Müügireskontro sulgemine

Järgmises tabelis loetletakse lehed, mis toetavad müügireskontro sulgemise äriprotsessi.

Märkus

Mõne lehe tabelis avamiseks peate määrama teabe või parameetri sätted.

Äriprotsessi komponendi ülesanne

Sulgege pearaamatu perioodid

Lehe nimi Kasutus
Pakett-töö Vaadake või looge pakktööd. Pakett-tööd pole võib-olla lõpetatud ja teil on vaja veenduda, et kogu sisestamine on lõpetatud.
Müügitellimuse kinnitamine Uuendage müügitellimusi.
Välisvaluuta ümberarvutamine Looge kanded, mis uuendavad avatud kliendikannete väärtust välisvaluutades.
Tööleht Sisestage arved, maksed ja võlatähed.
Töölehe kanne
  • Maksete tööleht: looge, töödelge ja sisestage maksed.
  • Loo käskveksli tööleht: sisestage käskveksel.
  • Vaidlusta käskveksli tööleht: sisestage vaidlustatud käskveksel.
  • Koosta käskveksli tööleht uuesti: sisestage uuesti koostatud käskvekslid.
  • Rahaülekande tööleht: sisestage rahaülekanded.
  • Tasakaalusta käskveksli tööleht: sisestage tasakaalustatud käskvekslid
Saatelehe sisestamine Uuendage müügitellimuste saatelehti.
Sisesta vabas vormis arve Sisestage vabas vormid arved.
Arve sisestamine Sisestage müügitellimuste arved.
Komplekteerimisloendi sisestamine Uuendage müügitellimuste komplekteerimisloendeid.

Äriprotsessi komponendi ülesanne

ELi käibearuande koostamine ja edastamine

Lehe nimi Kasutus
EL käibearuanne Euroopa Liidu (EL) käibemaksuaruanne maksuametile käibemaksudeklaratsiooni jaoks.