Hankija osalise makse ja lõpliku makse tasakaalustamine enne allahindluse kuupäeva.

Selles artiklis käsitletakse stsenaariumi, kus osalised maksed tehakse hankija arvele ja võetakse skonto.

Fabrikam ostab kaupu hankijalt 3064. Hankija annab Fabrikamile 1 protsenti skontot, kui arve tasutakse 14 päeva jooksul. Arved tuleb tasuda 30 päeva jooksul. Hankija lubab Fabrikamil kasutada skontosid ka osaliste maksete korral. Tasakaalustamise parameetrid asuvad lehel Ostureskontro parameetrid. April sisestab 25. juunil arve hankijale 3064 summas 1000,00.

Hankija arve 25. juunil

  1. juunil sisestab April hankijale 3064 arve summas 1000,00. April saab vaadata seda kannet lehel Hankija kanded.
Kanne Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10010 25.06.2015 10010 1 000,00 –1000,00 USA dollar

Lehelt Hankijad avab April lehe Kannete tasakaalustamine. Ta saab kasutada lehte Kannete tasakaalustamine, et vaadata skonto kuupäevi ja summasid. Tähtaeg on 25. juulil ja kui arve on tasutud 9. juuliks, on saadaval skonto summas –10,00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Tavaline Inv-10010 3064 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 990,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamineallosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa -10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks -10,00

Skonto summa vaatamiseks klõpsab April vahekaarti Skonto.

Skonto kuupäev Skonto summa Summa kandevaluutas
09.07.2015 10,00 990,00
25.07.2015 0,00 1 000,00

Osaline makse 1. juulil, kasutades lehte Kannete tasakaalustamine

April saab luua sellele maksele maksetöölehe, avades jaotises Ostureskontro lehe Maksetööleht. Ta loob uue töölehe ja sisestab hankijale 3064 rea. Ta avab seejärel lehe Kannete tasakaalustamine, et ta saaks arve tasakaalustamiseks märgistada. April märgib arve ja muudab välja Tasakaalustatav summa väärtuseks –500,00. Väljal Skonto summa näeb ta, et täieliku arve skonto summa on –10,00 ja skonto summa väljal Skonto summa võtmiseks on –5,05. Seetõttu tasakaalustab April arve summas –505,05.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar ‑500,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa -10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks ‑5,05

April soovib tasakaalustada täpselt poole arvest. Seega muudab ta välja Tasakaalustatav summa väärtuseks –495,00. Tasakaalustatav kogusumma on nüüd 500,00. See summa sisaldab skontot –5,00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar –495,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa -10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks –5,00

April sulgeb lehe Kannete tasakaalustamine. Töölehel luuakse makserida summas 495,00 ja April sisestab töölehe. April saab hankija kandeid lehel Hankija kanded üle vaadata. Ta näeb, et arve saldo on –500,00. Samuti näeb ta makset summas 495,00 ja skontot summas 5,00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10010 Arve 25.06.2015 10010 1 000,00 ‑500,00 USA dollar
APP‑10010 Makse 01.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10010 Skonto 01.07.2015 5,00 0,00 USA dollar

Ülejäänud summa on makstud 8. juulil

April maksab ülejäänud arve hankijale 3064 8. juulil, mis on allahindluse perioodil. April loob 8. juulil maksetöölehe ja märgib kande tasakaalustamiseks. Ta näeb, et tasakaalustatav summa on 495,00. Välja Eeldatav skonto väärtus on –5,00, sest skonto summas 5,00 oli juba varem arvestatud.

Kokku märgitud 495,00
Eeldatav skonto –5,00

Teave märgitud kande kohta ilmub lehe Avatud kannete tasakaalustamine ruudustikule.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 495,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 5,00
Skonto summa võtmiseks 5,00

April sisestab maksetöölehe ja vaatab üle hankija kanded lehel Hankija kanded. Arve saldo on nüüd 0,00 ning April näeb kaht makset ja kaht skontot.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10010 Arve 25.06.2015 10010 1 000,00 0,00 USA dollar
APP‑10010 Makse 01.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10010 Skonto 01.07.2015 5,00 0,00 USA dollar
APP‑10011 Makse 08.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10011 Skonto 08.07.2015 5,00 0,00 USA dollar