-10070 3050 6/29/2015 7/29/2015 10070 –1000.00 USA dollar –990.00
Valitud ja esile tõstetud Tavaline CR-10070 3050 7/2/2015 7/29/2015 200,00 USA dollar 198.00

Teave kreeditarve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 7/13/2015
Skonto summa 2.00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks 2.00

April klõpsab nuppu Sisesta. Seejärel vaatab ta lõpetatud tasakaalustuse üle. Aprillil näeb, et rakendati kreeditarve summat 198.00 ja võeti allahindlust 2.00. Seetõttu on koondsumma 200.00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud ja esile tõstetud Tavaline Inv-10070 3050 6/29/2015 7/29/2015 10070 –1000.00 USA dollar –200.00
Valitud Tavaline CR-10070 3050 7/2/2015 7/29/2015 CR-10070 200,00 USA dollar 198.00

April saab vaadata üle hankija kanded lehel Hankija kanded, valides hankija lehel Kõik hankijadja klõpsates siis tegumiribal nuppu Kanded. Sellel lehel näeb April, et arve saldo on –800.00. Ta näeb ka kreeditarvet summaga 198.00 ja allahindlust summas 2.00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10070 Arve 6/29/2015 10070 1 000,00 –800.00 USA dollar
Inv-10071 7/2/2015 CR10071 200,00 0,00 USA dollar
DISC‑10071 Skonto 7/2/2015 2.00 0,00 USA dollar
DISC‑10071 Skonto 7/2/2015 2.00 0,00 USA dollar